EU deklaracija o usklađenosti - naočare za sunce

Preuzmite stranicu kao PDF

 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI EU

DECLARATION OF CONFORMITY UE


PROIZVOĐAČ
PRODUCER:

LPP S.A
UL. ŁĄKOWA 39/44;
80-769 GDAŃSK

izjavljuje da proizvodi:

declare that products:

 

(ŽENSKE/MUŠKE/DEČIJE NAOČARE)

24.04.2024
287BN, 288BN, 289BN, 290BN, 291BN, 292BN, 293BN, 294BN, 295BN, 296BN.

15.02.2024
801AD, 839AD, 840AD, 836AD, 838AD, 828AD, 837AD, 831AD, 832AD, 826AD, 824AD, 823AD, 817AD, 825AD, 814AD, 806AD, 807AD, 805AD, 808AD

 

Usklađen sa evropskim regulativama:

Comply with European Regulation:


2016/425/UE                         UREDBA EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 9. marta 2016. godine o ličnoj zaštitnoj opremi i stavljanju van snage Direktive Saveta 89/686/EEC

(EU) 2016/425                       REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC


u skladu sa usklađenim standardima

and comply with harmonized standard:


ISO 12312-1:2022 Zaštita očiju i lica - Naočare za sunce i drugi proizvodi za oči - Deo 1: Naočare za sunce za opštu upotrebu

ISO 12312-1:2022 Eye and face protection — Sunglasses and related eyewear — Part 1: Sunglasses for general use

 

Ova izjava o usklađenosti je izdata isključivo pod odgovornošću proizvođača./p>

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ažuriranje politike privatnosti!

Konstantno tražimo nova rešenja kako bismo bolje odgovorili na vaša očekivanja kada koristite našu uslugu. Poštujemo Vašu privatnost i brinemo o zaštiti Vaših podataka, pa Vas u vezi sa ažuriranjem rada Servisa molimo da pročitate novu verziju Politike privatnosti, gde predstavljamo principe postupanja sa ličnim podacima, obim njihovu obradu i prava i obaveze koje imate u vezi sa tim.

 
Politika privatnosti

1. Administrator tvojih privatnih podataka je LPP Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5a, 11070 Beograd (Novi Beograd). PIB: 21251925, PDV: 109839118;

2. Službenika za zaštitu ličnih podataka možete kontaktirati putem e-pošte: dataprivacy@lpp.com ili dopisom na gore navedenu adresu;

3. U vezi sa vašim ličnim podacima, molimo kontaktirajte support.rs@housebrand.com;

4. Vaši podaci će se obrađivati na osnovu Vaše izričite saglasnosti u svrhu slanja komercijalnih informacija (newslettera) o aktuelnim akcijama, novostima o proizvodima, i uslugama vezanim uz brendove u vlasništvu LPP-a (Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp);

5. Lični podaci će se obrađivati sve dok ne povučete pristanak za pretplatu na newsletter;

6. Saglasnostima možete upravljati iz odjeljka "Moj nalog" ako ste registrovani korisnik naše online radnje.