Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że w trosce o Twoje bezpieczeństwo dokonaliśmy zmian w naszym sklepie internetowym, związanych z ochroną tych danych.


Opracowaliśmy nowy Regulamin sklepu internetowego oraz nową Politykę prywatności, które zaczną obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Z każdym z tych dokumentów będziesz mógł zapoznać się na naszej stronie www.housebrand.com w zakładce: http://www.housebrand.com/pl/pl/terms oraz http://www.housebrand.com/pl/pl/privacy-policy. Linki do wskazanych dokumentów znajdą się również wszędzie tam gdzie podczas odwiedzania naszej strony masz do czynienia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych czy na regulamin sklepu internetowego.


Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Dostosowaliśmy nasz sklep do nowych wymagań. Twoje dane pozostają bezpieczne.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD ZWROTU I WYMIANY TOWARU


§ 1


1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady zwrotów bądź wymian towaru zakupionego w Salonach stacjonarnych sieci House.

2. Regulamin nie dotyczy salonów Outletowych i Sklepu Internetowego, w których sprzedawane są produkty marki House.

§ 2 

 Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Sprzedawca - LPP S.A. z siedziba w Gdańsku 80-769, ul. Łąkowa 39/44.

2. Towar – wszelkie produkty zakupione w Salonach sieci House, znajdujących się na terytorium Polski.

3. Salon sieci House – salon sprzedaży pod marką House - znajdujący się na terenie Polski.

4. Wymiana Towaru – wymiana zakupionego Towaru na identyczny towar w obrębie rozmiaru bądź koloru.


§ 3


1. Każdemu Konsumentowi umożliwia się dokonanie zwrotu bądź wymiany Towaru zakupionego w Salonie sieci House w terminie do 365 dni od dnia dokonania zakupu (tzn. od dnia następnego od daty ujawnionej na paragonie fiskalnym / Fakturze VAT jako daty sprzedaży) na zasadach wskazanych w Regulaminie. Po upływie ww. terminu nie ma możliwości zwrotu bądź wymiany Towaru. Zwrot dokonywany jest na poniższych warunkach:

o Konsument ma prawo dokonać zwrotu/ wymiany Towaru zakupionego w dowolnym Salonie Stacjonarnym House na terenie Polski w terminie do 90 dni od dnia dokonania zakupu (tzn. od dnia ujawnionego na paragonie fiskalnym jako data sprzedaży). Zwrot rozliczony zostanie w takiej samej formie jak został dokonany zakup.

o Konsument ma prawo dokonać zwrotu Towaru zakupionego w dowolnym Salonie Stacjonarnym House na terenie Polski w terminie od 31 do 365 dni od dnia dokonania jego zakupu (tzn. od dnia ujawnionego na paragonie fiskalnym jako data sprzedaży). Zwrot rozliczony zostanie tylko i wyłącznie poprzez doładowanie karty podarunkowej o wartość zwracanego towaru.

2. Zwrotowi bądź wymianie podlega Towar, który:

a. nie nosi śladów użytkowania;

b. nie został w żaden sposób uszkodzony;

c. posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nie uszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania,

d. znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony,

e. posiada nieuszkodzone wkładki zabezpieczające (dół stroju kąpielowego).

3. Zwrotowi bądź wymianie nie podlega:

a. bielizna (majtki);

b. towar zakupiony w salonach Outletowych;

c. towar zakupiony poza granicami Polski;

d. towar zakupiony na szczególnych warunkach między innymi towar uszkodzony.

e. torby papierowe.

4. Zwrotowi bądź wymianie nie podlega Towar zakupiony w systemie Tax Free, co do którego dokonano zwrotu podatku VAT.

5. Zwrotu bądź wymiany towaru Konsument może dokonać w dowolnym Salonie na terenie Polski, niezależnie od miejsca faktycznego zakupu towaru. Zwrot lub wymiana będzie dokonana tylko za okazaniem oryginalnego paragonu fiskalnego lub oryginału Faktury VAT, a w przypadku płatności kartą płatniczą również za okazaniem wydruku potwierdzenia z terminala.

6. Z chwilą przyjęcia towaru do zwrotu, Konsument:

a. zwraca Sprzedawcy również paragon, o którym mowa w punkcie poprzedzającym. Jeżeli na paragonie znajdowały się również inne towary Konsument otrzymuje paragon zastępczy. Oryginał paragonu pozostaje u Sprzedawcy.

b. okazuje Sprzedawcy fakturę VAT bądź podaje Sprzedawcy jej numer a Sprzedawca wystawia fakturę korygującą.

7. Z chwilą przyjęcia towaru do wymiany, Konsument:

a. okazuje Sprzedawcy również paragon do wglądu, o którym mowa w punkcie 4 § 3. Sprzedawca nanosi adnotację na paragonie o wymianie towaru. Oryginał paragonu pozostaje u Klienta.

b. okazuje Sprzedawcy oryginał Faktury VAT. Konsument otrzymuje Fakturę korygującą. Oryginał Faktury VAT jest zwracany do Konsumenta.


§ 4.

1. Zwrot towaru dokonywany jest za zwrotem uiszczonej przez Konsumenta ceny:

a. w przypadku gdy Konsument płacił za towar gotówką zwrot następuje w gotówce;

b. w przypadku płatności kartą płatniczą, kredytową lub debetową, zwrot należności następuje na tę samą kartę, która dokonywano płatności za Towar;

c. w przypadku płatności całej należności za towar Kartą Podarunkową House zwrot należności jest dokonywany na Kartę Podarunkową;

d. przy płatności bonami Sodexo lub innymi bonami pieniężnymi, które są przyjmowane w Sieci House zwrot należności następuje na Kartę Podarunkową House.

§ 5.

1. Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę na adres Sprzedawcy, wskazany w §2 ust. 1 Regulaminu. 2. Z Regulaminem można zapoznać się w Salonach sieci House bądź na stronie internetowej www.housebrand.com 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 do odwołania.

DARMOWA DOSTAWA PRZY ZAKUPACH OD 120 ZŁ  - KUPUJ ONLINE!

×