Моите връщания

В раздела 'Моите връщания' можете да видите в хронологичен ред историята на вашите връщания и оплаквания. Можете да проверите текущия им статус, както и дали вашите формуляри за връщане/оплакване са били попълнени правилно.

Актуализация на политиката за поверителност!

Ние непрекъснато търсим нови решения, за да отговорим по-добре на вашите очаквания, когато използвате нашитe услуги. Уважаваме вашата поверителност и се грижим за защитата на личната ви информация, затова във връзка с актуализирането ѝ ви молим да се запознаете с новата версия на Политиката за поверителност, където представяме принципите за работа с лични данни, обхвата на тяхната обработка и правата и задълженията, които имате във връзка с това.