Prillid - EL Vastavusdeklaratsioon

Lae leht alla PDF kujul

UE VASTAVUSKINNITUS

TOOTJA:
LPP S.A

UL. ŁĄKOWA 39/44;
80-769 GDAŃSK
POLSKA

 

Kinnitab, et tooted:

NAISTE/MEESTE/LASTE PÄIKESEPRILLID:

24.04.2024
287BN, 288BN, 289BN, 290BN, 291BN, 292BN, 293BN, 294BN, 295BN, 296BN.

15.02.2024
801AD, 839AD, 840AD, 836AD, 838AD, 828AD, 837AD, 831AD, 832AD, 826AD, 824AD, 823AD, 817AD, 825AD, 814AD, 806AD, 807AD, 805AD, 808AD

 

Järgivad Euroopa Määrust:

(EU) 2016/425                        EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, 9. märts 2016, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ

 

ja vastavad harmoneeritud standardile:

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 Silmade ja näo kaitse. Päikeseprillid ja nendega seotud prillid. Osa 1: Üldkasutatavad päikeseprillid


See vastavusdeklaratsioon antakse välja tootja ainuvastutusel.

   

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Privaatsuspoliitika uuendus!

Otsime pidevalt uusi lahendusi, et vastata paremini teie ootustele meie teenuse kasutamisel. Austame teie privaatsust ja hoolime teie andmete kaitsest, mistõttu palume Teenuse toimimise uuendamisega seoses tutvuda privaatsuspoliitika uue versiooniga, kus tutvustame isikuandmete käitlemise põhimõtteid, teenuse ulatust, nende töötlemist ning teil sellega seoses olevaid õiguseid ja kohustusi

 
Privaatsuspoliitika

1. Teie isikuandmete haldaja on PP Estonia OÜ (reg. 10813224), Tartu mnt 80D, 10112 Tallinn Harjumaa, EE1`00724749;

2. Isikuandmete kaitse ametnikuga saate ühendust võtta e-posti teel: dataprivacy@lpp.com või kirjavahetuse teel ülaltoodud aadressil;

3. Oma isikuandmetega seoses võtke ühendust support.ee@housebrand.com;

4. Teie andmeidtöödeldakse teie selgesõnalise nõusoleku alusel, et saata teile kaubanduslikku teavet (uudiskiri) LPP-le kuuluvate kaubamärkide (Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp) käimasolevate kampaaniate, tooteuudiste ja teenuste kohta;

5. Isikuandmeid töödeldakse seni, kuni te tühistate oma nõusoleku uudiskirja tellimiseks;

6. Kui olete meie veebipoes registreeritud kasutaja, saate nõusolekuid hallata jaotisest "Minu konto".