USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE „NARUČIVANJE I PREUZIMANJE“

1. Sledeći uslovi korišćenja (u daljem tekstu: „uslovi korišćenja“) definišu pravila za pružanje usluge Omnichannel koja uključuje isporuku robe koju je kupac poručio na lokaciju koju je taj kupac naveo. 

2. Uslovi korišćenja se primenjuju samo na prodaju u prodavnicama brenda HOUSEBRAND koje se nalaze na teritoriji Srbije.

3. Termini koji se koriste u ovim uslovima korišćenja znače:

a) Prodavac – LPP Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5A, 11070 Beograd (Novi Beograd);

b) Prodavnica – fizička prodavnica brenda HOUSEBRAND koja se nalazi na teritoriji Srbije;

c) Roba – sva pokretna roba dostupna za prodaju u prodavnici po redovnoj ceni;

d) Kupac – osoba koja kupuje robu / je zainteresovana za kupovinu robe;

e) Omnichannel – usluga koju pruža prodavac kako bi omogućio kupcu da primi robu koju je kupac poručio po uslovima korišćenja opisanim u ovom dokumentu.

4. Kupac može da koristi uslugu Omnichannel kada proizvod za koji su zainteresovani nije dostupan u prodavnici u kojoj se kupac nalazi u tom trenutku. Usluga Omnichannel ne može da se koristi za isporuku robe koja je dostupna u prodavnici u trenutku u kom se kupac nalazi unutar iste.

5. Usluga Omnichannel može da se pruži pod uslovom da je proizvod za koji je kupac zainteresovan, u veličini koju je naznačio kupac, i dalje dostupan u magacinima prodavca.

6. Usluga Omnichannel je moguća samo u pogledu robe koja nije na popustu.

7. Roba koju je kupac poručio će biti isporučena, u skladu sa izborom kupca, na jedan od sledećih načina:

a) u naznačenu prodavnicu na teritoriji Srbije gde je lično preuzima kupac – lično preuzimanje;

b) putem kurirske službe koju odabere prodavac – o trošku prodavca.

8. Da bi isporuka bila izvršena, prema uslovima korišćenja navedenim ovde, kupac daje prodavcu podatke neophodne za vršenje isporuke, to jest:

a) u slučaju ličnog preuzimanja – ime, prezime i broj telefona;

b) u slučaju isporuke putem kurirske službe – ime, prezime, adresu na kojoj će kupac primiti robu i broj telefona.

Ovi podaci su neophodni za zaključivanje i pravilno izvršenje ugovora o prodaji. Podatke obrađuje prodavac na osnovu „Omnichannel uslova obrade podataka o ličnosti“.

9. Sva obaveštenja u vezi sa obradom porudžbine u okviru usluge Omnichannel se šalju putem tekstualne poruke na broj telefona koji je dao kupac prilikom poručivanja.

10. Ukoliko kupac takođe ima aktivan korisnički nalog na platformi https://www.housebrand.com/rs/sr/, on ili ona mogu kao jednu opciju dati svoju adresu e-pošte. U tom slučaju, kupac će moći da koristi funkcije za uslugu Omnichannel koje su dostupne na platformi, ali isključivo u svrhe praćenja statusa porudžbine. Ova mogućnost ne utiče na činjenicu da se usluga Omnichannel vrši prema ugovoru o prodaji zaključenom u prodavnici a ne kao ugovor zaključen na daljinu.

11. Prodavac zadržava pravo da privremeno ograniči dostupnost usluge Omnichannel bez navođenja razloga za to.

12. Zaključenje ugovora o prodaji u okviru korišćenja usluge Omnichannel predstavlja zaključenje ugovora o prodaji u prisustvu obe strane u prodavnici i ne utiče na prava i obaveze kupca u vezi sa zaključenjem ugovora o prodaji u prodavnici. To posebno znači da se prava kupca u vezi sa povraćajem robe i prava kupca u vezi sa garancijom (reklamacije) ostvaruju u skladu sa pravilima koja važe za prodaju u prodavnici; pravo na povraćaj robe poručene putem usluge Omnichannel važi za robu koja je ovim putem poručena.

 

Omnichannel uslovi obrade podataka o ličnosti

1. Sledeći uslovi obrade (u daljem tekstu: „uslovi obrade“ određuju pravila obrade podataka o ličnosti u vezi sa isporukom robe putem usluge Omnichannel.

2. Termini koji se koriste u ovim uslovima obrade znače:

a) Rukovalac podataka – LPP Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5A, 11070 Beograd (Novi Beograd);

b) Obrađivač – pravno lice kojem LPP Serbia poveri obradu podataka o ličnosti prikupljenih za potrebe usluge Omnichannel; spisak pravnih lica koja vrše obradu podataka se mogu naći u ovom dokumentu;

c) Podaci o ličnosti – podaci koji se odnose na fizičko lice koje je to lice dostavilo rukovaocu podataka u svrhe pružanja usluge Omnichannel koji omogućavaju identifikaciju tog lica;

d) Prodavnica – fizička prodavnica brenda HOUSEBRAND koja se nalazi na teritoriji Srbije;

e) Roba – sva roba koja je dostupna za prodaju u prodavnici;

f) Kupac – osoba koja poverava podatke o ličnosti rukovaocu podataka i koja koristi uslugu Omnichannel;

g) Omnichannel – sistem za poručivanje i isporuku robe kupcu u skladu sa uslovima korišćenja Omnichannel prodaje i isporuke.

3. Kupac daje svoje podatke o ličnosti rukovaocu podataka isključivo u svrhe korišćenja usluge Omnichannel.

4. Kupac daje podatke o ličnosti prilikom poručivanja u prodavnici.

5. Zaposleni u prodavnici unosi podatke o ličnosti u aplikaciju Store Vision na mobilnom uređaju.

6. Kupac može u bilo kom trenutku da pregleda uslove pristanka na obradu podataka o ličnosti i prava kupca u vezi sa obradom njegovih/njenih podataka o ličnosti.

7. Obim podataka o ličnosti koje daje kupac:

a) neophodni za izvršenje usluge Omnichannel kada kupac preuzima porudžbinu u prodavnici:

– ime i prezime,

– broj telefona.

b) neophodni za izvršenje usluge Omnichannel kada se isporuka vrši putem kurirske službe po izboru prodavca:

– ime i prezime,

– adresa isporuke,

– broj telefona.

c) opciono:

– adresa e-pošte koja je povezana sa nalogom kupca na internet stranici https://www.housebrand.com/rs/sr/ u svrhe praćenje statusa porudžbine.

8. Pristanak na obradu podataka o ličnosti prema ovim uslovima obrade je dobrovoljan.

9. Podaci o ličnosti koje je kupac poverio prikuplja i obrađuje rukovalac i obrađivač podataka isključivo u svrhe pružanja usluge Omnichannel.

10. U bilo kom trenutku, u pogledu njegovih/njenih podataka o ličnosti, ima pravo da:

a) povuče pristanak na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti, što ne utiče na ispravnost aktivnosti izvršenih na osnovu tog pristanka, posebno na ispravnost izvršene porudžbine i pruženih usluga;

b) zahteva brisanje njegovih/njenih podataka o ličnosti, što ne utiče na ispravnost aktivnosti izvršenih na osnovu tog pristanka, posebno na ispravnost izvršene porudžbine i pruženih usluga;

c) zahteva ograničenje obrade njegovih/njenih podataka o ličnosti;

d) zahteva prenos njegovih/njenih podataka o ličnosti pravnom licu koje odredi kupac;

e) zahteva od rukovaoca podataka da pruži informacije u vezi sa obimom obrade njegovih/njenih podataka o ličnosti.

11. Rukovalac podataka izjavljuje da će izbrisati podatke o ličnosti kupca iz aplikacije Store Vision u roku od jednog meseca od dana kada je kupac podatke dostavio rukovaocu podataka.

12. Nakon poručivanja, rukovalac i obrađivač podataka čuvaju podatke o ličnosti kupca tokom perioda koji je neophodan da bi svaka strana ostvarila svoje zahteve (na primer, obrada zahteva kupca tokom garancije) kao i tokom perioda koji zahteva važeći zakon (npr. poreski zakon) i neće ih obrađivati u svrhe osim onih koje su navedene u ovom odeljku.

13. Za potrebe pravilnog izvršenja usluge Omnichannel, rukovalac podataka poverava podatke o ličnosti kupca sledećim obrađivačima:

a) LPP SA sa registrovanim sedištem u ul. Łąkowa 39-44, 80-769 u Gdanjsku, upisano u Nacionalni sudski registar koji vodi Okružni sud za Gdańsk-Północ u Gdanjsku, 7. Privredno odeljenje Nacionalnog sudskog registra, na KRS Br. 778, u obimu vezanom za prijem porudžbine i prikupljanje podataka o ličnosti kupca;

b) kompanija koja upravlja magacinom – o;

c) kurirska služba – Milsped.

14. Sva obaveštenja u vezi sa obradom, povredom ili sumnjom na povredu podataka o ličnosti treba da se upute korisničkoj službi rukovaoca podataka, na jedan od sledećih načina:

a) putem obrasca za kontakt koji je dostupan na internet stranici online prodavnice: https://www.housebrand.com/rs/sr/contacts;

b) putem tradicionalne pošte: LPP Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5A, 11070 Beograd (Novi Beograd);

c) telefonom na broj telefona: + 381 11 422 0629 (cena zavisi od tarifa operatora).

 
Ažuriranje politike privatnosti!

Konstantno tražimo nova rešenja kako bismo bolje odgovorili na vaša očekivanja kada koristite našu uslugu. Poštujemo Vašu privatnost i brinemo o zaštiti Vaših podataka, pa Vas u vezi sa ažuriranjem rada Servisa molimo da pročitate novu verziju Politike privatnosti, gde predstavljamo principe postupanja sa ličnim podacima, obim njihovu obradu i prava i obaveze koje imate u vezi sa tim.

 
Politika privatnosti

1. Administrator tvojih privatnih podataka je LPP Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5a, 11070 Beograd (Novi Beograd). PIB: 21251925, PDV: 109839118;

2. Službenika za zaštitu ličnih podataka možete kontaktirati putem e-pošte: dataprivacy@lpp.com ili dopisom na gore navedenu adresu;

3. U vezi sa vašim ličnim podacima, molimo kontaktirajte support.rs@housebrand.com;

4. Vaši podaci će se obrađivati na osnovu Vaše izričite saglasnosti u svrhu slanja komercijalnih informacija (newslettera) o aktuelnim akcijama, novostima o proizvodima, i uslugama vezanim uz brendove u vlasništvu LPP-a (Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp);

5. Lični podaci će se obrađivati sve dok ne povučete pristanak za pretplatu na newsletter;

6. Saglasnostima možete upravljati iz odjeljka "Moj nalog" ako ste registrovani korisnik naše online radnje.