„Omnichannel“ paslaugos teikimo sąlygos

„Omnichannel“ paslaugos teikimo sąlygos

 

1. Šiose sąlygose (toliau – „Sąlygos“) apibūdintos „Omnichannel“ paslaugos teikimo taisyklės, susijusios su kliento užsakytų prekių pristatymu į kliento nurodytą vietą.

2. Sąlygos taikomos tik parduodamoms prekėms „House“ prekės ženklo parduotuvėse, esančiose Lietuvos teritorijoje, išskyrus išparduotuves.

3. Sąlygose naudojamų terminų reikšmė:

a) Pardavėjas – LPP LITHUANIA UAB, J. Balčikonio st. 3 Vilnius LT-08247, LT117959419.

b) Parduotuvė – House prekės ženklo parduotuvė, įsikūrusi Lietuvos teritorijoje.

c) Prekės – bet kokie kilnojami daiktai, parduodami Parduotuvėje.

d) Klientas – asmuo, perkantis Prekes arba besidomintis Prekių pirkimu.

e) „Omnichannel“ – Pardavėjo teikiama paslauga, kad Klientas galėtų gauti užsakytas prekes pagal čia aprašytas sąlygas.

4. Klientas gali naudotis „Omnichannel“ paslauga, kai sudominusio gaminio nėra Parduotuvėje, kurioje Klientas tuo metu yra. Negalima naudotis „Omnichannel“ paslauga, kad būtų pristatytos Prekės, esančios Parduotuvėje tuo metu, kai joje yra Klientas.

5. „Omnichannel“ paslauga teikiama su sąlyga, kad Klientą sudominęs nurodyto dydžio gaminys yra Pardavėjo sandėlyje.

6. Kliento užsakytos Prekės bus pristatytos pagal Kliento pasirinktą vieną šių būdų:

a) Į Lietuvos teritorijoje esančią nurodytą Parduotuvę, į kurią Klientas atvyksta ir pats pasiima prekę – asmeniškas atsiėmimas.

b) Per Pardavėjo pasirinktą kurjerių įmonę .

7. Pristatymo bruto kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo ir mokėjimo būdo:

− pristatymas į pasirinktą mažmeninės prekybos parduotuvę ir mokėjimas internetu – 0,00 EUR;

− standartinis pristatymas naudojantis pasiuntinių tarnybos paslaugomis ir mokėjimas internetu – 3,99 EUR;

− standartinis pristatymas naudojantis pasiuntinių tarnybos paslaugomis ir mokėjimas grynaisiais gavus prekes – 4,99 EUR.

− DPD paštomatas – 2,99 EUR.

Užsakymus, kurių vertė daugiau nei 39 EUR, pristatome nemokamai. Siunčiame tik Lietuvos teritorijoje esančiais adresais.

8. Kad pristatymas būtų atliktas laikantis čia pateiktų sąlygų, Klientas Pardavėjui pateikia pristatymui reikalingus duomenis:

a) atsiimant asmeniškai – vardą, pavardę ir telefono numerį.

b) Pristatant kurjeriui – vardą, pavardę, adresą, kuriuo Klientas gaus užsakytas prekes, ir telefono numerį.

Šių duomenų reikia pardavimo sutarties teisingam vykdymui ir sudarymui. Duomenis tvarkys Pardavėjas remdamasis „Omnichannel“ asmens duomenų tvarkymo sąlygomis“.

9. Bet kokie pranešimai, susiję su užsakymo kaip „Omnichannel“ paslaugos dalies vykdymu, bus siunčiami tekstine žinute telefono numeriu, kurį nurodys Klientas pateikdamas užsakymą.

10. Jei Klientas taip pat turi aktyvią naudotojo paskyrą www.housebrand.com platformoje, jis gali nurodyti el. pašto adresą. Tokiu būdu Klientas galės naudotis platformos funkcijomis, skirtomis „Omnichannel“ paslaugai, tik siekdamas sekti užsakymo būseną. Ši galimybė neturi įtakos tam, kad „Omnichannel“ paslauga teikiama kaip pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, o ne nuotoliniu būdu, rezultatas.

11. Pardavėjas pasilieka teisę laikinai apriboti „Omnichannel“ paslaugos pasiekiamumą nenurodydamas priežasties.

12. Pardavimo sutartis su „Omnichannel“ paslauga sudaroma abiem šalims esant Parduotuvėje ir tai neturi įtakos Kliento teisėms ir įsipareigojimams, susijusiems su pardavimo sutarties sudarymu Parduotuvėje. Tai reiškia, kad Kliento teisės, susijusios su Prekių grąžinimu ir garantija (skundais), bus vykdomos pagal Parduotuvėse taikomas pardavimo taisykles; teisė grąžinti prekes, užsakytas naudojantis „Omnichannel“ paslauga, taikoma visoms šiuo būdu užsakytoms Prekėms.

 

 

Omnichannel“ asmens duomenų tvarkymo sąlygos

 

1. Šiose sąlygose (toliau – „Sąlygos“) apibūdintos asmens duomenų, susijusių su prekių pristatymu kaip „Omnichannel“ paslaugos dalies, tvarkymo taisyklės.

2. Sąlygose naudojamų terminų reikšmė:

a) Duomenų valdytojas – LPP LITHUANIA UAB, J. Balčikonio st. 3 Vilnius LT-08247, LT117959419.

b) Tvarkytojas – subjektas, kuriam LPP patikėjo tvarkyti asmens duomenis, surinktus „Omnichannel“ paslaugos tikslais; Tvarkytojų sąrašas pateiktas sąlygose.

c) Asmens duomenys – su fiziniu asmeniu susiję duomenys, kurie leidžia nustatyti to asmens tapatybę ir yra pateikti to asmens Duomenų valdytojui „Omnichannel“ paslaugos naudojimo tikslu.

d) Parduotuvė – LPP prekės ženklo parduotuvė, įsikūrusi Lietuvos teritorijoje.

e) Prekės – bet kokios prekės, parduodamos Parduotuvėje.

f) Klientas – asmuo, kuris naudojasi „Omnichannel“ paslauga ir teikia Duomenų valdytojui Asmens duomenis.

g) „Omnichannel“ – sistema, skirta užsisakyti Prekes ir pristatyti jas Klientui laikantis čia aprašytų sąlygų.

3. Klientas pateikia Duomenų valdytojui savo Asmens duomenis tik „Omnichannel“ paslaugos naudojimo tikslu.

4. Klientas pateikia savo Asmens duomenis pateikdamas užsakymą Parduotuvėje.

5. Parduotuvės darbuotojas įveda Asmens duomenis naudodamas mobilųjį įrenginį per „Store Vision“ mobiliąją programėlę.

6. Bet kuriuo metu Klientas gali perskaityti sutikimo su Asmens duomenų tvarkymu sąlygas bei savo teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu.

7. Kliento teikiami Asmens duomenys:

a) privalomi norint teikti „Omnichannel“ paslaugą pasirinkus asmenišką atsiėmimą parduotuvėje:

- vardas ir pavardė;

- telefono numeris;

b) privalomi norint teikti „Omnichannel“ paslaugą naudojantis kurjerių įmone, kurią pasirenka Pardavėjas:

- vardas ir pavardė;

- pristatymo adresas;

- telefono numeris;

c) pasirinktinai:

- el. pašto adresas, kuris, jei Klientas turi naudotojo paskyrą  www.housebrand.com/lt/lt/  platformoje, susiejamas su ta paskyra, kad Klientas turėtų galimybę sekti užsakymo būseną.

8. Sutikimas su Asmens duomenų tvarkymu pagal Sąlygas yra visiškai savanoriškas.

9. Kliento pateiktus Asmens duomenis renka ir tvarko Duomenų valdytojas ir Tvarkytojas tik „Omnichannel“ paslaugos teikimo tikslu.

10. Atsižvelgus į Asmens duomenis, Klientas bet kada turi teisę:

a) Atsiimti savo sutikimą su Asmens duomenų tvarkymu. Tai neturės įtakos veiksmų, kurių imtasi remiantis sutikimu, teisingumui, tai yra, pateiktų užsakymų ir suteiktų paslaugų teisingumui.

b) Prašyti ištrinti Asmens duomenis. Tai neturės įtakos veiksmų, kurių imtasi remiantis sutikimu, teisingumui, tai yra, pateiktų užsakymų ir suteiktų paslaugų teisingumui.

c) Prašyti Asmens duomenų tvarkymo apribojimo.

d) Prašyti perduoti Asmens duomenis Kliento nurodytam subjektui.

e) Prašyti Duomenų valdytojo pateikti informaciją apie Asmens duomenų tvarkymo mastą.

11. Duomenų valdytojas pareiškia, kad Kliento Asmens duomenis ištrins iš „Store Vision“ programėlės per vieną mėnesį nuo dienos, kai Klientas pateikė juos Duomenų valdytojui.

12. Pateikus užsakymą, Duomenų valdytojas ir Tvarkytojas saugos Kliento Asmens duomenis laikotarpį, būtiną kiekvienos šalies skundų (pavyzdžiui, Kliento garantinių skundų) vykdymui, bei laikotarpį, būtiną pagal galiojančius reglamentus (pvz., nutarimus dėl mokesčių), ir netvarkys jų šioje pastraipoje nenurodytais tikslais.

13. Kad „Omnichannel“ paslauga būtų teikiama tinkamai, Duomenų valdytojas perduos Kliento Asmens duomenis šiems Tvarkytojams:

14. Dėl bet kokių prašymų, susijusių su Asmens duomenų tvarkymu, pažeidimu arba įtariamu pažeidimu, reikia kreiptis į Duomenų valdytojo klientų aptarnavimo skyrių vienu šių būdų:

a) el. paštu: support.lt@housebrand.com

b) paštu: LPP LITHUANIA UAB, J. Balčikonio st. 3 Vilnius LT-08247

c) telefonu 8 800 80024

Privatumo politikos atnaujinimas!

Nuolat ieškome naujų sprendimų, kad galėtume geriau pateisinti Jūsų lūkesčius naudojantis mūsų svetaine. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir rūpinamės informacijos apsauga, susijusia su Svetainės atnaujinimu, todėl prašome susipažinti su nauja Privatumo politikos redakcija, kurioje pristatome tvarkymosi su asmens duomenimis taisykles, taip pat jūsų teises ir pareigas.

 
Privatumo politika

1. Jūsų asmens duomenų administratorius yra LPP LITHUANIA UAB, J. Balčikonio g. 3 LT-08247 Vilnius, Įmonės kodas: 111795946;

2. Su asmens duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu dataprivacy@lpp.com arba susirašinėdami aukščiau nurodytu adresu;

3. Dėl savo asmeninių duomenų susisiekite adresu support.lt@housebrand.com;

4. Jūsų duomenys bus tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu, siekiant siųsti Jums komercinę informaciją (naujienlaiškį) apie dabartines akcijas, prekių naujienas ir paslaugas, susijusias su LPP priklausančiais prekių ženklais (Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp). Asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol atšauksite savo sutikimą prenumeruoti naujienlaiškį;

5. Asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol atšauksite savo sutikimą prenumeruoti naujienlaiškį;

6. Sutikimus galite tvarkyti skiltyje „Mano paskyra“, jei esate registruotas mūsų internetinės parduotuvės vartotojas.