REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „KALENDARZ ADWENTOWY HOUSE” ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIACH 0D 01.12.2021 DO DNIA 24.12.2021 R.

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa, wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady nabywania towarów z kolekcji marki House („Kolekcja House”) z rabatami właściwymi dla każdej Promocji określonej w § 3 Regulaminu.

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39/44 (dalej „Organizator”).

2. Miejscem Promocji są odpowiednio Salony marki House znajdujące się na terenie Polski oraz sklep internetowy: www.housebrand.com. Promocja nie dotyczy salonów outletowych.

 

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1.   Akcja Promocyjna – każda z Promocji wskazanych w §3 Regulaminu, przygotowanych przez Organizatora, obejmujących ofertę sprzedaży Asortymentu House, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Promocje objęte Akcją Promocyjną nie łączą się z innymi promocjami.

2.   Asortyment House – wybrany asortyment spośród towarów dostępnych w ofercie konkretnego Salonu House oraz sklepu internetowego www.housebrand.com, który objęty jest Akcją Promocyjną. Akcji Promocyjnej podlega wyłącznie asortyment nieprzeceniony dostępny w salonach stacjonarnych i sklepie internetowym House. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami.

3.   Salon House - znajdujący się na terenie Polski salon House, w którym sprzedawany jest Asortyment House. Do salonów House zaliczamy również sklep internetowy www.housebrand.com

4.   Uczestnik Akcji Promocyjnej - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Akcji Promocyjnej.

 

§3

Promocje objęte Akcją Promocyjną:

1)       Opis Promocji: „Mikołaj zaspał, a może Ty? Skorzystaj z naszej promocji prezentowej na wszystkie gifty”.

Asortyment objęty Promocją: https://www.housebrand.com/pl/pl/christmas/gifts

Wysokość rabatu: 15% liczony od ceny detalicznej

Czas Trwania Promocji: od dnia 01.12.2021 godz. 09:00:00 do dnia 02.12.2021 godz. 09:00:00

Dostępność Promocji: Salony marki House znajdujące się na terenie Polski oraz sklep internetowy: www.housebrand.com

 

2)       Opis Promocji: „Promocja na wszystkie produkty świąteczne”.

Asortyment objęty Promocją: https://www.housebrand.com/pl/pl/christmas

Wysokość rabatu: 20% liczony od ceny detalicznej

Czas Trwania Promocji: od dnia 06.12.2021 godz. 09:00:00 do dnia 07.12.2021 godz. 09:00:00

Dostępność Promocji: sklep internetowy: www.housebrand.com

 

3)       Opis Promocji: „Promocja na T-shirty świąteczne”.

Asortyment objęty Promocją: wybrane T-shirty z kolekcji świątecznej

Wysokość rabatu: 30% liczony od ceny detalicznej

Czas Trwania Promocji: od dnia 09.12.2021 godz. 09:00:00 do dnia 10.12.2021 godz. 09:00:00

Dostępność Promocji: sklep internetowy: www.housebrand.com

 

4)       Opis Promocji: „Promocja na wszystkie skarpety i bieliznę”.

Asortyment objęty Promocją: wybrane akcesoria House wskazane na dedykowanym landing page-u

Wysokość rabatu: 15% liczony od ceny detalicznej

Czas Trwania Promocji: od dnia 12.12.2021 godz. 09:00:00 do dnia 13.12.2021 godz. 09:00:00

Dostępność Promocji: Salony marki House znajdujące się na terenie Polski oraz sklep internetowy: www.housebrand.com

 

5)       Opis Promocji: „Promocja na swetry świąteczne”.

Asortyment objęty Promocją: świąteczne swetry

Wysokość rabatu: 20% liczony od ceny detalicznej

Czas Trwania Promocji: od dnia 15.12.2021 godz. 09:00:00 do dnia 16.12.2021 godz. 09:00:00

Dostępność Promocji: Salony marki House znajdujące się na terenie Polski oraz sklep internetowy: www.housebrand.com

 

6)       Opis Promocji: „Promocja na wybrane stylizacje wigilijne”.

Asortyment objęty Promocją: wybrane rodzaje odzieży / akcesoria House wskazane na dedykowanym landing page-u:

Wysokość rabatu: 15% liczony od ceny detalicznej

Czas Trwania Promocji: od dnia 19.12.2021 godz. 09:00:00 do dnia 20.12.2021 godz. 09:00:00

Dostępność Promocji: sklep internetowy: www.housebrand.com

 

7)       Opis Promocji: „Promocja na piżamy”.

Asortyment objęty Promocją: kategoria piżamy House

Wysokość rabatu: 15% liczony od ceny detalicznej

Czas Trwania Promocji: od dnia 21.12.2021 godz. 09:00:00 do dnia 22.12.2021 godz. 09:00:00

Dostępność Promocji: Salony marki House znajdujące się na terenie Polski oraz sklep internetowy: www.housebrand.com

 

§4

Akcja Promocyjna opiera się o następujące zasady:

1.   Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.

2.   Promocja obowiązuje przy zakupie określonych towarów z Asortymentu House, określonego w § 3 pkt. 1)-7) Regulaminu, w terminach tam wskazanych. Odpowiedni Rabat naliczany jest od każdej rzeczy objętej Promocją w terminie jej obowiązywania.

3.   Rabaty otrzymane z różnych tytułów w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej, nie łączą się z innymi rabatami i promocjami, które obowiązują w tym samym czasie w salonach House i w sklepie internetowym  www.housebrand.com. Rabat przysługujący w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej może być łączony z talonami rabatowymi LPP S.A. W takim przypadku naliczenie rabatu następuje w ten sposób, że najpierw od ceny detalicznej naliczany jest odpowiedni rabat przysługujący w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej, a następnie od tak wyliczonej ceny po rabacie odejmowany jest rabat wynikający z talonów rabatowych LPP S.A.

4.   W przypadku zakupów w salonach stacjonarnych House po poinformowaniu Sprzedawcy przez Uczestnika Akcji Promocyjnej o chęci skorzystania z Akcji Promocyjnej i po spełnieniu przez Uczestnika Akcji Promocyjnej wszystkich warunków opisanych powyżej, Sprzedawca dokona obliczenia ceny wybranych towarów z Asortymentu House. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania niniejszej Akcji Promocyjnej, w szczególności wątpliwości co do faktu objęcia określonych towarów niniejszą Akcją Promocyjną, decydujące znaczenie ma informacja Kierownika Salonu House.

5. W przypadku zakupów w sklepie internetowym www.housebrand.com system internetowy dokonuje obliczenia ceny wybranych towarów z Asortymentu House automatycznie.

6. Towar zakupiony podczas Akcji Promocyjnej podlega reklamacjom na standardowych zasadach obowiązujących w sieci salonów House.

7.   Towar zakupiony podczas Akcji Promocyjnej w sklepie online www.housebrand.com podlega zwrotom na standardowych zasadach obowiązujących w sieci salonów House.

 

§ 5

Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta w prasie i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego.

 

§ 6

Organizator ma prawo odwołać lub zakończyć Akcję Promocyjną bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Internecie na profilu marki House na portalu Facebook oraz Instagram oraz w newsletterze marki.

 

§ 7

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia towarów lub usiłowania ich nabycia, skierować na piśmie do LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39/44 celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

 

§ 8

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie zwiększenia liczby Salonów House objętych niniejszą Akcją Promocyjną. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Salonach House lub w Internecie na stronie www.housebrand.pl.

 

§ 9

1.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

2.   Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej we wszystkich Salonach House, które objęte są Akcją Promocyjną, a także na stronie sklepu online: www.housebrand.com.

3.   Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że w trosce o Twoje bezpieczeństwo dokonaliśmy zmian w naszym sklepie internetowym, związanych z ochroną tych danych.


Opracowaliśmy nowy Regulamin sklepu internetowego oraz nową Politykę prywatności, które zaczną obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Z każdym z tych dokumentów będziesz mógł zapoznać się na naszej stronie www.housebrand.com w zakładce: https://www.housebrand.com/pl/pl/help-regulamin oraz https://www.housebrand.com/pl/pl/help-polityka-prywatnosci. Linki do wskazanych dokumentów znajdą się również wszędzie tam gdzie podczas odwiedzania naszej strony masz do czynienia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych czy na regulamin sklepu internetowego.


Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Dostosowaliśmy nasz sklep do nowych wymagań. Twoje dane pozostają bezpieczne.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.