Zásady ochrany osobných údajov

Úvod

Ochrana osobných údajov týkajúcich sa zákazníkov nášho internetového obchodu je pre nás najvyššou prioritou, a preto vynakladáme značné úsilie, aby ste sa mohli cítiť bezpečne pri využívaní našich webových stránok. Zásady ochrany osobných údajov sa týkajú všetkých súkromných informácií a osobných údajov zhromaždených prostredníctvom webových stránok pre účely, pre ktoré sú získavané a spracovávané.

 

Spracovanie osobných údajov

Za účelom správnej realizácie kúpnych zmlúv spoločnosť LPP Slovakia, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 13176/S, so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 787 507 (ďalej len: „predávajúci“ alebo „LPP“) spracováva osobné údaje fyzických osôb - kupujúcich, vrátane: mena, priezviska, pohlavia, adresy na doručovanie tovaru, dátumu narodenia, čísla bankového účtu, e-mailovej adresy a telefónneho čísla. LPP spracováva osobné údaje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. LPP prijala technické, organizačné a personálne opatrenia vyžadované právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré upravujú ochranu spracovávaných osobných údajov (najmä pred ich zmenou, stratou nebo zničením) a zabezpečujú osobné údaje proti ich poskytnutiu neoprávneným osobám, odcudzeniu neoprávnenými osobami, ako aj proti takému spôsobu ich spracovania, ktorým by boli porušené ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním osobných údajov na marketingové účely v zmysle zákona o ochrane osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne do doby kým LPP neobdrží od Vás ako kupujúceho písomné vyjadrenie nesúhlasu s týmto spracovaním, zaslané poštou na adresu predávajúceho alebo elektronicky na webovú stránku internetového obchodu. Máte právo žiadať opravu osobných údajov a ich doplnenie, ako aj ich blokovanie, ďalej môžete žiadať poskytnutie informácie či sú Vaše údaje spracovávané a tiež o vysvetlenie a odstránenie závadného stavu a udelený súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú osobné údaje spracovávané je spoločnosť LPP. LPP spracováva údaje za účelom realizácie kúpnych zmlúv cez internetový obchod a v prípade udelenia Vášho súhlasu aj na marketingové účely. LPP môže poveriť spracovaním osobných údajov subjekty spolupracujúce s LPP a to najmä svoju materskú spoločnosť LPP S.A., ul. Lakowa 39/44, Gdaňsk, Poľsko, IČO (REGON) 190852164, zapísaná v Registri podnikateľov vedenom okresným súdom v Gdaňsku pod číslom 0000000778, v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu transakcií alebo za účelom ponuky tovaru a služieb zo strany LPP. Uvedená spoločnosť je v postavení sprostredkovateľa a je oprávnená za účelom dodania zásielok poskytnúť osobné údaje subdodávateľom – kuriérskym spoločnostiam UPS, DPD alebo inej zasielateľskej spoločnosti alebo spoločnostiam zabepečujúcim platobné služby – PayU, PayPAL. Osobné údaje kupujúcich nebudú poskytovaní tretím osobám – iným subjektom za účelom zasielania reklamných materiálov tretích osôb.

 

Newsletter

Kupujúci má možnosť odoberať náš newsletter, ak poskytne súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely (zasielanie obchodných informácií) a uvedie svoju e-mailovou adresu. Prostredníctvom newsletteru Vás informujeme o najnovších ponukách. Odberanie newsletteru môžete kedykoľvek zrušiť tak, že kliknete na odkaz uvedený v doručenom newslettere alebo zašlete e-mail na adresu E-shop.

 

Cookies

Informácie uložené v súboroch "cookies" používame na reklamné a štatistické účely, rovnako ako na lepšie prispôsobenie webových stránok individuálnym potrebám užívateľov. Môžete zmeniť nastavenia "cookies" vo svojom vyhľadávači. Pokiaľ necháte nastavenia nezmenené, budú „cookies" uložené v pamäti zariadenia, ktoré používate.

Nastavenia "Cookies" môžu obmedziť funkčnosť webových stránok.

 

Právo na informácie a odvolanie súhlasu so spracovaním údajov

Môžete sa na nás obrátiť písomne alebo e-mailom so žiadosťou o poskytnutie bezplatných informácií o osobných údajoch, ktoré zhromažďuje a spracováva spoločnosť LPP. Taktiež môžete svoj predchádzajúci súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a požadovať ukončenie spracovávania svojich osobných údajov. Na základe toho prijmeme nevyhnutné opatrenia za účelom okamžitého a bezplatného ukončenia spracovávania vašich osobných údajov, poskytnutých na základe súhlasu a ich odstránenia z našich databáz. V takom prípade nás kontaktujte e-mailom prostredníctvom kontaktného formuláru na stránke http://www.housebrand.com/sk/sk/contacts, alebo listom na adresu: LPP Slovakia, s.r.o., Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica. Podrobné informácie o rozsahu a účele spracovania osobných údajov sú uvedené v čl. XI. Všeobecných obchodných podmienok.

DODANIE NA OBCHOD JE VŽDY ZADARMO! VRÁTENIE TOVARU JE MOŽNÉ DO 30 DNÍ!

×