Politika povraćaja od 365 dana

Kada primite porudžbinu, imate 365 dana od tog datuma da izvršite povraćaj svih neželjenih ili neodgovarajućih proizvoda. Ako želite da izvršite povraćaj artikala besplatno, to možete učiniti preko Milšped kurirske službe koju nudimo, u našoj prodavnici ili načinom isporuke po vašem izboru (trošak i odgovornost kod ove opcije snosite vi).

Važno!Proizvodi koje želite da vratite ne smeju da imaju nikakve tragove korišćenja i moraju da imaju sve originalne nalepnice i oznake.

Ako želite da izvršite povraćaj artikla/artikala u prodavnici, jednostavno ponesite račun (u štampanom obliku ili na mobilnom uređaju), a osoblje prodavnice će se pobrinuti za ostalo.

Poštovani, korisnici, prilikom unošenja bankovnog računa, molimo da ga upisujete u sledećem formatu : 3-13-2 broja. Ukoliko prilikom odvajanja povlakom prva tri i poslednja dva broja, središnji deo Vašeg računa nema 13 cifara, potrebno je da na početku tog niza (iza povlake) dodavati nule dok ne dobijete 13 cifara.

Uputstvo za kreiranje obrasca za povraćaj i preuzimanje od strane Milšped kurirske službe:
https://www.housebrand.com/rs/sr/help-nacini-povrata

Nakon prihvatanja povrata, novac će biti vraćen na Vaš bankovni račun u roku od 14 radnih dana.

Skrećemo pažnju da za online porudžbine nije moguća refundacija u gotovini.

Ažuriranje politike privatnosti!

Konstantno tražimo nova rešenja kako bismo bolje odgovorili na vaša očekivanja kada koristite našu uslugu. Poštujemo Vašu privatnost i brinemo o zaštiti Vaših podataka, pa Vas u vezi sa ažuriranjem rada Servisa molimo da pročitate novu verziju Politike privatnosti, gde predstavljamo principe postupanja sa ličnim podacima, obim njihovu obradu i prava i obaveze koje imate u vezi sa tim.