Zmeny spôsobené koronavírusovou pandémiou (COVID-19)

Vážení zákazníci,

Upozorňujeme, že dodržiavame všetky bezpečnostné pravidlá a postupy podľa nariadenia hlavného hygienika a vlády, aby sme zachovali všetky hygienické opatrenia v predajniach.

Otváracia doba >> Vyberte obchod >> SKONTROLUJTE

Počet ľudí v obchode v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jednej osoby na 15 m2 prevádzkovej plochy určenej pre zákazníkov.

Darčekové karty, ktoré expirovali v období lockdownu od 25.11.2021-09.12.2021 budú automaticky predĺžené o 180 dní.

Vstupujte len s ochranou dýchacích ciest (rúškom). Použite jednorázové rukavice a dezinfekciu na ruky.

Udržujte od ostatných bezpečnú vzdialenosť, minimálne 2 metre. Pokiaľ je to možné, uprednostnite platbu kartou.

Prajeme vám príjemné a bezpečné nákupy a ďakujeme, že ste s nami!

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí

Vážený zákazník,


Aby ste chránili osobné údaje, ktoré ste nám zverili a vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 nadobúda účinnosť 25. mája 2018, Vaša bezpečnosť v srdci, urobili sme určité zmeny v našom internetovom obchode, ktoré sú spojené s ochranou týchto údajov.


Vypracovali sme nové obchodné podmienky a nové pravidlá ochrany osobných údajov, oba dokumenty platné od 25. mája 2018. Môžete ich prečítať na našej webovej stránke www.housebrand.com, tabs: http://www.housebrand.com/sk/sk/terms a http://www.housebrand.com/sk/sk/privacy-policy. Odkazy na tieto dokumenty budú k dispozícii aj vtedy, keď sa zaoberáte súhlasom so spracovaním Vašich osobných údajov alebo zmluvnými podmienkami služby Online Shop počas návštevy našej webovej stránky.


Podľa predmetného nariadenia okrem práv na prístup, opravu a vymazanie Vašich údajov získate ďalšie práva vyplývajúce z nariadenia, ako napríklad: právo požiadať o vymazanie Vašich údajov, právo odstúpiť od zmluvy súhlas na spracovanie údajov a právo vzniesť námietky voči spracovaniu údajov. Prispôsobili sme náš obchod novým požiadavkám. Vaše údaje zostanú v bezpečí.
Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, neváhajte nás kontaktovať.