Декларация за съответствие с изискванията на ЕС – слънчеви очила

Изтегляне на страницата като PDF

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ UE


ПРОИЗВОДИТЕЛ:

LPP S.A
UL. ŁĄKOWA 39/44;
80-769 GDAŃSK

декларират, че продуктите:

 

LADIES’S/MEN’S/KIDS’S SUNGLASSES:

15.02.2024
801AD, 839AD, 840AD, 836AD, 838AD, 828AD, 837AD, 831AD, 832AD, 826AD, 824AD, 823AD, 817AD, 825AD, 814AD, 806AD, 807AD, 805AD, 808AD

06.02.2024
287BN, 288BN, 289BN, 290BN, 291BN, 292BN, 293BN, 294BN, 295BN

4.04.2023
5435U, 5439U, 5441U, 5442U, 5443U, 5445U, 5447U, 5448U, 5453U, 5454U, 5455U, 5456U, 5457U, 5458U, 5459U, 5463U, 5464U, 5465U, 5468U, 5469U, 5470U, 5471U, 5475U, 5476U

14.02.2023
4436U-99X

16.01.2023
5434U, 5444U,  5446U,  5474U, 5467U, 5461U, 5460U, 5436U, 5437U, 5438U, 5460U

21.12.2022
3354U-00X/3354U-99X

20.12.2022
2695U-22X, 3353U-89X/3353U-99X, 4379U-90X, 4379U-99X, 7452W-99X, 7514W-99X

01.12.2022
9057T-99X

21.10.2022
0236U-99X

Съответват на изискванията на законодателството на ЕС:


(EU) 2016/425                                           Регламент 425/2016 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета


И съответстват на хармонизираните стандарти:


EN ISO 12312-1:2013/A1:2015                Защита на очите и лицето. Слънчеви очила и сродни предпазни средства за очите. Част 1: Слънчеви очила за обща употреба

 

Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя.