Κωδικοί κουπονιών/Προσφορές

Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον εκπτωτικό κωδικό;

  • Ο κωδικός έληξε (έχουμε προσφορές περιορισμένου χρόνου)
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο έναν κωδικό κάθε φορά.
  • Ελέγξτε ξανά την αποστολή σας —ορισμένοι κωδικοί λειτουργούν μόνο με συγκεκριμένες επιλογές παράδοσης.
  • Δείτε εάν υπάρχουν τυπογραφικά λάθη.
  • Βεβαιωθείτε ότι η προσφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτό που αγοράζετε.
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά πριν και μετά τον κωδικό.
Ενημέρωση της Πολιτικής Απορρήτου!

Αναζητούμε συνεχώς νέες λύσεις για να μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προσδοκίες σας κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας. Σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή και φροντίζουμε για την προστασία των πληροφοριών σας. Ως εκ τούτου, σε σχέση με την ενημέρωση της λειτουργίας του ιστοτόπου, σας ζητάμε να διαβάσετε τη νέα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου, όπου παρουσιάζουμε τις αρχές χειρισμού των προσωπικών δεδομένων, το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας τους, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας που σχετίζονται με αυτά.