Reklamacije na proizvod kupljen u lokalnoj prodavnici

Reklamacije se rešavaju prema standardnim procedurama.

Reklamaciju možete da uložite na proizvode kupljene u lokalnoj prodavnici u roku od 2 godine od datuma kupovine, a sama reklamacija mora da se podnese u lokalnoj prodavnici.

U slučaju da ste izgubili račun, budite spremni da pružite sledeće informacije:

  • naziv lokalne prodavnice
  • datum i okvirno vreme kupovine,
  • indeksni broj proizvoda (npr. LS914-80X-S) – može se naći na papirnoj etiketi sa cenom ili na etiketi prikačenoj na proizvod,
  • iznos kupovine na računu,
  • da li je račun sadržao i druge proizvode.

Obrazac za reklamacije će biti pripremljen u lokalnoj prodavnici, sve reklamacije se rešavaju u roku od 14 kalendarskih dana..

Ažuriranje politike privatnosti!

Konstantno tražimo nova rešenja kako bismo bolje odgovorili na vaša očekivanja kada koristite našu uslugu. Poštujemo Vašu privatnost i brinemo o zaštiti Vaših podataka, pa Vas u vezi sa ažuriranjem rada Servisa molimo da pročitate novu verziju Politike privatnosti, gde predstavljamo principe postupanja sa ličnim podacima, obim njihovu obradu i prava i obaveze koje imate u vezi sa tim.

 
Politika privatnosti

1. Administrator tvojih privatnih podataka je LPP Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5a, 11070 Beograd (Novi Beograd). PIB: 21251925, PDV: 109839118;

2. Službenika za zaštitu ličnih podataka možete kontaktirati putem e-pošte: dataprivacy@lpp.com ili dopisom na gore navedenu adresu;

3. U vezi sa vašim ličnim podacima, molimo kontaktirajte support.rs@housebrand.com;

4. Vaši podaci će se obrađivati na osnovu Vaše izričite saglasnosti u svrhu slanja komercijalnih informacija (newslettera) o aktuelnim akcijama, novostima o proizvodima, i uslugama vezanim uz brendove u vlasništvu LPP-a (Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp);

5. Lični podaci će se obrađivati sve dok ne povučete pristanak za pretplatu na newsletter;

6. Saglasnostima možete upravljati iz odjeljka "Moj nalog" ako ste registrovani korisnik naše online radnje.