Pravila o zaštiti privatnosti

Naš je prioritet zaštititi podatke i poštovati vašu privatnost dok upotrebljavate naše mrežno mjesto kako bismo se pobrinuli za odgovarajuće sigurnosne mjere i omogućili vam praktično korištenje našim mrežnim mjestima. U ovim pravilima utvrđena su pravila i opseg naše obrade vaših podataka te vaša povezana prava i odgovornosti.

 Pojmovi i definicije:

 • Mrežno mjesto – internetska trgovina na adresi https://www.housebrand.com/hr/hr.
 • Korisnik – fizička osoba koja upotrebljava mrežno mjesto.
 • LPP – društvo LPP S.A. sa sjedištem na adresi u Gdanjsku, ul. Łąkowa 39/44, upisano u Nacionalni sudski registar koji vodi Okružni sud Gdańsk-Północ u Gdanjsku, 7. trgovački odjel Državnog sudskog registra, KRS br. 778 (u daljnjem tekstu: „LPP”), s temeljnim kapitalom od 3.708.482 PLN (u potpunosti uplaćen), REGON br. 190852164, NIP br. 583-10-14-898.
 • OUZP – Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

Voditelj obrade podataka jest:

Housebrand je marka LPP Croatia d.o.o. Mi smo dio LPP Grupe iz Hrvatske (LPP Croatia d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, 10160 Zagreb, Hrvatska). Kontrolor za obradu podataka - tj. Stranka koja određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka - zajedno sa svojim uslugama je: LPP Croatia d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, 10160 Zagreb, Hrvatska.

Društvo LPP imenovalo je službenika za zaštitu podataka komu se možete javiti u vezi sa svim pitanjima povezanim s obradom osobnih podataka i ostvarivanjem prava povezanih s obradom podataka:

– poštom na: LPP Croatia d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, 10160 Zagreb, Hrvatska.
- e-poštom na: dataprivacy@lpp.com

Svrha i pravne osnove obrade osobnih podataka.

1. Internetska kupnja i usluge.

Vaše podatke obrađujemo u mjeri u kojoj je to potrebno za sklapanje i izvršavanje kupoprodajnog ugovora te ponudu naših drugih usluga kao što su:

a) omogućavanje uporabe naših mrežnih mjesta i mobilnih aplikacija u svrhu predstavljanja i prodaje naših proizvoda

b) omogućavanje lokalnih usluga, uključujući one koje se nude u fizičkim trgovinama društva LPP i tijekom događanja i sajmova na kojima LPP sudjeluje

c) provođenje redovitih i cikličkih promocijskih programa

d) obrada zaključenih transakcija, kao što su plaćanje i otprema robe

e) osiguravanje korisničke podrške i ostvarivanja prava kupaca (kao što su prava iz jamstva ili prava na povrat) prije i nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora, uključujući putem izravne komunikacije (telefon, e-pošta)

f) dijeljenje informacija, obavijesti, biltena i druge izravne komunikacije društva LPP

g) jamčenje sigurnosti, funkcionalnosti i stabilnosti naših usluga na svim razinama

h) procjena i mjerenje podataka povezanih s procesom kupnje, uključujući korisničke povrate i otkazivanja narudžbi

i) ponuda, dostava, preuzimanje darovnih kartica i ostvarivanje popusta

j) predstavljanje proizvoda društva LPP na temelju vaših modnih preferencija.

U slučaju sklapanja i izvršavanja ugovora te pružanja usluga koje želite upotrebljavati vaši osobni podaci obrađuju se na temelju sklopljenog kupoprodajnog ugovora (tj. članka 6. stavka 1. točke b) OUZP-a). U preostalim je slučajevima pravna osnova legitimni interes društva LPP koji proizlazi iz poslovanja društva (članak 6. stavak 1. točka f) OUZP-a).

2. Predstavljanje proizvoda i usluga.

Vaši se podaci također mogu obrađivati radi:

a) analize učestalosti pregledavanja proizvoda na mrežnom mjestu i predstavljanja proizvoda i usluga društva LPP koji su usklađeni s vašom povijesti kupnje i vašim preferencijama

b) personalizacije ponuda LPP-ovih robnih marki na temelju podataka koje ste podijelili

c) prilagodbe prikaza stranica i izrade preporuka na temelju vaših modnih preferencija.

U tu svrhu upotrebljavamo podatke uređaja i pristupne podatke, kao i analogne podatke dobivene od naših partnera. Personalizirano predstavljanje proizvoda i usluga omogućuje vam ugodnu i jednostavnu uporabu mrežnog mjesta i jamči dostupnost svih proizvoda koje nudimo. S pomoću personalizacije možemo predstavljati proizvode i usluge koji odgovaraju vašim potrebama.

Pravna je osnova obrade podataka u svrhu usklađivanja naših proizvoda s vašim preferencijama legitimni interes društva LPP u obliku izravnog marketinga (članak 6., stavak 1., točka f) OUZP-a). 

3. Oglašavanje i istraživanje tržišta, analiza podataka.

U sklopu analize podataka, uključujući istraživanje tržišta, vaše podatke upotrebljavamo za vlastite promocijske potrebe radi:

a) stvaranja ciljnih skupina korisnika (također na društvenim mrežama poput Facebooka) sa zajedničkim interesima i očekivanjima, sličnim ponašanjem na mrežnom mjestu ili sličnim kupovnim navikama (segmentacija)

b) prikupljanja i obrade informacija povezanih s demografskim podacima i podacima o modnim preferencijama, kupovnim navikama i ponašanju na mrežnom mjestu, kao i uporabe tih informacija u svrhu promocije proizvoda i usluga LPP-ovih robnih marki

c) prepoznavanja i predviđanja modnih trendova

d) izrade predviđanja za internetsku kupnju

e) promocije naših proizvoda i usluga

f) planiranja i analize učinkovitosti promocijskih aktivnosti u ciljnim skupinama

g) poboljšanja i prilagodbe promocijskih aktivnosti naših proizvoda i usluga.

Na taj vam način možemo predstaviti zanimljive proizvode svih LPP-ovih robnih marki u skladu s vašim preferencijama na temelju statističkih podataka koji su agregirani i anonimizirani te podataka koji se dodatnim koracima mogu povezati s određenom osobom.

Pravna je osnova obrade legitimni interes društva LPP u obliku izravnog marketinga (članak 6., stavak 1., točka f) OUZP-a).

4. Razvoj proizvoda i tehnologija.

Vaše podatke upotrebljavamo u svrhu razvoja naših proizvoda i usluga (izrada mobilnih aplikacija, razvoj tehnologija, personalizacija naših usluga) i njihova usklađivanja s vašim preferencijama. Pri tome upotrebljavamo agregirane, pseudonimizirane ili anonimizirane podatke koji olakšavaju i ubrzavaju rješavanje problema pri internetskoj kupnji i korisni su na razini službe za korisnike. Na taj način ostvarujemo sljedeće ciljeve:

a) izradu tehničkih rješenja za uklanjanje problema u pronalaženju pravih proizvoda kako bismo poboljšali vaše iskustvo kupnje

b) unaprjeđenje kanala za komunikaciju s voditeljem obrade podataka primjenom automatskih rješenja za komunikaciju (npr. chatbotova)

c) optimizaciju personaliziranih usluga i tehnologija za analizu podataka, promociju LPP-ovih robnih marki i internetsku kupnju

d) razvoj tehnologije usmjerene na sigurnost sustava informacijske tehnologije, osobnih podataka i sprječavanje prevara

e) optimizaciju poslovnih i logističkih procesa koji se sastoje od ubrzavanja i pojednostavnjenja izvršavanja sklopljenih ugovora i ponuđenih usluga

f) stalni razvoj tehnoloških rješenja za poboljšanje i optimizaciju personalizacije ponude

g) provođenje i razvoj rješenja koja omogućavaju automatizirano rješavanje problema koje kupci prijavljuju

h) sprječavanje prevara

i) razvoj i provjeru softverskih rješenja za optimizaciju osnovnih poslovnih i logističkih procesa.

Pravna je osnova za obradu vaših podataka legitimni interes voditelja obrade koji uključuje razvoj proizvoda i tehnologija, što je potrebno za pravilno poslovanje i usklađivanje proizvoda i usluga s vašim potrebama (članak 6., stavak 1., točka f) OUZP-a).

5. Optimizacija usluga.

U svrhu poboljšanja našeg poslovanja i zaštite interesa društva LPP vaši se podaci obrađuju radi:

a) poboljšanja usluge za korisnike koju pruža Služba za korisnike, posebice kroz provedbu rješenja za brže rješavanje problema (automatizacija korisničke službe)

b) sprječavanja prevara

c) poštivanja prava kupaca koja proizlaze iz sklapanja ugovora (pritužbe, povrati)

d) urednog izvršavanja obveza društva LPP u pogledu sklapanja kupoprodajnih ugovora (dokumentiranje transakcija i pohrana porezne dokumentacije)

e) dokazivanja poštivanja zakonskih odredbi primjenjivih na poslovnu djelatnost društva LPP, posebno u pogledu prava potrošača i zaštite osobnih podataka

f) osiguravanja potraživanja društva LPP.

Pravna je osnova za obradu vaših podataka legitimni interes za optimizaciju naše poslovne aktivnosti, a u slučajevima kad je obrada podataka predviđena zakonom (npr. zakonom o porezu, zakonodavstvom o zaštiti potrošača), osnova je dokazivanje naše usklađenosti s takvim zakonodavstvom (članak 6., stavak 1., točka f) OUZP-a).

Koje podatke obrađujemo?

 1. Za registraciju vašeg korisničkog računa na mrežnom mjestu: ime i prezime, e-adresu.
 2. Za omogućavanje uporabe korisničkog računa i upravljanja korisničkim računom na mrežnom mjestu: ime i prezime, telefonski broj, e-adresu, rod, adresu (ulica, broj zgrade, broj stana, poštanski broj, grad ili mjesto, država), osobni identifikacijski broj (OIB) (ako se izdaje račun).
 3. Za slanje informacija (biltena) o promocijskim kampanjama, posebnim ponudama, promocijskim kodovima: e-adresu, telefonski broj, datum rođenja.
 4. Za izvršavanje vašeg kupoprodajnog ugovora registriranog na mrežnom mjestu: ime i prezime, e-adresu, telefonski broj, adresu (ulica, broj zgrade, broj stana, poštanski broj, grad ili mjesto, država), osobni identifikacijski broj (OIB) (ako se izdaje račun), pojedinosti o vašoj kupnji na mrežnom mjestu.
 5. Za izvršavanje ugovora sklopljenih bez vaše registracije na mrežnom mjestu: ime i prezime, e-adresu, telefonski broj, adresu (ulica, broj zgrade, broj stana, poštanski broj, grad ili mjesto, država), osobni identifikacijski broj (OIB) (ako se izdaje račun).
 6. Za slanje informacija o dostupnosti proizvoda koje ste naveli: e-adresu.
 7. Za plaćanje obračuna za robu koju vraćate: broj bankovnog računa.
 8. Za omogućavanje stupanja u kontakt: ime i prezime, podatke o transakciji (adresa za dostavu, naručeni proizvodi), kontaktne podatke (poštanska adresa, uključujući ulicu, broj zgrade, broj stana, poštanski broj, grad ili mjesto, država, e-adresa, telefonski broj), glas – radi poboljšanja kvalitete naše službe za korisnike možemo snimati telefonske pozive, o čemu ćete biti obaviješteni na početku poziva.

Prava ispitanika.

U vezi s obradom osobnih podataka imate pravo na:

 1. samostalno brisanje korisničkog računa pokretanjem postupka brisanja korisničkog računa u odjeljku „Moji podaci”
 2. brisanje podataka bez davanja razloga; to može, ovisno o slučaju, uzrokovati brisanje vašeg korisničkog računa na mrežnom mjestu
 3. prigovor na obradu vaših podataka u cijelosti ili djelomično i u određenu svrhu
 4. ograničavanje obrade vaših podataka na određeno vrijeme ili do određene mjere
 5. ispravak vaših osobnih podataka. Možete i sami izvršiti promjene nakon prijave na mrežno mjesto u odjeljku „Moji podaci”.
 6. povlačenje pristanka za bilten
 7. prijenos svojih podataka drugom subjektu. Radi toga nam se možete obratiti putem obrasca za kontakt. Navedite ime i adresu subjekta kojem želite da prenesemo vaše podatke kao i opseg podataka koje želite da prenesemo. Precizno odredite koje podatke želite da prenesemo. Prijenos će se obaviti elektroničkim putem nakon što je vaš zahtjev potvrđen. To je nužno radi jamčenja sigurnosti takvih podataka i potvrde da je zahtjev potekao upravo od vas.
 8. informiranost o opsegu obrade osobnih podataka
 9. pritužbu tijelu za nadzor osobnih podataka; u Poljskoj je to predsjednik Ureda za zaštitu osobnih podataka, adresa: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.

Podnošenje zahtjeva i ostvarivanje vaših prava neće imati utjecaja na naše dovršene radnje. U roku od mjesec dana primit ćete informacije o ishodu vašeg zahtjeva. 

Pohranjujemo podatke o vašim transakcijama za razdoblje koje proizlazi iz poreznog zakona ili radi osiguravanja naših interesa kao voditelja obrade prikupljanjem dokaza povezanih s procjenom pritužbi ili povratom robe. Vaše brisanje vaših podataka neće zaustaviti njihovu obradu u navedenom pogledu.

Dopisi u vezi s osobnim podacima.

Možete nam poslati obavijesti ili zahtjeve u vezi s osobnim podacima kako vama odgovara:

 1. slanjem e-poruke na adresu: support.hr@housebrand.com
 2. telefonskim pozivom na broj: +385 1 8000 039 (cijena ovisi o operateru)
 3. putem obrasca za kontakt koji se nalazi na mrežnom mjestu
 4. slanjem dopisa na sljedeću adresu: LPP Croatia d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, 10160 Zagreb, Hrvatska.
  .

Razdoblje zadržavanja osobnih podataka.

Osobne podatke čuvamo za vrijeme:

a) postojanja vašeg korisničkog računa na mrežnom mjestu

b) koje proizlazi iz odredbi zakona o porezu (podaci o transakciji) – 5 godina od završetka porezne godine u kojoj je nastala naša porezna obveza

c) koje proizlazi iz uporabe usluga službe za korisnike (u bilo kojem obliku) – 2 godine nakon svakog kontakta

d) trajanja naših promocijskih aktivnosti (bilten) – dok ne povučete svoj pristanak

e) trajanja izravnih promocijskih aktivnosti za naše proizvode – do vašeg učinkovitog i legitimnog prigovora

f) vašeg čekanja obavijesti o dostupnosti proizvoda – ne dulje od 6 mjeseci od zahtjeva

g) statističkih aktivnosti, podnošenja zahtjeva ili obrane od zahtjeva (npr. pritužbi) – do isteka roka za predmetni zahtjev koji proizlazi iz zakonskih odredbi.

Prijenos obrade podataka ili prijenos podataka.

Prenosimo vaše podatke za obradu našim partnerima i tvrtkama u grupaciji LPP u mjeri potrebnoj za postizanje određenih ciljeva. To među ostalim uključuje osoblje skladišta i fizičkih trgovina. Za ugodnije iskustvo uporabe internetske trgovine također možemo podijeliti vaše podatke s pružateljima informacijskih ili analitičkih usluga (npr. povezane s pripremom personaliziranog predstavljanja proizvoda ili segmentacijom korisnika), pružateljima usluga u oblaku (npr. uporabom softvera na poslužiteljima pružatelja usluge) i stranama koje šalju dopise za promociju naših proizvoda ili usluga (bilten). Također pružamo podatke subjektima koji sudjeluju u izvršavanju ugovora sklopljenog na mrežnom mjestu, npr. kurirskim tvrtkama i upraviteljima platnog sustava. Oni postaju voditelji obrade tih podataka čim ih s njima podijelimo. Popis pouzdanih partnera kojima prenosimo ili s kojima dijelimo osobne podatke dostupan je OVDJE.

Osim za ciljeve navedene u pravilima o zaštiti privatnosti vaše osobne podatke nećemo dijeliti s trećim stranama ili nekim drugim subjektima. Stoga nećete primati nikakve promocijske materijale osim naših. Ne pružamo promocijske usluge trećim stranama.

Jamčimo sigurnu obradu vaših osobnih podatka uporabom učinkovitih i pravilno odabranih tehničkih i organizacijskih mjera.

Prijenos podataka izvan EGP-a.

Dok voditelj obrade podataka upotrebljava alate koji podržavaju naše svakodnevne aktivnosti, a koje pruža npr. Google, vaši osobni podaci mogu se prebaciti u zemlju izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP-a), tj. u Sjedinjene Američke Države (SAD) ili neku drugu zemlju u kojoj subjekt koji s njim surađuje održava alate za obradu osobnih podataka u suradnji s voditeljem obrade podataka. Pravilna zaštita obrađenih osobnih podataka izvan EGP-a zajamčena je vanjskim ugovorima o obradi podataka na temelju standardnih ugovornih klauzula koje ispunjavaju zahtjeve OUZP-a.

Komercijalne informacije – bilten.

Možete se pretplatiti na bilten davanjem svoje e-adrese ili telefonskog broja. Ako pružite te podatke, pristajete na primanje komercijalnih informacija koje dolaze isključivo od društva LPP (e-poštom ili tekstnim porukama). Obavještavat ćemo vas o ponudama, trendovima, posebnim ponudama, rasprodajama i kuponima za popust (u tu svrhu možemo podijeliti vašu e-adresu ili broj telefona s našim pouzdanim partnerima), kao i o nedovršenim kupnjama u internetskoj trgovini putem elektroničkih sredstava komunikacije. Možemo vas i pitati da izrazite svoje mišljenje putem anketa.

Možete otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku klikom na poveznicu koja je dostupna u svakoj e-poruci s biltenom ili slanjem e-poruke na adresu: support.hr@housebrand.com.

Obavijest o dostupnosti proizvoda.

Na vaš zahtjev možemo vam slati elektroničke obavijesti o dostupnosti proizvoda koje ste naveli. Kad proizvod bude dostupan, primit ćete obavijest na e-adresu koju ste naveli. Osobni se podaci daju dobrovoljno, ali nužni su ako želite primati obavijesti.

Podaci koje obrađuju mrežna mjesta i mobilni uređaji.

U svrhu pružanja usluga vama (gdje je potrebno ili kad proizlazi iz našeg legitimnog interesa ili legitimnog interesa trećih strana) imamo pravo automatski prikupiti i registrirati podatke koje na poslužitelj prenose mrežni preglednici ili vaši uređaji (npr. kako bi se jamčila sigurnost sredstava informacijske tehnologije ili sigurnost drugih korisnika). Ti podaci mogu uključivati npr. kolačiće, IP adresu, parametre softvera i hardvera, pregledane mrežne stranice, identifikacijski broj mobilnog uređaja, informacije o uporabi aplikacije, kao i druge podatke o uređajima i sustavima koje upotrebljavate. Prikupljanje tih podataka podržava pravilan rad mrežnih stranica i omogućuje vam ugodnu uporabu i potpuni pristup našem mrežnom mjestu.

Kolačići.

Kolačići su male tekstne datoteke koje sadržavaju informacijske podatke koji omogućavaju ispravan rad mrežnim mjestima. Pohranjuju se na vašim krajnjim uređajima. Datoteke dopuštaju prepoznavanje uređaja i pravilnu prilagodbu prikaza mrežnog mjesta vašim preferencijama. Kolačići su nužni za pravilnu prijavu na mrežno mjesto i uporabu svih značajki bez prekida. Kolačići nas informiraju o vašoj aktivnosti na mrežnom mjestu, ali ne dopuštaju da vas u potpunosti identificiramo. Kolačići se mogu upotrebljavati primjerice za:

a) prilagođavanje sadržaja mrežnog mjesta u skladu s vašim preferencijama i optimizaciju uporabe mrežnog mjesta

b) pripremu statistike koja nam pomaže razumjeti na koji način upotrebljavate naše mrežno mjesto i prikazivanje sadržaja koji je prilagođen vašim modnim preferencijama

c) održavanje sesije otvorenom

d) pružanje marketinškog sadržaja za naše proizvode koji je prilagođen vašim potrebama.

Za više informacija o kolačićima kliknite OVDJE

Prijava putem korisničkih računa društvenih mreža.

Možete se registrirati na naša mrežna mjesta, pa se služiti opcijom prijave putem korisničkog računa društvene mreže (npr. Facebook, Google i sl.). Na vama je kako ćete se registrirati ili prijaviti. Vaša se prijava autentificira putem društvene mreže.

Možete primiti i informacije o opsegu podataka koje nam dostavlja društvena mreža. U ovom slučaju to su podaci koji su nužni i dovoljni za vašu identifikaciju i sigurnu izradu korisničkog računa na našim mrežnim mjestima. Podaci se prikupljaju s vašeg javnog profila i prvenstveno uključuju ime i prezime te e-adresu.

Nemamo nikakvu dozvolu za vaš korisnički račun na društvenim mrežama, pogotovo u pogledu objavljivanja bilo kakvog sadržaja na njemu. Za više informacija o podacima koje upotrebljavaju društvene mreže pročitajte pravila o zaštiti privatnosti određenog mrežnog mjesta (npr. Facebook https://www.facebook.com/policy.php ili Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Društvena mreža koju ste upotrijebili za prijavu na naše mrežno mjesto ne obavještava nas o brisanju vašeg korisničkog računa na toj društvenoj mreži i vašoj odluci da se ne prijavljujete putem tog korisničkog računa zbog čega će vaši podaci za prijavu ostati u našoj bazi podataka. Dok ste prijavljeni na naše mrežno mjesto, možete sami izbrisati svoj korisnički račun pokretanjem postupka brisanja korisničkog računa u odjeljku „Moji podaci”.

Čak i ako izbrišete svoje podatke, nećemo nužno zaustaviti njihovu obradu. Pohranjujemo podatke o vašim transakcijama za razdoblje predviđeno zakonom o porezu ili radi osiguravanja naših interesa kao voditelja obrade prikupljanjem dokaza povezanih s procjenom pritužbi ili povratom robe.

Prilagođena publika (Custom Audience) na Facebooku.

Uporabom alata za prilagođenu publiku (Custom Audience) na Facebooku možemo proslijediti zaštićenu bazu podataka e-adresa ili telefonskih brojeva naših klijenata Facebookovim alatima. Ako ste registrirani korisnik mrežnog mjesta Facebook ili drugih koja su dio grupacije Meta, a vaša e-adresa ili telefonski broj jednaki su onima koje ste dali tijekom posjećivanja tih mrežnih mjesta, možemo vam prikazivati sponzorirane poruke o našim ponudama, trendovima, posebnim ponudama, rasprodajama ili kuponima s popustima. Ovim alatom ne šaljemo promocijske informacije izravno putem vaše e-adrese ili broja telefona. Možete sami deaktivirati značajku ponovnog marketinga „Prilagođena publika” u postavkama oglasa. U tu svrhu morate biti prijavljeni na svoj Facebook korisnički račun. Za više informacija o nestandardnim ciljnim skupinama posjetite: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.

Dodatak za Facebook.

Naša stranica sadržava dodatak za Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija, 94025, SAD). Dodatak za Facebook na našem mrežnom mjestu označen je logotipom Facebook. Taj vas dodatak izravno povezuje s našim profilom na Facebookovu poslužitelju. Tada Facebook na temelju vaše IP adrese doznaje da ste posjetili naše mrežno mjesto.

Ako posjetite naše mrežno mjesto dok ste prijavljeni na svoj profil na Facebooku, Facebook će zabilježiti podatke o tom posjetu. Čak i ako niste prijavljeni, Facebook može dobiti informacije o vašoj IP adresi. Napominjemo da nam Facebook ne pruža informacije o prikupljanju i obradi podataka. Svrha i opseg podataka koje prikuplja Facebook nisu nam poznati.

Ako želite primiti dodatne informacije o pravilima o zaštiti privatnosti, obratite se Facebooku ili pročitajte uvjete uporabe Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ako ne želite da dijelimo informacije o vašim posjetima na našim mrežnim stranicama s Facebookom, preporučujemo da se prvo odjavite sa svog korisničkog računa na Facebooku.

Facebook Pixel.

Naše mrežne stranice sadržavaju Facebook Pixel tako da vam možemo oglašavati proizvode naših robnih marki na temelju vaših interesa kad god posjetite Facebook ili druga mrežna mjesta koja upotrebljavaju ovaj alat. Zbog toga možete primiti personalizirani oglas kako bi vam naše mrežno mjesto i proizvodi koje nudimo bili što zanimljiviji i usklađeni s vašim potrebama na najbolji mogući način. Po primanju tih podatka možemo također mjeriti stopu uspješnosti personaliziranih oglasa i izrađivati izvještaje o takvim sadržajima. Prikupljeni su podaci anonimni jer ne prikupljamo informacije o identitetu korisnika. Podatke pohranjuje i obrađuje Facebook, što znači da se mogu povezati s odgovarajućim korisničkim profilom. Facebook te podatke upotrebljava u svrhu oglašavanja. Za više informacija o zaštiti privatnosti posjetite Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Možete sami deaktivirati značajku ponovnog marketinga „Prilagođena publika” u postavkama oglasa. U tu svrhu morate biti prijavljeni na svoj Facebook korisnički račun.

Piksel i slične tehnologije.

Partneri čije usluge upotrebljavamo mogu na naše internetske stranice postaviti tzv. „piksel”. Uporabom „piksela” ili slične tehnologije izrađuje se veza s poslužiteljima naših partnera kada posjećujete naše internetske stranice. Postavljanje „piksela” zahtijeva vašu privolu koju dajete prihvaćanjem marketinških kolačića. Naši partneri mogu prilagoditi posebne ponude koje se prikazuju za naše proizvode vašim modnim preferencijama koje se određuju na temelju informacija koje pružate našim partnerima tijekom uporabe naših internetskih stranica.

Na taj ćete način moći primati personalizirani sadržaj o našim proizvodima tako da vam oni budu zanimljiviji i da bolje odgovaraju vašim preferencijama. Po primanju tih podatka možemo također mjeriti stopu uspješnosti personaliziranih oglasa i izrađivati izvještaje o takvim sadržajima. Detaljne informacije o obradi vaših podataka koju izvršavaju naši partneri možete pronaći OVDJE.

TikTok Pixel.

Naša mrežna mjesta sadrže TikTok Pixel zbog čega vam se kad god posjetite mrežno mjesto TikTok prikazuju oglasi proizvoda naših robnih marki koji se temelje na vašim interesima. Zbog toga možete primiti personalizirane oglase naših proizvoda tako da vam oni budu što zanimljiviji i usklađeni s vašim preferencijama na najbolji mogući način. Po primanju tih podatka možemo također mjeriti stopu uspješnosti personaliziranih oglasa i izrađivati izvještaje o takvim sadržajima. Prikupljeni su podaci anonimni jer ne prikupljamo informacije o identitetu korisnika. Podatke pohranjuje i obrađuje TikTok, što znači da se mogu povezati s odgovarajućim korisničkim profilom. TikTok te podatke upotrebljava u svrhu oglašavanja.

Za više informacija o zaštiti privatnosti posjetite mrežno mjesto TikTok: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Informacije o profilima LPP-ovih robnih marki na društvenim mrežama.

Imamo profile na društvenim mrežama: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (u daljnjem tekstu: „društvene mreže”), na kojima objavljujemo informacije o proizvodima naših robnih marki. Administratori društvenih mreža bilježe vaše ponašanje putem kolačića i drugih sličnih tehnologija tijekom svake interakcije s našim profilima. Potpuni opseg i svrhe obrade osobnih podataka na društvenim mrežama definiraju njihovi administratori.

Ako posjetite naše profile, dobivamo pristup općim statističkim podacima o vašim interesima i demografskim podacima (kao što su dob, rod, područje) koje izrađuju administratori društvenih mreža. Snosimo punu odgovornost za upravljanje tim profilima i objavljivanje na njima, za informacije koje objavljuju korisnici, uključujući i privatne poruke te za komunikaciju na određenoj društvenoj mreži.

Platformama Facebook i Instagram upravlja društvo Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska („Facebook”).

Platformom YouTube upravlja društvo Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornija, SAD.

Platformom Pinterest upravlja društvo Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, SAD.

Ako imate korisnički račun na određenoj društvenoj mreži, imamo pristup informacijama koje ste postavili kao javne pod istim uvjetima kao i ostali korisnici mrežnog mjesta.

Kad posjetite naš profil, administrator društvene mreže služi se kolačićima i drugim sličnim tehnologijama za praćenje vašeg ponašanja i radnji. Podaci se prikupljaju, na primjer, za pripremu statističkih podataka o mrežnom mjestu. Statistički podaci sadržavaju samo anonimizirane statističke podatke o korisnicima koji posjećuju profil i ne mogu se povezati sa stvarnom osobom. Nemamo pristup osobnim podacima koje društvene mreže upotrebljavaju u svrhu pripreme, na primjer, statističkih podataka o mrežnom mjestu.

Zahvaljujući statističkim podacima o mrežnom mjestu koje izrađuju društvene mreže, raspolažemo informacijama o tome kako upotrebljavate naše profile i koji je od objavljenih sadržaja najpopularniji. S pomoću tih informacija poboljšavamo naše profile preciznijim usklađivanjem sadržaja koje objavljujemo s vašim interesima i preferencijama. Administratori svake društvene mreže zaduženi su za obradu vaših podataka u svrhu izrade statističkih podataka o mrežnom mjestu. Zbog toga je svaki administrator dužan obavijestiti vas o svim pitanjima povezanima s obradom osobnih podataka u svrhu izrade statistički podataka o mrežnom mjestu i mogućnosti ostvarivanja prava na zaštitu privatnosti prema primjenjivim zakonima.

Služimo se uslugama koje nude društvene mreže za promociju robe i usluga, pogotovo putem segmentacije korisnika i aktivnosti koje nam dopuštaju da pravilno uskladimo proizvode koje nudimo s vašim potrebama (u skladu s pravilima utvrđenima u uvjetima korištenja tih mrežnih mjesta).

Za više informacija o svojim pravima na zaštitu podataka u vezi s izradom statističkih podataka o mrežnom mjestu i o mogućnosti ostvarivanja tih prava izravno u interakciji s društvenim mrežama, posjetite sljedeće stranice:


1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://privacycenter.instagram.com/

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=en

Izjava o zaštiti podataka servisa Google Analytics.

Naše mrežno mjesto upotrebljava sljedeće mehanizme za analizu mrežnih usluga društva Google Inc. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD”): Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manager služe se kolačićima za analizu načina korištenja našim mrežnim mjestom. Informacije koje se prikupljaju kolačićima šalju se poslužiteljima društva Google u SAD-u i ondje se arhiviraju.

Ako je omogućena značajka anonimizacije IP adrese kad posjećujete naše mrežno mjesto, Google će skratiti vašu korisničku IP adresu. To se odnosi na države članice Europske unije i ostale države navedene u Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru. Samo se u posebnim slučajevima cijela IP adresa šalje na Googleov poslužitelj u SAD-u na kojem se skraćuje. Na taj je način značajka anonimizacije IP adrese aktivna na našem mrežnom mjestu.

Na zahtjev upravitelja mrežnog mjesta Google upotrebljava prikupljene podatke za analizu prometa na mrežnom mjestu i za pripremu izvještaja o korištenju mrežnim mjestom i drugim uslugama povezanim s korištenjem mrežnim mjestom. IP adresa koju je vaš preglednik priopćio u okviru usluge Google Analytics ne čuva se zajedno s drugim podacima kojima raspolaže Google.

Upotrebljavamo uslugu Google Analytics za analizu vaše uporabe našeg mrežnog mjesta kako bismo ga poboljšali i predstavili vam privlačne proizvode naših robnih marki.

Google Ads.

U okviru uporabe usluge Google Ads vaši se podaci mogu slati drugim partnerima i pružateljima usluga društva LPP. Svrha je uporabe usluge Google Ads promocija proizvoda naših robnih marki putem usluge Google Ads na vanjskim mrežnim mjestima. Na temelju podataka koje dobijemo od kampanja oglašavanja možemo odrediti stopu uspjeha naših promocijskih aktivnosti. To činimo tako da prikazujemo samo one oglase koji su u skladu s vašim modnim preferencijama u svrhu poboljšanja našeg mrežnog mjesta kako bi vam ono bilo privlačnije. Ako posjetite naše mrežno mjesto putem Googleova oglasa usluge Google Ads, kolačić će se spremiti na vaše računalo, ali neće dozvoliti da vas u potpunosti identificiramo. Prikupljene informacije mogu se odnositi na prikazivanje određenih oglasa na mrežnim mjestima, na tražilici Google i putem usluga Googleovih partnera. Ako ste Googleov registrirani korisnik, Google može povezati vaš posjet našem mrežnom mjestu s vašim korisničkim računom. Ako niste Googleov registrirani korisnik ili niste prijavljeni, Google može pohraniti i vašu IP adresu.

Uparivanje klijenata (Customer Match) u usluzi Google Ads.

Uporabom alata za uparivanje klijenata (Customer Match) u Google Ads možemo poslati zaštićenu bazu podataka e-adresa ili telefonskih brojeva naših klijenata Googleovim alatima. Ako ste registrirani korisnik npr. na mrežnom mjestu YouTube, Gmail ili drugim mrežnim mjestima koja su dio grupacije Google, a vaša e-adresa ili telefonski broj jednaki su onima koje ste dali tijekom posjećivanja mrežnih mjesta grupacije Google, mogu vam se prikazati sponzorirane poruke o našim ponudama, trendovima, posebnim ponudama, rasprodajama ili kuponima s popustima. Ovim alatom ne šaljemo promocijske informacije izravno putem vaše e-adrese ili broja telefona. Za više informacija o prikazivanju oglasa sukladno utvrđenom popisu kupaca posjetite: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360.

Služimo se mehanizmima za analizu mrežnih usluga koji se nude u okviru platforme Google Marketing Platform, kao što su Display & Video 360, Campaign Manager 360 i Search Ads 360. Na našim se mrežnim mjestima upotrebljava oznaka Floodlight DV360, čija je svrha procjena učinkovitosti promocijskih i reklamnih kampanja naših robnih marki. Želimo optimizirati prikaz određenih oglasa kako bi se prikazivali oglasi koji najbolje odgovaraju vašim preferencijama ili modnom ukusu. Alat nam omogućuje prikupljanje i pohranjivanje informacija o oglasima na koje kliknete i informacija koje se temelje na vašem ponašanju na mrežnim mjestima trećih strana. Google uporabom ID-ja kolačića bilježi koji se oglasi prikazuju u kojem pregledniku, stoga može spriječiti njihovo višekratno prikazivanje. Osim toga, Google može upotrebljavati ID-jeve kolačića za bilježenje konverzija povezanih sa zahtjevima za prikaz oglasa. Kolačići ne sadržavaju nikakve osobne podatke, npr. e-adrese, prezimena ili kućne adrese. Spomenuti alat vašem pregledniku omogućuje automatsko povezivanje s Googleovim poslužiteljem.

Naš je cilj da vam predstavimo proizvode naših robnih marki koji su u skladu s vašim interesima.

Ako želite doznati više o platformi Google Marketing Platform, posjetite https://marketingplatform.google.com/about/.

Microsoft Bing Ads. 

Na našoj internetskoj stranici upotrebljavamo uslugu Bing Ads društva Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD). To znači da se kolačić sprema na vaše računalo ako posjetite naše mrežno mjesto putem tražilice Microsoft Bing, koja promovira proizvode naših robnih marki. Svrha kolačića koji se upotrebljavaju u sklopu usluge Microsoft Bing Ads jest marketing i optimizacija usluga koje pružamo. Spremljeni kolačići pohranjuju informacije o vašem posjetu našem mrežnom mjestu i informacije o tome koji vas proizvodi naših robnih marki zanimaju. Kolačići omogućavaju jasnu identifikaciju mrežnog preglednika, no ne upotrebljavaju se za utvrđivanje vašeg identiteta kao korisnika našeg mrežnog mjesta.

Za više informacija o pravilima o zaštiti privatnosti pretraživača Microsoft Bing posjetite: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

Svoje postavke također možete promijeniti u bilo kojem trenutku u skladu s uputama u odjeljku Onemogućavanje marketinških alata.

Onemogućavanje marketinških alata.

Možete upravljati postavkama kolačića u svom mrežnom pregledniku. Vaš odabir može narušiti potpuno korištenje nekim značajkama mrežnog mjesta. Osim toga, možete onemogućiti pohranu podataka o korištenju mrežnim mjestom (uključujući IP adresu) prikupljenih kolačićima, njihov prijenos Googleu i njegovo dijeljenje tih kolačića tako da preuzmete i instalirate dodatak koji je dostupan na sljedećoj stranici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ako ne želite primati personalizirano predstavljanje naših proizvoda ili oglase naših partnera, možete učiniti sljedeće: 

1) odabrati odgovarajuće postavke u svojem pregledniku onemogućavanjem kolačića trećih strana. Za više informacija pogledajte pravila o kolačićima;
2) onemogućiti kolačiće za uslugu Praćenje konverzija, tj. onemogućiti kolačiće s domene „www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads. Te će se postavke izbrisati nakon što se izbrišu kolačići;
3) onemogućiti personalizirane oglase koji su dio kampanje „About Ads” (O oglasima) na stranici http://www.aboutads.info/choices. Postavke će se izbrisati nakon što se izbrišu kolačići;
4) odabrati trajno onemogućavanje u pregledniku Firefox, Internet Explorer ili Google Chrome na stranici http://www.google.com/settings/ads/plugin. Napominjemo da bi to moglo ograničiti funkcionalnost našeg mrežnog mjesta;
5) odlučite se o prikupljanju podataka od strane Microsoft-a, uključujući personalizaciju predloženih oglasa na: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?refd=privacy.microsoft.com&ru=https%3A%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings%3Frefd%3Dprivacy.microsoft.com;
6) onemogući Criteo usluge pomoću opcije dostupne na: https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/.

Ako želite doznati više o Googleovim pravilima o zaštiti privatnosti posjetite: https://policies.google.com/privacy?hl=hr.

Izmjena pravila o zaštiti privatnosti.

Usluge i značajke mrežnog mjesta mogu se promijeniti što znači da ćemo u budućnosti možda izmijeniti pravila o zaštiti privatnosti. Najavit ćemo nove inačice dokumenta na mrežnom mjestu. Dokument je predviđen za informativne svrhe. Prethodno navedene informacije izmijenili smo 20.03.2023

 

Ažuriranje pravila o privatnosti!

Stalno tražimo nova rješenja kako bismo bolje odgovorili na vaša očekivanja pri korištenju naše usluge. Poštujemo Vašu privatnost i brinemo o zaštiti Vaših podataka, stoga Vas u vezi s ažuriranjem rada Servisa molimo da pročitate novu verziju Pravila privatnosti, gdje predstavljamo načela postupanja s osobnim podacima, opseg njihove obrade te prava i obveze koje imate u vezi s tim.