Politika privatnosti

Mi pridajemo veliku važnost zaštiti informacija i Vaše privatnosti, pa samim tim primenjujemo odgovarajuće bezbednosne mere da biste imali nabolje moguće iskustvo tokom korišćenja naših internet stranica.

Ova politika utvrđuje pravila i obim obrade Vaših podataka o ličnosti, kao i Vaših prava i odgovornosti s tim u vezi.

Izrazi i definicije:

 • Internet stranica– online prodavnica
 • Korisnik– fizičko lice koje koristi internet stranicu.
 • LPP– LPP Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5a, 11070, Beograd (Novi Beograd). PIB: 21251925, PDV: 109839118.
 • GDPR– Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine, odnosno zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnim kretanjem takvih podataka i stavljanjem van snage Direktive 95/46/ EC.

odacima o ličnosti je:

Društvo LPP Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5a, 11070, Beograd (Novi Beograd). PIB: 21251925, PDV: 109839118.

Društvo LPP je imenovalo lice za zaštitu podataka o ličnosti,  kome se možete obratiti po svim pitanjima za obradu podataka o ličnosti i ostvarivanja prava u vezi sa obradom podataka:

- na adresu: LPP Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5a, 11070, Beograd (Novi Beograd).

- na e-mail adresu: dataprivacy@lpp.com

Svrha i pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

1. Online kupovina i usluge

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo samo u onoj meri, koja je potrebna za  sklapanje i izvršenje ugovora o prodaji robe i pružanja naših drugih usluga, kao što su:

a) rad internet stranice i mobilnih aplikacija u svrhu predstavljanja i prodaje naših proizvoda;

b) pružanje lokalnih usluga, i onih koje se nude u LPP prodavnicama, tokom događaja i sajmova na kojima LPP učestvuje;

c) pokretanje redovnih i periodičnih promotivnih akcija;

d) obrada zaključenih transakcija, koje uključuju npr. plaćanje i isporuku robe;

e) rukovanje i obrada zahteva koji se tiču prava potrošača, npr. prema zakonskoj garanciji ili vraćanje proizvoda i pre i nakon zaključenja ugovora o prodaji robe, uz direktan kontakt (telefon, e-mejl);

f) slanje informacija, poruka, biltena i direktna komunikacija društva LPP.;

g) garancija bezbednosti, funkcionalnosti i stabilnosti naših usluga na svim nivoima;

i) ponuda, isporuka i obrada poklon kartica i popusta;

h) procena i ispitivanje podataka koji se odnose na proces kupovine, uključujući vraćanje robe i otkazivanja kupovine od strane Kupca.;

i) prikaz LPP proizvoda na osnovu Vaših modnih interesovanja.

U slučaju zaključenja ugovora i pružanja usluga koje nameravate da koristite, Vaši podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu zaključenog ugovora o prodaji robe Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR, član 6. stav 1. tačka b). U ostalim slučajevima, legitimni interes društva LPP koji proizlazi iz njenog poslovanja je pravni osnov Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR, član 6(1)(f)).

2. Prikaz proizvoda i usluga

Vaši podaci o ličnosti takođe mogu da se obrađuju u svrhu:

a) analize učestalost prikazanih proizvoda na internet stranici, kao i prikaza proizvoda i usluga društva LPP, tako da odgovaraju Vašoj istoriji kupovine i Vašim interesovanjima,

b) personalizacije prikaza proizvoda i usluga LPP brendova na osnovu podataka koje ste dostavili,

c) prilagođavanja prikaza proizvoda na internet stranici i davanja preporuke, tako da odgovaraju Vašim modnim interesovanjima.

U tu svrhu koristimo podatke dobijene putem uređaja, pristupne podatke, kao i analogne podatke dobijene od naših partnera. Personalizovani prikaz proizvoda i usluga omogućuje Vam da koristite internet stranicu sigurno i jednostavno i obezbeđuje dostupnost svih proizvoda koje nudimo. Uz personalizaciju, prikazujemo Vam proizvode i usluge, tako da odgovaraju Vašim potrebama.

Pravni osnov za obradu podataka u svrhu usklađivanja naših proizvoda s Vašim interesovanjima je legitimni interes društva LPP u formi direktnog marketinga (član 6(1)(f) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)).

3. Oglašavanje i istraživanje tržišta, analiza podataka

U okviru analize podataka, uključujući istraživanje tržišta, Vaše podatke koristimo u marketinške svrhe kako bismo:

a) kreirali ciljne grupe korisnika (takođe na društvenim mrežama, kao što je Facebook) sa sličnim interesovanjima i očekivanjima, sličnim pristupom korišćenju internet stranice ili kupovini (segmentacija);

b) prikupljali i obrađivali informacije o demografskim podacima, modnim interesovanjima, kupovnim navikama i korišćenju internet stranice, te koristiti ove informacije u svrhu reklamiranja proizvoda i usluga LPP brendova;

c) utvrdili i predvideli modne trendove;

d) napravili prognozu kupovine putem interneta;

e) reklamirali naše proizvode i usluge;

f) planirali i analizirali efikasnost promotivnih i reklamnih aktivnosti unutar ciljnih grupa;

g) poboljšali i prilagoditi reklamne i promotivne aktivnosti za naše proizvode i usluge.

Na ovaj način u mogućnosti smo da Vam predstavimo zanimljive proizvode svih LPP brendova u skladu sa Vašim interesovanjima uz pomoć statističkih podataka, koji su zbirni i anonimni, kao i podataka koji se dodatnim koracima mogu povezati s određenim licem.

Pravni osnov za obradu je legitimni interes društva LPP u formi direktnog marketinga (član 6(1)(f) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)).

4. Razvoj proizvoda i tehnologija

Vaše podatke koristimo u svrhu razvoja naših proizvoda i usluga (kreiranje mobilnih aplikacija, razvoj tehnologija, personalizovanje naših usluga) i njihovo usklađivanje s Vašim željama. Pri tome prikupljamo podatke u anonimnom i zbirnom obliku, koji olakšavaju i ubrzavaju rešavanje problema kod onlajn kupovine, a korisna su podrška kupcima. Na ovaj način želimo da postignemo ciljeve, kao što su:

a) osmišljavanje tehničkih rešenje za otklanjanje problema prilikom pretrage odgovarajućih proizvoda zarad pojednostavljenja kupovine;

b) usmeravanje kanala komunikacije sa Rukovaocem uz automatizovana rešenja za uspostavljanje kontakta (npr. chatbot);

c) optimizacija personalizovanih usluga i tehnologija u cilju analize podataka, reklamiranja LPP brendova i onlajn kupovine;

d) razvoj tehnologija u cilju obezbeđenja sigurnosti IT sistema, podataka o ličnosti i sprečavanja prevara;

e) optimizacija poslovnih i logističkih procesa koje uključuju ubrzanje i pojednostavljenje zaključenja ugovora i ponude usluga;

f) kontinuirani razvoj tehničkih rešenja koja pojednostavljuju i optimizuju personalizaciju proizvoda i usluga koje se nude;

g) implementacija i razvoj rešenja za automatizovano rešavanje problema koje prijave kupci;

h) sprečavanje prevara;

i) razvoj i verifikacija softverskih rešenja radi optimizacije potrebnih poslovnih i logističkih procesa.

Pravni osnov za obradu Vaših podataka je legitimni interes Rukovaoca, koji uključuje razvoj proizvoda i tehnologija, koji su neophodni za pravilno vođenje poslovanja i usklađivanje proizvoda i usluga s Vašim potrebama (član 6(1)(f) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)).

5. Optimizacija usluga

U svrhu unapređenja našeg poslovanja i zaštite interesa društva LPP, Vaši podaci o ličnosti se obrađuju u cilju:

a) poboljšanja komunikaciju sa kupcima za koju je zadužena Služba za odnose sa kupcima, posebno kroz implementaciju rešenja koja pojednostavljuju obradu prijavljenih problema (automatizacija usluga);

b) sprečavanja prevare;

c) poštovanja prava potrošača koji proizilaze iz zaključenih ugovora (pravo na reklamaciju ili vraćanje robe);

d) zakonskog izvršenja obaveza društva LPP vezi sa zaključenim ugovorima o prodaji robe (transakciona dokumentacija i čuvanje poreske dokumentacije);

e) dokazivanja usaglašenosti našeg poslovanja sa zakonom, posebno u pogledu prava potrošača i zaštite podataka o ličnosti;

f) sigurnosti potraživanja društva  LPP.

Vaši podaci se obrađuju na pravnoj osnovi našeg legitimnog interesa, a to je optimizacija našeg poslovanja, a ako uslov za obradu podataka proizilazi iz važećih zakona (npr. porezno zakonodavstvo, zakonodavstvo o zaštiti potrošača), podaci se obrađuju kako bi se dokazala usaglašenost našeg poslovanja s takvim zakonodavstvom (član 6(1)(f) GDPR-a).

 

Koje podatke obrađujemo?

 1. Da biste otvorili korisnički nalog na našoj internet stranici od Vas prikupljamo: ime i prezime, email adresu.
 2. Da bismo Vam omogućili korišćenje i upravljanje Vašim korisničkim nalogom na našoj internet stranici od Vas prikupljamo: ime i prezime, broj telefona, email adresu, pol, adresu (ulica, broj zgrade, broj stana, poštanski broj, grad ili mesto, država), poreski identifikacioni broj ili matični broj (ako se izdaje račun).
 3. Da bismo Vam poslali informacija (bilten/newsletter) o reklamnim kampanjama, specijalnim ponudama, promo kodovima od Vas prikupljamo: email adresu, broj telefona, datum rođenja.
 4. Da bismo izvršili Vaše ugovore o prodaji robe  uz registraciju na internet stranici od Vas prikupljamo: ime i prezime, email adresu, broj telefona, adresu (ulica, broj zgrade, broj stana, poštanski broj, grad ili mesto, država), poreski ili matični broj (ako se izdaje račun), detalje o vašoj kupovini na internet stranici.
 5. Da bismo izvršili vaše ugovore o prodaji robe zaključene bez vaše registracije na internet stranici od Vas prikupljamo: ime i prezime, email adresu, broj telefona, adresu (ulica, broj zgrade, broj stana, poštanski broj, grad ili mesto, država), poreski identifikacioni broj (ako se izdaje faktura).
 6. Da bismo Vas informisali o dostupnosti proizvoda, za koji ste poslali upit, od Vas prikupljamo: email adresu.
 7. Da bisto Vam vratili sredstva za robu koju vraćate od Vas prikupljamo: broj bankovnog računa.
 8. Da bismo Vam omogućili da nas kontaktirate od Vas prikupljamo: ime, prezime, podatke o izvršenoj transakciji (adresa za dostavu, naručene proizvode), kontakt podatke ( poštanska adresa, uključujući ulicu, broj zgrade, broj stana, poštanski broj, grad ili mesto, državu, email adresu, broj telefona), vaš glas– u cilju poboljšanja kvaliteta komunikacije sa potrošačima, možemo snimati telefonske pozive, o čemu ćete biti obavešteni na početku poziva.

Prava lica na koja se podaci odnose

U vezi sa obradom podataka o ličnosti, imate pravo na sledeće:

 1. Da izbrišete vaš nalog, uz pokretanje procedure brisanja naloga u odeljku „My data“.
 2. Da izbrišete vaše podatka bez navođenja razloga; to može, u zavisnosti od slučaja, dovesti do brisanja vašeg naloga na internet stranici.
 3. Da uložite prigovor na obradu Vaših podataka u celosti ili delimično i za određenu svrhu.
 4. Da ograničite obradu Vaših podataka na određeno vreme ili u određenoj meri.
 5. Da zahtevate ispravku ili izmenu Vaših podatka o ličnosti. Izmene možete izvršiti i sami nakon prijave na internet stranici u odeljku „My data“.
 6. Da se odjavite sa Newsletter liste, takođe jednim klikom OVDE.
 7. Da zahtevate prenos Vaših podatka drugom subjektu, odnosno rukovaocu. U tu svrhu potrebno je da nas kontaktirate putem obrasca za kontakt, uz navođenje imena i adresu subjekta kome ćemo preneti vaše podatke i obim podataka – odnosno potrebno je da navedete koje podatke treba da prenesemo. Prenos se vrši elektronskim putem nakon što vaš zahtev potvrdimo. Ovo je neophodno kako bi se garantovala sigurnost takvih podataka i potvrdilo da taj zahtev dolazi upravo od vas.
 8. Da budite informisani o obimu obrade podataka o ličnosti.
 9. Da uložite žalbu povereniku/nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti; u Poljskoj je to predsednik Kancelarije za zaštitu podataka, adresa: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podnošenje zahteva i ostvarivanje Vaših prava neće imati uticaja na naše izvršene radnje. Informaciju o ishodu vašeg zahteva dobićete u roku od mesec dana.

Podatke o Vašim transakcijama čuvamo tokom perioda koji zahteva poresko zakonodavstva ili da bismo se obezbedili kao Rukovalac podacima prikupljanjem dokaza u vezi sa procenom reklamacija ili vraćanjem robe. Brisanje Vaših podataka ne zaustavlja njihovu obradu u tom smislu.

Načini komunikacije koji se tiču podataka o ličnosti

Sva obaveštenja ili zahteve u vezi sa podacima o ličnosti možete slati koristeći jedan od načina po vašem izboru:

 1. E-mail:support.rs@housebrand.com
 2. Kontakt obrazac dostupan na internet stranici
 3. Adresa: LPP Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5a, 11070, Beograd (Novi Beograd).

Period čuvanja podataka o ličnosti

Mi čuvamo Vaše podatke o ličnosti:

a) dok postoji otvoren korisnički nalog na internet stranici,

b) jer to zahteva poresko zakonodavstvo (podaci o transakcijama) – 5 godina nakon završetka poreske godine u kojoj je nastala naša poreska obaveza,

c) zbog kontaktiranja Službe za odnose sa kupcima (na bilo koji način) – 2 godine nakon svakog kontakta,

d) zbog naših promotivnih aktivnosti (newsletter/bilten) – sve dok ne opozovete svoju saglasnost,

e) zbog direktnog reklamiranja naših proizvoda – sve dok ne izrazite odgovarajući i legitiman prigovor,

f) jer ste poslali upit o dostupnosti proizvoda – do 6 meseci nakon vašeg zahteva,

g) zbog statističkih aktivnosti, potvrde ili odbijanja reklamacija – do isteka roka predviđenog za rešavanje reklamacija prema važećim zakonima.

Prenos podataka za obradu i deljenje podataka

Vaše podatke prikupljamo i prenosimo radi obrade u meri u kojoj je to potrebno za postizanje specifičnih ciljeva naših partnera i društava iz LPP Grupe. Oni uključuju, ali nisu ograničeni na zaposlene u skladištima i prodajnim mestima. Da biste imali bolje iskustvo pri korišćenju onlajn prodavnice, Vaše podatke takođe možemo da delimo sa društvima koje pružaju IT ili analitičke usluge (npr. usluge u vezi sa izradom personalizovanog prikaza proizvoda ili segmentacijom korisnika), sa pružaocima Cloud usluga (npr. kroz korišćenje softvera na serverima provajdera), sa trećim licima koje šalju materijale u cilju promocije naših proizvoda ili usluga (Newsletter/bilten). Podatke takođe šaljemo licima koji učestvuju u izvršavanju ugovora zaključenog na internet stranici, npr. kurirskim službama i platnim institucijama. Oni postaju rukovaoci tim podacima u trenutku deljenja istih. Spisak pouzdanih partnera kojima vršimo prenos ili sa kojima delimo podatke o ličnosti su dostupni na: Spisak pouzdanih partnera.

Osim ciljeva navedenih u Politici privatnosti, vaše podatke o ličnosti nećemo deliti s trećim licima, niti bilo kojim drugim licima. Stoga, nećete primati druge reklamne materijale, osim naših. Mi ne pružamo usluge reklamiranja trećim licima.

Mi garantujemo bezbednu obradu Vaših podataka o ličnosti uz primenu efikasnih i pravilno odabranih tehničkih i organizacionih mera.

Prenos podataka izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA)

Uz korišćenje alata od strane Rukovaoca, koje obezbeđuje npr. Google za potrebe trenutnih aktivnosti, Vaši podaci o ličnosti mogu da se prenesu u zemlje izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA), odnosno u Sjedinjene Američke Države (SAD) ili u neku drugu zemlja u kojoj Googleov partner održava alate koji se koriste za obradu podataka o ličnosti u saradnji sa Rukovaocem. Adekvatna bezbednost obrađenih podataka o ličnosti izvan EEA garantovana je primenom eksternih ugovora o obradi podataka na osnovu standardnih ugovornih klauzula koje ispunjavaju uslove GDPR-a.

Komercijalne informacije – Newsletter/bilten

Na Newsletter/bilten se prijavljujete, uz slanje Vaše email adrese ili broj telefona. Dostavljanjem tih podataka pristajete da primate komercijalne informacije i društva  LPP (e-mail ili tekstualne poruke). Obaveštavaćemo vas o ponudama, novim modnim trendovima, posebnim ponudama, rasprodajama i kuponima za popust (u tu svrhu možemo podeliti Vašu e-mejl adresu ili broj telefona sa našim proverenim partnerima), kao i nedovršenim kupovinama u online prodavnici putem elektronskih sredstava komunikacije. Takođe postoji mogućnost da vas zamolimo da date mišljenje u našoj anketi o iskustvu.

Možete se odjaviti u bilo kom trenutku klikom na link koji je dostupan u svakoj poruci Newsletter-a/biltena ili slanjem e-mejla na:support.rs@housebrand.com

 

Obaveštenja o dostupnosti proizvoda

Na vaš zahtev možemo Vam poslati obaveštenje o dostupnosti proizvoda koje ste naveli. Kada proizvod bude dostupan, dobićete obaveštenje na e-mail adresu koju ste naveli. Lični podaci se daju prema slobodnoj volji, ali su neophodni ako želite da dobijete obaveštenje.


Podaci koje obrađuju internet stranice i mobilni uređaji

Da bismo Vam pružili usluge (gde je to neophodno ili proizlazi iz našeg ili legitimnog interesa trećih strana), imamo pravo da automatski preuzmemo i registrujemo podatke prenete sa internet pretraživača ili Vaših uređaja na server (npr. da bismo garantovali sigurnost IT imovine ili sigurnost drugih korisnika). Podaci mogu uključivati npr. kolačiće, IP adresu, softverske i hardverske parametre, pregledane internet stranice, ID broj mobilnog uređaja, informacije o korišćenju aplikacije i druge podatke o uređajima i sistemima koje koristite. Prikupljanje takvih informacija podržava pravilno funkcionisanje internet stranica i omogućava Vam da komforno koristite i bezbedno pristupate našoj internet stranici.

Kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje sadrže IT podatke i omogućavaju pravilno funkcionisanje internet stranice. Oni se skladište na Vašim krajnjim uređajima. Datoteke omogućavaju prepoznavanje uređaja i pravilno prilagođavanje prikaza internet stranica Vašim željama. Kolačići su neophodni da biste se pravilno prijavili na internet stranici i nesmetano koristiti sve funkcije. Kolačići nas obaveštavaju o Vašim aktivnostima na internet stranici, ali ne dozvoljavaju vašu potpunu identifikaciju. Kolačići se mogu koristiti na primer za:

a) prilagođavanje sadržaja internet stranice Vašim željama i optimizaciju korišćenja internet stranica,

b) kreiranje statističkih podataka koja će nam pomoći da shvatimo kako koristite našu internet stranicu, odnosno da biste dobili prikaz sadržaja koji odgovara Vašim modnim interesovanjima,

c) održavanje korisničke sesije,

d) dostavljanje reklamnog sadržaja za naše proizvode koji odgovaraju Vašim potrebama.

Za više informacija o kolačićima, vidi Lista kolačića.

Prijavljivanje putem naloga na društvenim mrežama

Možete da se prijavite na naše internet stranice, a zatim da koristite opciju prijavljivanja putem svog naloga na društvenim mrežama (npr. Facebook, Google, itd.). Na Vama je kako ćete se registrovati ili prijaviti. Vašu prijavljivanje potvrđuje stranica društvene mreže.

Takođe ćete dobiti informacije o obimu podataka koji nam je dostavila stranica društvenih mreža. U ovom slučaju, to su podaci koji su potrebni i dovoljni za vašu identifikaciju i za sigurno kreiranje naloga na našim internet stranicama. Podaci dolaze s vašeg javnog profila i sadrže prvenstveno vaše ime, prezime i e-mail adresu.

 

Nemamo nikakva prava na Vaš nalog na društvenim mrežama, a posebno nemamo pravo da objavljujemo bilo kakav sadržaj na njemu. Za više informacija o podacima koje koriste stranice društvenih mreža, idite na politiku privatnosti određene stranice (npr. Facebook https://www.facebook.com/policy.phpili Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Stranica društvenih mreža koju ste koristili za registraciju na našoj internet stranici nas ne obaveštava o brisanju vašeg naloga na toj društvenoj mreži, niti o vašoj odluci da se ne prijavite putem tog naloga, zbog čega Vaši podaci koje koristite za prijavu ostati u našoj bazi podataka. Dok ste prijavljeni na našoj  internet stranici, možete sami izbrisati vaš nalog pokretanjem procedure brisanja naloga u odeljku „My data“.

Čak i ako izbrišete vaše podatke, mi ne prestajemo nužno s njihovom obradom; čuvamo podatke o Vašim transakcijama za period koji zahteva poresko zakonodavstvo ili da bismo osigurali sebe kao Rukovaoca podacima prikupljanjem dokaza u vezi sa analizom reklamacija ili vraćanjem robe.

Facebook Custom Audience (Prilagođena publika)

Koristeći alat Facebook Custom Audience, imamo mogućnost da prenesemo sigurnu bazu e-mail adresa ili brojeva telefona naših klijenata na Facebook alate. Ako ste registrovani korisnik Facebook-a ili drugih internet stranica iz Meta grupe i vaša e-mail adresa ili broj telefona je isti kao onaj koji ste dostavili prilikom posete ovim internet stranicama, postoji mogućnost da dobijete sponzorisane poruke o našim ponudama, modnim trendovima, specijalnim ponudama, kuponima za prodaju ili popust. Uz pomoć ovog alata nećemo prosleđivati promotivne informacije direktno na Vašu e-mail adresu, niti broj telefona. Vi možete sami da deaktivirate funkciju „Custom Audience“ u podešavanjima za oglašavanje. U tu svrhu morate biti prijavljeni na svoj Facebook nalog. Za više informacija o nestandardnim ciljnim grupama pogledajte: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

Facebook plugin (dodatak)

Naša stranica sadrži Facebook plugin (dodatak) (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, SAD). Facebook plugin je na našoj stranici označen Facebook logom. Ovaj dodatak će vas direktno povezati sa našim profilom na Facebook serveru. Facebook tada saznaje da ste posetili našu stranicu sa svoje IP adrese.

Ako posetite našu stranicu dok ste prijavljeni na svom Facebook profilu, Facebook će zabeležiti informacije o poseti. Čak i ako niste prijavljeni, Facebook može dobiti informacije o IP adresi. Želimo da naglasimo da nas Facebook ne obaveštava o podacima koje je prikupio i o tome kako ih koristi. Svrha i obim podataka koje Facebook prikuplja nisu nam poznati.

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o politici privatnosti, kontaktirajte Facebook ili pročitajte njegovu politiku privatnosti na: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ako ne želite da delite informacije o Vašim posetama na našim internet stranicama sa Facebook-om, preporučujemo da se prvo odjavite sa svog Facebook naloga.

Facebook Pixel

Naše internet stranice sadrže Facebook Pixel da bismo reklamirali proizvode naših brendova na osnovu Vaših interesovanja, kad god posetite Facebook ili druge internet stranice, koji takođe koriste ovaj alat. Shodno tome, možete dobiti personalizovanu reklamu kako bi Vam naša internet stranica i proizvodi koje nudimo bili što zanimljiviji i da na najbolji mogući način odgovaraju Vašim potrebama. Uz pomoć tih podataka, takođe smo u mogućnosti da procenimo uspešnost personalizovanih reklama i da izradimo izveštaje s tim u vezi. Prikupljeni podaci su anonimni, jer ne prikupljamo podatke o identitetu korisnika. Podatke čuva i obrađuje Facebook zbog čega je moguće povezati se na pravi korisnički profil. Facebook koristi te podatke u reklamne svrhe. Za više informacija o zaštiti privatnosti idite na Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. U mogućnosti ste da samostalno deaktivirate funkciju „Custom Audencies“ u podešavanjima za oglašavanje. U tu svrhu morate biti prijavljeni na svoj nalog.

Pixel i slične tehnologije

Partneri čije usluge koristimo mogu postaviti takozvani “Pixel” na naše internet stranice. Uz pomoć “pixel”-a ili sličnih tehnologija, uspostavlja se veza sa serverima naših partnera kada posećujete naše internet stranice. Postavljanje “pixel” alata, podrazumeva pribavljanje vaše saglasnosti, koju dajete kada prihvatite marketinške kolačiće. Naši partneri mogu uskladiti specijalne ponude za naše proizvode s Vašim modnim interesovanjima utvrđenim na osnovu informacija koje smo dali našim partnerima tokom Vaših poseta našim internet stranicama.

Shodno tome, možete primati personalizovani sadržaj o našim proizvodima kako bi Vam isti bili zanimljiviji i kako bi više odgovarali Vašim interesovanjima. Na osnovu tih podataka, takođe smo u mogućnosti da procenimo uspešnost personalizovanih reklama i izradimo izveštaje s tim u vezi. Detaljne informacije o obradi Vaših podataka od strane naših partnera pogledajte OVDE.

TikTok Pixel

Naše internet stranice sadrže TikTok Pixel, zbog čega svaki put kada posetite TikTok internet stranicu, prikazuju Vam se oglasi proizvoda naših brendova na osnovu Vaših interesovanja. Samim tim, moći ćete da primate personalizovane reklame naših proizvoda koje na najbolji način odgovaraju Vašim interesovanjima i željama. Dobijanjem tih podataka, takođe smo u mogućnosti da izmerimo uspešnost personalizovanih reklama i izradimo izveštaje s tim u vezi. Prikupljeni podaci su anonimni, jer ne prikupljamo podatke o identitetu korisnika. Podatke čuva i obrađuje TikTok zbog čega je potrebno da se prijavite na pravi korisnički profil. TikTok koristi takve podatke u reklamne svrhe.

Za više informacija o zaštiti privatnosti idite na TikTok internet stranicu: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings

 

Informacije na profilima LPP brendova na društvenim mrežama

Imamo profile na društvenim mrežama: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (u daljem tekstu “društvene mreže”), na kojima objavljujemo informacije o proizvodima naših brendova. Administratori društvenih mreža beleže vaše ponašanje uz pomoć kolačića i drugih sličnih tehnologija, i tokom svake interakcije s našim profilima. Obim i svrhu obrade podataka o ličnosti na društvenim mrežama definišu njihovi administratori.

Kada posetite naše profile, mi dobijamo pristup opštim statističkim podacima u vezi s Vašim interesovanjima i demografskim podacima (kao što su starost, pol, regija) koje kreiraju administratori društvenih mreža. U potpunosti smo odgovorni za upravljanje i objave na takvim profilima, za informacije koje objavljuju korisnici, takođe za privatne poruke, kao i za komunikaciju na određenim stranicama društvenih mreža.

Mrežom Facebook i Instagram upravlja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (“Facebook”).

Mrežom YouTube upravlja Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Mrežom Pinterest upravlja Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA

Ako imate nalog na nekoj stranici društvenih mreža, mi imamo pristup informacijama koje su javne pod istim uslovima kao i drugi korisnici stranice.

Kada posećujete profil, administrator društvenih mreža koristi kolačiće i druge slične tehnologije za praćenje ponašanja korisnika i aktivnosti koje preduzimate. Informacije se prikupljaju, na primer, kako bi se kreirali statistički podaci stranice. Statistički podaci sadrže samo anonimne statističke podatke o korisnicima koji posećuju profil i ne mogu se povezati s određenim licem. Nemamo pristup podacima o ličnosti koje koriste društvene mreže za izradu, na primer, statističkih podataka internet stranica.

Uz pomoć statističkih podataka stranice koje generišu društvene mreže, dobijamo informacije o tome kako koristite naše profile i koji je od objavljenih sadržaja najpopularniji. S takvim informacijama unapređujemo naše profile preciznijim povezivanjem sadržaja koji objavljujemo s Vašim interesovanjima i željama. Administratori svake od društvenih mreža zaduženi su za obradu Vaših podataka u svrhu generisanja statističkih podataka stranice. Shodno tome, svaki od administratora je dužan da Vas informiše o svim pitanjima vezanim za obradu podataka o ličnosti u svrhu kreiranja statističkih podataka internet stranice i o mogućnostima ostvarivanja prava na zaštitu privatnosti prema važećim zakonima.

Koristimo usluge koje nude stranice društvenih mreža za reklamiranje robe i usluga, posebno kroz segmentaciju korisnika i aktivnosti koje nam omogućavaju da precizno uskladimo proizvode da odgovaraju Vašim potrebama (prema pravilima utvrđenim za korišćenje tih stranica).

Za više informacija o Vašim pravima na zaštitu podataka koja se tiču kreiranje statističkih podataka stranice i o mogućnosti ostvarivanja tih prava direktno u interakciji s društvenim mrežama posetite:


1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5.TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl

Izjava o zaštiti podataka zbog korišćenja usluge Google Analytics

Naše stranice koriste mehanizme za analizu internet stranica kompanije Google Inc. (“Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA”): Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manager koriste kolačiće za analizu načina na koji koristite našu internet stranicu. Informacije prikupljene putem kolačića se prenose na Google servere u SAD-u, gde se čuvaju.

Ako je funkcija maskiranja IP adrese aktivirana dok posećujete našu internet stranicu, Google skraćuje vašu korisničku IP adresu. Ovo se odnosi na zemlje članice Evropske unije i druge države navedene u sporazumu o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u posebnim slučajevima se puna IP adresa šalje na Google server u Sjedinjene Američke Države, gde se maskira. Na ovaj način je funkcija maskiranja IP adrese aktivna na našoj internet stranici.

Na zahtev operatera internet stranice, Google koristi prikupljene informacije za analizu posećenosti internet stranice i  izradu izveštaja o korišćenju internet stranice i drugih usluga povezanih s korišćenjem internet stranice. IP adresa koju prenosi vaš pretraživač u okviru alata Google Analytics se ne čuva zajedno sa drugim Google podacima.

Vi ste u mogućnosti da izvršite podešavanja kolačića u vašem pretraživaču. Izabrane opcije mogu narušiti puno korišćenje nekih funkcija internet stranice. Takođe, možete onemogućiti čuvanje podataka o posetama internet stranice (uključujući IP adresu) prikupljenih uz pomoć kolačića i njihov prenos na Google, kao i njihovo deljenje od strane Google-a preuzimanjem i instaliranjem dodatka dostupnog na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Koristimo uslugu Google Analytics kako bismo analizirali korišćenje naše internet stranice da bismo je poboljšali i kako bismo Vam predstavili atraktivne proizvode naših brendova.

Alat Google Ads

U okviru korišćenja alata Google Ads, Vaši podaci se mogu da se šalju ostalim LPP partnerima i provajderima. Svrha korišćenja alata Google Ads je reklamiranje proizvoda naših brendova putem Google Ads platforme na eksternim sajtovima. Na osnovu podataka dobijenim iz reklamnih kampanja možemo utvrditi uspešnost naših marketinških aktivnosti. To radimo tako što prikazujemo samo oglase koji su u skladu s Vašim modnim interesovanjima, a naš cilj je da unapredimo našu internet stranicu kako bi Vam bio privlačniji. Ako posetite našu internet stranice preko Google oglasa, Google Ads, kolačić će se sačuvati na vašem računaru, ali to neće omogućiti vašu potpunu identifikaciju. Prikupljene informacije mogu da služe za prikaz određenih oglasa na internet stranicama, u Google pretraživaču i Google-ovih partnera. Ako ste registrovani Google korisnik, Google može povezati vašu posetu na našoj internet stranici s Vašim nalogom. Ako niste registrovani Google korisnik ili niste prijavljeni, Google takođe može sačuvati vašu IP adresu.

Ako ne želite da primate personalizovane prikaze naših proizvoda ili reklame od naših partnera, to možete uraditi na sledeći način: a) odaberite odgovarajuća podešavanja u svom pretraživaču tako što ćete blokirati kolačiće trećih strana;

b) blokirajte kolačiće za praćenje konverzija (Conversion Tracking), odnosno blokirajte kolačiće sa www.googleadservices.com domena,  https://www.google.de/settings/ads, u podešavanjima vašeg pretraživača; ova podešavanja će biti izbrisana nakon brisanja kolačića;

c) blokirajte personalizovane reklame koje su deo kampanje „About Ads“ na http://www.aboutads.info/choices; podešavanja će biti izbrisana nakon brisanja kolačića;

d) trajno blokirajte kolačiće u pretraživačima Firefox, Internet Explorer ili Google Chrome na http://www.google.com/settings/ads/plugin. Imajte na umu da ovo može ograničiti funkcionalnost naše internet stranice.

Za više informacija o politici privatnosti društva  Google pogledajte: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Alat Google Ads Customer Match (uparivanje klijenata)

Korišćenjem alata Google Ads Customer Match za uparivanje klijenata, možemo da dostavimo sigurnu bazu e-mail adresa ili brojeva telefona naših klijenata u Google alate. Ako ste registrovani korisnik npr. YouTube-a, Gmail-a ili drugih internet stranica iz Google grupe i vaša e-mail adresa ili broj telefona je isti kao onaj koji ste dostavili prilikom posete internet stranicama iz Google grupe, postoji mogućnost da dobijete sponzorisane poruke o našim ponudama, modnim trendovima, specijalnim ponudama, rasprodajama ili kuponima za popust. Pomoću ovog alata nećemo slati reklamne informacije na vašu e-mail adresu ili broja telefona. Za više informacija o prikazu reklama prema utvrđenoj listi klijenata, posetite: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Koristimo mehanizme za analizu internet sajtova Google Marketing Platforme, kao što su Display & Video 360, Campaign Manager 360 i Search Ads 360. Naše internet stranice koriste Floodlight DV360 oznaku za procenu uspešnosti marketinških i reklamnih kampanja naših brendova. Njihova svrha je optimizacija prikaza određenih reklama da odgovaraju Vašim interesovanjima ili modnom ukusu. Alat omogućava prikupljanje i čuvanje informacija o reklamama na koje kliknete, kao i informacije o Vašem ponašanju na internet stranicama trećih strana. Google koristi Cookie ID tj., jedinstveni identifikator kolačića,  da zabeleži koji se oglasi prikazuju u kom pretraživaču i na taj način može sprečiti njihovo prikazivanje više puta. Osim toga, Google može koristiti identifikator kolačića za snimanje konverzija u vezi sa zahtevima za oglase. Kolačići ne sadrže nikakve lične podatke, kao što su e-mail adrese, prezimena ili kućne adrese. Ovaj alat omogućava vašem pretraživaču da se automatski poveže na Google server.

Naš cilj je da Vam predstavimo one proizvode naših brendova prema Vašim interesovanjima.

Za više informacija o Google Marketing Platformu pogledajte: https://marketingplatform.google.com/about/.

Microsoft Bing Ads

Naša internet stranica koristi platformu Bing Ads društva  Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Stoga svaki put kada posetite našu internet stranicu preko Microsoft Bing pretraživača, koji reklamira proizvode naših brendova, datoteka kolačića se pothranjuju na vašem računaru. Koristimo kolačiće kao deo Microsoft Bing Ads alata za potrebe marketinga i optimizacije naših usluga. Sačuvani kolačići beleže informacije za vaše posete našim internet stranicama i proizvode naših brendova koji su izazvali vaše interesovanje. Kolačići omogućavaju nedvosmislenu identifikaciju internet pretraživača; međutim, oni se ne koriste kao sredstvo za praćenje vašeg identiteta kao korisnika naše internet stranice.

Za više informacija o politici privatnosti društva  Microsoft Bing, posetite sledeću adresu: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

U mogućnosti ste da izmenite vaša podešavanja u bilo kom trenutku u skladu sa smernicama u odeljku Opting out of marketing tools za odbijanje marketinških alata.

Odbijanje marketinških alata

U mogućnosti ste da upravljate podešavanjima kolačića na vašem internet pretraživaču. Vaš izbor opcija može narušiti korišćenje nekih funkcija naše internet stranice. U mogućnosti ste odbijete sledeće: čuvanje podataka o posetama na našoj internet stranici (uključujući IP adresu) prikupljenih putem kolačićima, njihov prenos društvu Google, kao i njihovo deljenje od strane Google preuzimanjem i instaliranjem dodatka dostupnog na: https://tools.google.com/dlpage /gaoptout

Ako ne želite da primate personalizovan prikaz naših proizvoda ili reklame naših partnera, to možete da uradite na sledeći način:

a.            odaberite odgovarajuća podešavanja u vašem pretraživaču tako što ćete blokirati kolačiće trećih strana; za više informacija idite na politiku kolačića;

b.            izbrišite kolačiće za praćenje konverzija (Conversion Tracking), tj. izbrišite kolačiće sa www.googleadservices.com domena, https://www.google.de/settings/ads; ta podešavanja se brišu nakon brisanja kolačića;

c.             blokirajte slanje personalizovanih reklame koje su deo kampanje „About Ads“ na http://www.aboutads.info/choices; podešavanja se brišu nakon brisanja kolačića;

b)            odaberite trajno blokiranje u pretraživačima Firefox, InternetuExplorer ili Google Chrome na http://www.google.com/settings/ads/plugin; međutim, imajte na umu da to može ograničiti funkcionalnost rada naše internet stranice.

Za više informacija o politici privatnosti kompanije Google, posetite: https://policies.google.com/privacy.

Izmene u Politici privatnosti

Usluge i karakteristike internet stranice se mogu promeniti, što znači da možemo izmeniti Politiku privatnosti u nekom budućem periodu. Nove verzije dokumenta ćemo objaviti na internet stranici. On ima informativnu svrhu. Gore navedene informacije smo ažurirali 10.01.2023.godine

Ažuriranje politike privatnosti!

Konstantno tražimo nova rešenja kako bismo bolje odgovorili na vaša očekivanja kada koristite našu uslugu. Poštujemo Vašu privatnost i brinemo o zaštiti Vaših podataka, pa Vas u vezi sa ažuriranjem rada Servisa molimo da pročitate novu verziju Politike privatnosti, gde predstavljamo principe postupanja sa ličnim podacima, obim njihovu obradu i prava i obaveze koje imate u vezi sa tim.

 
Politika privatnosti

1. Administrator tvojih privatnih podataka je LPP Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5a, 11070 Beograd (Novi Beograd). PIB: 21251925, PDV: 109839118;

2. Službenika za zaštitu ličnih podataka možete kontaktirati putem e-pošte: dataprivacy@lpp.com ili dopisom na gore navedenu adresu;

3. U vezi sa vašim ličnim podacima, molimo kontaktirajte support.rs@housebrand.com;

4. Vaši podaci će se obrađivati na osnovu Vaše izričite saglasnosti u svrhu slanja komercijalnih informacija (newslettera) o aktuelnim akcijama, novostima o proizvodima, i uslugama vezanim uz brendove u vlasništvu LPP-a (Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp);

5. Lični podaci će se obrađivati sve dok ne povučete pristanak za pretplatu na newsletter;

6. Saglasnostima možete upravljati iz odjeljka "Moj nalog" ako ste registrovani korisnik naše online radnje.