Какво става с оплакванията относно продукти, закупени в локалния магазин?

Оплакванията се проучват според стандартните процедури.

Можете да подадете оплакване относно продукти, закупени в локалния магазин, в срок до 2 години от датата на покупката, като оплакването трябва да бъде подадено също в локалния магазин. В този случай не е задължително да носите със себе си оригиналния касов бон.

При липсващ касов бон имайте готовност да предоставите следната информация:

  • името на локалния магазин (напр. House, Ring Mall, Sofia),
  • дата и приблизително време на покупката,
  • индексния номер на продукта (напр. LS914-80X-S) – той може да се намира или на хартиения етикет с цената, или на прикрепения към продукта етикет,
  • сумата, за която е била издадена касовата бележка,
  • информация дали е имало други продукти на касовия бон.

Формуляр за оплакване ще бъде съставен в локалния магазин, като всички оплаквания се проучват в срок до 14 календарни дни.

Актуализация на политиката за поверителност!

Ние непрекъснато търсим нови решения, за да отговорим по-добре на вашите очаквания, когато използвате нашитe услуги. Уважаваме вашата поверителност и се грижим за защитата на личната ви информация, затова във връзка с актуализирането ѝ ви молим да се запознаете с новата версия на Политиката за поверителност, където представяме принципите за работа с лични данни, обхвата на тяхната обработка и правата и задълженията, които имате във връзка с това.