Lepingust taganemise avaldus

Kuupäev: ______________

Kellele: LPP Estonia OÜ, registrikood 10813224, Tartu mnt 80D, 10112 Tallinn, Estonia

e-post: support.ee@housebrand.com

 

Tarbija ees- ja perekonnanimi:_____________________________

Tarbija kontaktandmed (aadress, e-post, telefon): ______________________________________

Käesolevaga taganen LPP Estonia OÜ-ga e-poes esitatud tellimuse teel sõlmitud lepingust, mille esemeks on toode/tooted (toote nimetus, arve või tellimuse number, tootekood):

1. __________________________________________;

2. __________________________________________;

3. __________________________________________;

 

Kauba kättesaamise/tellimuse esitamise kuupäev: __________________________________

 

Lepingust taganemise põhjus (täitmine vabatahtlik):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Tarbija allkiri:

_______________________

Privaatsuspoliitika uuendus!

Otsime pidevalt uusi lahendusi, et vastata paremini teie ootustele meie teenuse kasutamisel. Austame teie privaatsust ja hoolime teie andmete kaitsest, mistõttu palume Teenuse toimimise uuendamisega seoses tutvuda privaatsuspoliitika uue versiooniga, kus tutvustame isikuandmete käitlemise põhimõtteid, teenuse ulatust, nende töötlemist ning teil sellega seoses olevaid õiguseid ja kohustusi