Політика конфіденційності

Захист вашої інформації та повага до конфіденційності ваших даних під час використання нашого Сайту мають для нас першорядне значення, тому ми вживаємо належних заходів безпеки та дбаємо про зручність використання наших сайтів. Ця Політика встановлює правила та рамки обробки ваших даних, а також пов'язані з цим ваші права та обов'язки.

 Терміни та визначення:

 • Сайт – інтернет-магазин за адресою https://www.housebrand.com/ua/uk.
 • Користувач – фізична особа, яка використовує Сайт.
 • LPP – компанія LPP S.A., зареєстрована за адресою Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, внесена до Національного судового реєстру, який знаходиться у веденні Гданського окружного суду Gdańsk-Północ у Gdańsk, 7-й комерційний відділ Національного судового реєстру під номером KRS 778 (далі: «компанія LPP»), зі статутним капіталом 3 708 482 злотих (внесені повністю), REGON No. 190852164, NIP No. 583-10-14-898.
 • ЗРЗД – Регламент Європейського парламенту і Ради ЄС 2016/679 від 27 квітня 2016 року «Про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС».

Контролером даних є:

компанія LPP S.A., зареєстрована за адресою Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, внесена до Національного судового реєстру, який знаходиться у веденні Гданського окружного суду Gdańsk-Północ у Gdańsk, 7-й комерційний відділ Національного судового реєстру під номером KRS 778, зі статутним капіталом 3 708 482 злотих (внесені повністю), REGON No. 190852164, NIP No. 583-10-14-898.

Компанія LPP затвердила посаду Уповноваженого з захисту даних, до якого можна звертатися з усіх питань, що стосуються обробки персональних даних та здійснення прав, пов'язаних з обробкою даних:

- поштою на адресу: LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.
- електронною поштою: dataprivacy@lpp.com.

 

Цілі та правові підстави обробки персональних даних

1. Здійснення покупок та отримання послуг онлайн

Ми обробляємо ваші дані в обсязі, необхідному для укладання та виконання договору купівлі-продажу та надання інших послуг, зокрема:

a) використання наших Сайтів і мобільних застосунків, де можна знайти опис наших товарів і придбати їх;

b) надання локальних послуг, у тому числі пропоновані в стаціонарних магазинах компанії LPP, а також на заходах і ярмарках за участю компанії LPP;

с) запровадження постійних і періодичних рекламних програм;

d) обробка завершених транзакцій, як-от виконання платежів і відправлення товарів;

е) забезпечення клієнтської підтримки і здійснення прав покупців, як-от права на гарантійне обслуговування або повернення товару як до укладення договору купівлі-продажу, так і після цього, зокрема за допомогою прямого зв’язку (телефону, електронної пошти);

f) поширення власної: інформації, повідомлень, розсилки та інших засобів прямого зв'язку компанії LPP;

g) забезпечення безпеки, функціональності та стабільності наших послуг на всіх рівнях;

h) оцінювання та вимірювання даних, пов’язаних із процесом придбання товарів, зокрема їх повернення та скасування замовлень Користувачами;

і) пропонування, доставка та облік подарункових карток і знижок;

j) представлення компанією LPP власних товарів на основі ваших модних уподобань.

У разі укладання та виконання договору та надання послуг, якими ви хочете скористатися, ваші персональні дані обробляються на підставі укладеного договору купівлі-продажу (ст. 6(1)(b) ЗРЗД). В інших випадках правовою основою є законний інтерес компанії LPP, що випливає із предмета її діяльності (ст. 6(1)(f) ЗРЗД).

2. Представлення товарів і послуг

Ваші дані також можуть оброблятись для:

а) аналізу частоти перегляду товарів на Сайті та представлення вам товарів і послуг компанії LPP з урахуванням вашої історії покупок і вподобань;

b) персоналізації пропозицій брендів компанії LPP відповідно до наданих вами даних;

с) адаптування переглядів сторінок і надання рекомендацій відповідно до ваших модних уподобань.

Для цього ми використовуємо дані про ваш пристрій та дані доступу, а також аналогічні дані, отримані від наших партнерів. Персоналізоване представлення товарів і послуг забезпечує зручність і легкість користування Сайтом і доступність усіх пропонованих нами товарів. Персоналізація допомагає нам представляти товари та послуги з урахуванням ваших потреб.

Правовою підставою для обробки даних з метою підбору наших товарів відповідно до ваших уподобань є законний інтерес компанії LPP, який полягає у прямому маркетингу (ст. 6(1)(f) ЗРЗД). 

3. Реклама та маркетингові дослідження, аналіз даних

В рамках аналізу даних, який включає маркетингові дослідження, ми використовуємо ваші дані в наших власних рекламних цілях, щоб:

а) створювати цільові групи Користувачів (зокрема в соціальних мережах, як-от Facebook) зі спільними інтересами, очікуваннями, схожим підходом до використання Сайту або купівельними звичками (сегментація);

b) зібрати й обробити інформацію, пов’язану з демографічними даними та даними щодо ваших модних уподобань, купівельних звичок і підходу до використання Сайту, а також використовувати цю інформацію для рекламування товарів і послуг брендів компанії LPP;

с) виявляти та прогнозувати модні тенденції;

d) прогнозувати зразкові обсяги онлайн-покупок;

е) рекламувати наші товари та послуги;

f) планувати та аналізувати ефективність рекламних заходів у цільових групах;

g) покращувати та адаптувати рекламні заходи по просуванню наших власних товарів і послуг.

Таким чином ми можемо представляти вам цікаві для вас товари від усіх брендів LPP відповідно до ваших уподобань, використовуючи узагальнені та анонімізовані статистичні дані, а також дані, які можуть бути віднесені до конкретної особи шляхом виконання додаткових дій.

Правовою підставою для обробки даних є законний інтерес компанії LPP, який полягає у прямому маркетингу (ст. 6(1)(f) ЗРЗД).

4. Розвиток товарів і технологій

Ми використовуємо ваші дані з метою розвитку наших товарів і послуг (створення мобільних додатків, розробка технологій, персоналізація наших послуг) та їх підбору відповідно до ваших уподобань. При цьому ми використовуємо узагальнені, псевдонімізовані або анонімізовані дані, які полегшують та прискорюють вирішення проблем, пов'язаних зі здійсненням покупок онлайн, а також сприяють підвищенню якості обслуговування клієнтів. Отже, ми переслідуємо такі цілі:

а) створення технічних рішень, які дозволяють виключити помилки під час пошуку відповідних товарів і зробити процес купівлі ще зручнішим;

b) удосконалення каналів зв'язку з Контролером даних за допомогою автоматизованих засобів зв’язку (наприклад, чат-ботів);

с) оптимізація персоналізованих послуг і технологій аналізу даних, просування брендів LPP та покупок в інтернеті;

d) розробка технологій, спрямованих на забезпечення безпеки ІТ-систем, персональних даних і запобігання шахрайству;

е) оптимізація бізнес- та логістичних процесів шляхом прискорення та спрощення виконання укладених договорів та пропонованих послуг;

f) постійна розробка технологічних рішень, спрямованих на поліпшення та оптимізацію персоналізації;

) впровадження та розробка рішень для автоматизованого вирішення повідомлюваних клієнтами проблем;

h) запобігання шахрайству;

i) розробка та верифікація програмних рішень, спрямованих на оптимізацію основних бізнес- та логістичних процесів.

Правовою підставою для обробки ваших даних є законний інтерес Контролера, який включає розвиток товарів і технологій, необхідний для належного ведення бізнесу та підбору товарів і послуг відповідно до ваших потреб (ст. 6(1)(f) ЗРЗД).

5. Оптимізація послуг

З метою вдосконалення наших бізнес-операцій та захисту інтересів компанії LPP ваші дані обробляються для того, щоб:

а) поліпшувати обслуговування клієнтів, що здійснюється Відділом обслуговування клієнтів, зокрема впроваджуючи рішення прискореного вирішення проблем (обслуговування клієнтів в автоматичному режимі);

b) запобігати шахрайству;

с) дотримання прав споживачів, які визначаються укладеним договором (право на подання рекламації, повернення товарів);

d) належним чином виконувати зобов’язання компанії LPP, які виникають внаслідок укладання договорів купівлі-продажу (документальне підтвердження транзакцій і зберігання податкової документації);

е) демонструвати дотримання правових норм, які застосовуються до комерційної діяльності компанії LPP, зокрема щодо прав споживачів і захисту персональних даних;

f) забезпечувати дотримання вимог компанії LPP.

Правовою підставою для обробки ваших даних є законний інтерес в оптимізації нашої комерційної діяльності, а якщо обробка даних вимагається чинним законодавством (наприклад, податковим законодавством, законодавством про захист прав споживачів), метою цього процесу є дотримання нами такого законодавства (ст. 6(1)(f) ЗРЗД).

Які дані ми обробляємо?

a) Для реєстрації вашого облікового запису на Сайті: ім’я, прізвище, електронна адреса.

b) Для користування та керування обліковим записом на Сайті: ім’я та прізвище, номер телефону, електронна адреса, стать, адреса (вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс, місто або селище, країна), індивідуальний податковий номер або індивідуальний ідентифікаційний номер (якщо виставлено рахунок).

c) Для отримання інформації (розсилки) про рекламні акції, спеціальні пропозиції, дисконтні коди: електронна адреса, номер телефону, дата народження.

d) Для виконання ваших зареєстрованих на Сайті договорів купівлі-продажу: ім’я та прізвище, електронна адреса, номер телефону, адреса (вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс, місто або селище, країна), індивідуальний податковий номер або індивідуальний ідентифікаційний номер (якщо виставлено рахунок), дані про здійснення покупок на Сайті.

e) Для виконання договорів, укладених без реєстрації на Сайті: ім’я та прізвище, електронна адреса, номер телефону, адреса (вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс, місто або селище, країна), індивідуальний податковий номер (якщо виставлено рахунок).

f) Для отримання повідомлень про наявність зазначених вами товарів: електронна адреса.

g) Для здійснення розрахунків за повернені вами товари: номер банківського рахунку.

h) Для зв’язку з вами: ім’я та прізвище, дані транзакції (адреса доставки, замовлені товари), контактні дані (поштова адреса: вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс, місто або селище, країна, електронна адреса, номер телефону), голос – з метою покращення якості обслуговування клієнтів ми можемо записувати телефонні розмови, про що ви будете проінформовані на початку розмови.

Права суб'єктів даних

У зв’язку з обробкою персональних даних ви маєте такі права:

a) Самостійно видалити свій обліковий запис, запустивши процедуру видалення облікового запису в розділі «Мої дані».

b) Знищити свої дані без зазначення причин; залежно від ситуації це може призвести до видалення вашого облікового запису на Сайті.

c) Заперечувати проти повної або часткової обробки ваших даних або обробки з певною метою.

d) Обмежувати обробку ваших даних на певний час або в певному обсязі.

e) Виправляти або уточнювати свої персональні дані. Ви також можете вносити зміни самостійно, виконавши вхід на Сайт та перейшовши на вкладку «Мої дані».

f) Відмовитися від підписки на розсилку.

g) Передавати свої дані іншій організації Для цього ви можете зв'язатися з нами через форму зворотного зв’язку, вказавши назву та адресу організації, до якої ми маємо передати ваші дані, а також обсяг даних – тобто вкажіть, яку інформацію необхідно передати. Передача даних відбудеться в електронній формі після підтвердження запиту. Це необхідно, щоб забезпечити захист цих даних і переконатися, що запит надходить саме від вас.

h) Отримувати інформацію про обсяг обробки персональних даних.

i) Подати скаргу до органу нагляду за обробкою персональних даних; у Польщі це керівник служби захисту персональних даних, адреса: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Подання запитів та здійснення ваших прав не вплине на наші раніше виконані дії. Ви будете поінформовані про результати розгляду вашого запиту протягом місяця. 

Ми зберігаємо дані про ваші транзакції протягом встановленого податковим законодавством періоду або з метою дотримання наших інтересів як Контролера шляхом збору доказів, пов'язаних із розглядом скарг чи поверненням товарів. Видалення вами даних не тягне за собою припинення їх обробки у зазначеному аспекті.

Зв'язок із нами з питань обробки персональних даних

Ви можете відправляти нам будь-які повідомлення або запити, пов'язані з використанням персональних даних, будь-яким зручним для вас способом:

 • Електронною поштою: support.ua@housebrand.com 
 • За телефоном: +38 093 054 11 77 (вартість дзвінка відповідно до тарифів вашого оператора).
 • За допомогою форми зворотного зв’язку на Сайті.
 • Поштою на адресу: LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Термін зберігання персональних даних

Ми зберігаємо персональні дані протягом часу:

а) наявності на Сайті вашого облікового запису;

b) встановленого положеннями податковим законодавством (дані про транзакції) – 5 років після закінчення податкового року, у якому виникло наше податкове зобов’язання;

с) обумовленого використанням послуг відділу обслуговування клієнтів (у будь-якій формі) – 2 роки після кожного звернення;

d) нашої рекламної діяльності (розсилки) – поки ви не відкликаєте згоду на її отримання;

е) прямої рекламної кампанії наших товарів — поки ви не будете законно й обґрунтовано заперечувати її;

f) очікування повідомлення про наявність товару — не більше 6 місяців після вашого запиту;

g) статистичної обробки, подання претензій або захисту від них (наприклад, рекламацій) — до закінчення строку, передбаченого для подання таких претензій положеннями чинного законодавства.

Передача процесу обробки даних або передача даних

Ми передаємо ваші дані для обробки в обсязі, необхідному для досягнення певних цілей, нашим партнерам і компаніям групи LPP. До них відносяться, але ними не обмежуються, співробітники складів і стаціонарних магазинів. Для підвищення зручності користування інтернет-магазином ми також можемо передавати ваші дані постачальникам IT- або аналітичних послуг (наприклад, пов'язаних з підготовкою персоналізованого представлення товарів або сегментацією користувачів), постачальникам хмарних послуг (наприклад, за допомогою використання програмного забезпечення на серверах постачальників), компаніям, що розсилають кореспонденцію з рекламою наших товарів або послуг (розсилка). Ми також надаємо дані організаціям, які беруть участь у виконанні укладеного на Сайті договору, наприклад, кур'єрським компаніям та операторам платіжних систем. З моменту передачі даних вони стають контролерами таких даних. Список довірених партнерів, яким ми передаємо або надаємо доступ до персональних даних, доступний ТУТ.

За винятком цілей, зазначених у Політиці конфіденційності, ваші особисті дані не передаватимуться третім особам або будь-яким іншим організаціям. Тому ви не отримуватимете жодних рекламних матеріалів, окрім наших. Ми не надаємо рекламних послуг третім особам.

Ми гарантуємо безпеку обробки ваших персональних даних, для чого застосовуються ефективні та ретельно підібрані технічні та організаційні заходи.

Передача даних за межі Європейської економічної зони

Під час використання Контролером даних інструментів для обслуговування поточних операцій, наданих, наприклад, компанією Google, ваші персональні дані можуть бути передані в країну за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ), зокрема Сполучені Штати Америки (США) або іншу країну, в якій партнер компанії Google має інструменти, використовувані для обробки персональних даних спільно з Контролером. Належне забезпечення безпеки оброблюваних персональних даних за межами ЄЕЗ гарантується застосуванням зовнішніх договорів, що стосуються обробки даних, заснованих на стандартних договірних положеннях, які відповідають вимогам ЗРЗД.

Комерційна інформація – розсилка новин

Ви можете підписатися на нашу розсилку, надавши свою адресу електронної пошти або номер телефону. Надаючи цю інформацію, ви погоджуєтесь отримувати комерційну інформацію виключно від компанії LPP (електронною поштою або у текстових повідомленнях). Ми інформуємо вас про наші пропозиції, тренди, акції, розпродажі або купони на знижку (з цією метою ми можемо надавати адресу вашої електронної пошти або номер телефону нашим довіреним партнерам), а також незавершені покупки в інтернет-магазині за допомогою електронних засобів зв'язку. Вас також можуть попросити висловити свою думку у формі опитувань.

Ви можете у будь-який час скасувати підписку, натиснувши на посилання, що міститься у всіх повідомленнях нашої розсилки або надіславши електронного листа на адресу: support.ua@housebrand.com.

Повідомлення про наявність товару

За вашим запитом ми можемо надсилати вам електронні повідомлення про наявність зазначених вами товарів. Коли товар з'явиться у наявності, ви отримаєте сповіщення на вказану адресу електронної пошти. Персональні дані надаються на розсуд Користувача, однак без них відправлення повідомлень неможливе.

Дані, які обробляються сайтами та мобільними пристроями

З метою надання вам послуг (коли це необхідно або випливає з наших або третіх осіб законних інтересів) ми маємо право автоматично отримувати та реєструвати дані, що передаються на сервер браузерами або вашими пристроями (наприклад, для забезпечення безпеки ІТ-активів або безпеки інших Користувачів). Ці дані можуть включати, наприклад, файли cookie, IP-адресу, параметри програмного та апаратного забезпечення, переглянуті веб-сторінки, ідентифікаційний номер мобільного пристрою, інформацію про використання програм та інші дані про використовувані вами пристрої та системи. Збір такої інформації підтримує належне функціонування веб-сторінок та забезпечує зручність користування та повний доступ до нашого Сайту для вас.

Файли cookie

Файли cookie — це невеликі текстові файли, які містять IT-дані та забезпечують належне функціонування Сайту. Вони зберігаються на кінцевих пристроях. Ці файли дозволяють розпізнавати ваш пристрій і налаштовувати його зовнішній вигляд відповідно до ваших уподобань. Файли cookie необхідні для коректної авторизації на Сайті та безперебійного користування всіма його функціями. Файли cookie містять інформацію про ваші дії на Сайті, але не дозволяють повністю ідентифікувати вас. Файли cookie можуть використовуватися, зокрема, для:

а) адаптування контенту Сайту до ваших уподобань та оптимізації використання сайтів;

b) підготовки статистики, що допомагає нам зрозуміти, як саме ви використовуєте наш Сайт і показувати вам контент, який відповідає вашим модним уподобанням;

с) підтримка активності сеансу;

d) надання вам маркетингового контенту щодо наших товарів, адаптованого до ваших потреб.

Для отримання більш докладної інформації про файли cookie перейдіть СЮДИ 

Авторизація через облікові записи у соціальних мережах

Ви можете зареєструватися на наших сайтах, а потім користуватися можливістю авторизації через свій обліковий запис у соціальній мережі (наприклад, Facebook, Google тощо). Ви самі вибираєте, як зареєструватись або як авторизуватися на сайті. Ваша авторизація автентифікується сайтом соціальної мережі.

Ви також отримуєте інформацію про обсяг даних, наданих нам сайтом соціальної мережі. У даному випадку це дані, необхідні та достатні для вашої ідентифікації та безпечного створення облікового запису на наших Сайтах. Дані надходять із вашого публічного профілю і включають головним чином ваші ім’я, прізвище та електронну адресу.

Ми не маємо жодних прав на ваш обліковий запис у соціальній мережі, і зокрема на публікацію у ньому контенту. Більш докладну інформацію про використання даних сайтами соціальних мереж можна знайти у Політиці конфіденційності цих сайтів (наприклад, Facebook https://www.facebook.com/policy.php або Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Сайт соціальної мережі, яку ви використовували для реєстрації на нашому сайті, не інформує нас про видалення вашого облікового запису на цьому сайті або про ваше рішення не авторизуватися через цей обліковий запис, тому ваші використані для входу в систему дані залишаться в нашій базі даних. Після входу на наш Сайт ви можете самостійно видалити свій обліковий запис, запустивши процедуру видалення облікового запису в розділі «Мої дані».

Видалення ваших даних не тягне за собою припинення їх обробки; ми зберігаємо дані про ваші транзакції протягом встановленого податковим законодавством періоду або з метою дотримання наших інтересів як Контролера шляхом збору доказів, пов'язаних із вивченням рекламацій чи поверненням товарів.

Facebook Custom Audience.

У рамках використання інструмента Facebook Custom Audience ми можемо передавати до сервісів Facebook захищену базу даних електронних адрес або номерів телефонів наших клієнтів. Якщо ви є зареєстрованим користувачем Facebook або інших сервісів групи Meta і ваша електронна адреса або номер телефону співпадають із тими, що ви вказали під час відвідування цих сайтів, вам можуть бути представлені спонсорські повідомлення про наші пропозиції, тренди, акції, розпродажі або купони на знижку. Ми не будемо надавати вам рекламну інформацію безпосередньо на вашу електронну адресу або номер телефону за допомогою цього інструменту. Ви можете самостійно відключити функцію ремаркетингу «Користувальницькі аудиторії» в розділі налаштувань реклами. Для цього вам потрібно увійти у свій обліковий запис Facebook. Докладнішу інформацію про нестандартні цільові аудиторії можна знайти за посиланням: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

Плагін Facebook.

Наш сайт містить плагін для Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Плагін Facebook позначений на нашому сайті логотипом Facebook. Він призначений для безпосереднього підключення до профілю на сервері Facebook. При цьому в системах Facebook залишається інформація про IP-адресу входу.

Якщо ви відвідуєте наш сайт, не виходячи зі свого профілю у Facebook, Facebook зареєструє інформацію про відвідування. IP-адреса зберігається в базі даних Facebook, навіть якщо вхід не було виконано. Зазначаємо, що компанія Facebook не надає нам інформацію щодо збору й обробки даних. Нам невідомі обсяг зібраної Facebook інформації та мета такого збору.

Якщо ви бажаєте отримати додаткову інформацію щодо політики конфіденційності, зв’яжіться з Facebook або ознайомтеся з його умовами користування: https://www.facebook.com/about/privacy/. Якщо ви не бажаєте надавати Facebook інформацію про ваші відвідування наших веб-сторінок, радимо спочатку вийти зі свого облікового запису Facebook.

Піксель Facebook

До наших веб-сторінок входить Facebook Pixel, завдяки якому ми можемо показувати вам рекламу товарів наших брендів з урахуванням ваших інтересів, коли ви заходите на Facebook або інші сайти, які також використовують цей інструмент. Таким чином ви маєте змогу отримувати персоналізовану рекламу, щоб наш сайт і пропоновані нами товари були для вас максимально цікавими та актуальними. Отримання таких даних також дозволяє нам вимірювати ефективність персоналізованої реклами та складати звіти про її контент. Зібрані дані є анонімними, оскільки ми не отримуємо інформацію про особу користувача. Дані зберігаються та обробляються Facebook, тому їх можна зв'язати з відповідним профілем користувача. Facebook використовує ці дані в рекламних цілях. Для отримання додаткової інформації про захист конфіденційності перейдіть на сайт Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ви можете самостійно відключити функцію ремаркетингу «Користувальницькі аудиторії» в розділі налаштувань реклами. Для цього вам потрібно увійти у свій обліковий запис Facebook.

Pixel і подібні технології.

Партнери, послугами яких ми користуємося, можуть розміщувати на нашому сайті технологію "pixel". При використанні "pixel" або подібної технології, коли ви відвідуєте наш сайт, між ним та серверами партнерів встановлюється з'єднання. Для використання "pixel" потрібний дозвіл, який ви надаєте при прийнятті рекламних файлів cookie. Наші партнери можуть зіставляти спеціальні пропозиції, що відображаються для наших товарів, з вашими уподобаннями в моді, визначеними на основі інформації, яку наші партнери отримують під час вашої взаємодії з сайтами.

Таким чином, ви отримуєте більш персоналізований контент про наші товари і відтак більш цікаві та релевантні відомості, що відповідають вашим уподобанням. Отримання таких даних також дозволяє нам вимірювати ефективність персоналізованої реклами та складати звіти про її контент. Докладнішу інформацію про обробку ваших даних нашими партнерами можна знайти ТУТ.

Піксель TikTok.

До наших сайтів входить TikTok Pixel, тому під час кожного вашого відвідування сайту TikTok вам представляється відповідна вашим інтересам реклама товарів наших брендів. Таким чином ви маєте змогу отримувати персоналізовану рекламу наших товарів, яка буде максимально цікавою для вас та найкращим чином відповідатиме вашим уподобанням. Отримання таких даних також дозволяє нам вимірювати ефективність персоналізованої реклами та складати звіти про її контент. Зібрані дані є анонімними, оскільки ми не отримуємо інформацію про особу користувача. Дані зберігаються та обробляються TikTok, тому їх можна зв'язати з відповідним профілем користувача. TikTok використовує ці дані в рекламних цілях.

Для отримання додаткової інформації про захист конфіденційності перейдіть на сайт TikTok: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings

Інформація про профілі брендів LPP у соціальних мережах.

У нас є профілі у таких соціальних мережах: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (далі «соціальні мережі»), де ми публікуємо інформацію про товари наших брендів. Адміністратори соціальних мереж фіксують вашу поведінку за допомогою файлів cookie та інших подібних технологій, зокрема в ході кожного відвідування наших профілів. Повний обсяг і цілі обробки персональних даних у соціальних мережах визначаються адміністраторами.

Якщо ви відвідуєте наші профілі, ми отримуємо доступ до загальної статистики стосовно ваших інтересів та демографічних даних (таких як вік, стать, регіон), що генеруються адміністраторами соціальних мереж. Ми несемо повну відповідальність за управління такими профілями та публікації у них, за інформацію, що публікується користувачами, у тому числі в особистих повідомленнях, а також за спілкування на вказаних сайтах соціальних мереж.

Facebook і Instagram знаходяться під управлінням компанії Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (“Facebook”).

YouTube знаходиться під управлінням компанії Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Pinterest знаходиться під управлінням компанії Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA.

Якщо у вас є обліковий запис у певній соціальній мережі, ми маємо доступ до інформації, для якої встановлено публічний статус, на тих самих умовах, що й інші користувачі сайту.

Коли ви заходите до нашого профілю, адміністратор сайту соціальної мережі використовує файли cookie та інші подібні технології для моніторингу вашої поведінки та дій. Ця інформація використовується, наприклад, для створення статистики сайту. Статистика містить тільки анонімізовані статистичні дані про користувачів, які відвідують профіль, і не може бути пов'язана з конкретною особою. У нас немає доступу до персональних даних, що використовуються соціальними мережами для підготовки, наприклад, статистики сайту.

Завдяки статистиці сайту, генерованої соціальними мережами, ми маємо інформацію про те, як ви використовуєте наші профілі і які публікації є найпопулярнішими. За допомогою цієї інформації ми покращуємо наші профілі, більш точно зіставляючи публікований нами контент з вашими інтересами та вподобаннями. За обробку ваших даних з метою формування статистики сайту відповідають адміністратори сайту усіх вказаних соціальних мереж. Тому кожен адміністратор зобов'язаний консультувати вас із будь-яких питань, пов'язаних з обробкою персональних даних з метою створення статистики сайту та можливістю здійснення права на недоторканність приватного життя відповідно до чинного законодавства.

Ми використовуємо послуги, пропоновані сайтами соціальних мереж, для просування товарів і послуг, зокрема шляхом сегментації користувачів, та провадження діяльності, направленої на правильний підбір пропонованих нами товарів відповідно до ваших потреб (згідно з правилами, викладеними в умовах використання таких сайтів).

Для отримання більш докладної інформації про ваші права на захист даних у зв'язку зі створенням статистики сайтів і про можливість здійснення цих прав безпосередньо в ході відвідування соціальних мереж, перейдіть за посиланнями:


1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://privacycenter.instagram.com/

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=en

Декларація Google Analytics про захист даних.

На наших сайтах використовуються механізми аналізу веб-сервісів Google Inc.(Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA): Google Analytics, Google Double Click та Менеджер тегів Google. У Google Analytics, Google Double Click та Менеджері тегів Google для аналізу роботи сайтів використовуються файли cookie. Інформація, зібрана за допомогою файлів cookie, передається на сервери Google у США та заноситься до архіву.

Якщо під час відвідування нашого сайту активована функція анонімізації IP-адреси, ваша IP-адреса користувача скорочується Google. Це стосується країн-членів Європейського Союзу та інших країн, перелічених в угоді про Європейську економічну зону. Повна IP-адреса надсилається на сервер Google у США, де вона скорочується, лише в особливих випадках. У таких випадках функція анонімізації IP-адреси активна на нашому сайті.

За запитом оператора сайту Google використовує зібрану інформацію для аналізу відвідуваності сайту і підготовки звітів про використання сайту та інших послуг, пов'язаних з використанням Сайту. IP-адреса, передана вашим браузером до Google Analytics, зберігається окремо від інших даних Google.

Ми використовуємо Google Analytics для аналізу використання нашого сайту, з метою його покращення та представлення вам найцікавіших товарів наших брендів.

Google Ads.

У рамках використання інструментів Google Ads ваші дані можуть бути надіслані іншим партнерам та постачальникам компанії LPP. Метою використання Google Ads є просування товарів наших брендів за допомогою Google Ads та зовнішніх сайтів. За допомогою отриманих під час рекламних кампаній даних ми можемо визначити рівень ефективності наших рекламних заходів. Для цього ми показуємо тільки ту рекламу, яка відповідає вашим модним уподобанням, і наша мета – покращити наш сайт і зробити його привабливішим для вас. Якщо ви зайдете на наш сайт через оголошення Google Ads, на вашому комп'ютері буде збережено файл cookie, але це не дає змогу ідентифікувати вашу особистість. Зібрана інформація може стосуватися відображення конкретних рекламних оголошень на сайтах, у пошуковій системі Google та в системі надання послуг партнерами Google. У зареєстрованих користувачах Google відвідування нашого сайту можуть бути співвіднесені до облікових записів. Якщо ви не зареєстрований користувач Google або не авторизовані, Google може також зберегти вашу ІР-адресу.

Google Ads Customer Match.

У рамках використання інструмента Google Ads Customer Match ми можемо передавати до сервісів Google захищену базу даних електронних адрес або номерів телефонів наших клієнтів. Якщо ви є зареєстрованим користувачем, наприклад, YouTube, Gmail або інших сервісів групи Google, і ваша електронна адреса або номер телефону співпадають із тими, що ви вказали під час відвідування сервісів групи Google, вам можуть бути представлені спонсорські повідомлення про наші пропозиції, тренди, акції, розпродажі або купони на знижку. Ми не будемо надавати вам рекламну інформацію безпосередньо на вашу електронну адресу або номер телефону за допомогою цього інструменту. Докладнішу інформацію про показ реклами особам зі списку постійних клієнтів можна знайти за посиланням: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360.

Ми використовуємо механізми аналізу веб-сервісів Google Marketing Platform, такі як Display & Video 360, Campaign Manager 360 and Search Ads 360. Наші сайти використовують тег Floodlight DV360 для оцінки ефективності рекламних кампаній наших брендів. Метою є оптимізація показу певних рекламних оголошень відповідно до ваших вподобань або модних смаків. Даний інструмент дозволяє збирати та зберігати інформацію про рекламні оголошення, на які ви переходите, а також інформацію, засновану на ваших діях на сайтах третіх осіб. Google використовує ідентифікатори файлів cookie з метою запису того, яка реклама відображається в якому браузері, і таким чином може запобігати її повторному показу. Крім того, Google може використовувати ідентифікатори файлів cookie для запису пов'язаних із рекламними запитами переходів. Файли cookie не містять жодних персональних даних, таких як адреси електронної пошти, прізвища або домашні адреси. Цей інструмент дозволяє вашому браузеру підключатися до сервера Google автоматично.

Нашою метою є представлення вам саме тих товарів наших брендів, які відповідають вашим інтересам.

Для отримання більш докладної інформації про Google Marketing Platform перейдіть за посиланням https://marketingplatform.google.com/about/.

Microsoft Bing Ads. 

Наш сайт використовує Bing Ads компанії Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Тому, коли ви заходите на наш сайт через браузер Microsoft Bing, який просуває товари наших брендів, на вашому комп'ютері зберігається файл cookie. Файли cookie використовуються як частина Microsoft Bing Ads для маркетингових та оптимізаційних цілей у рамках надаваних нами послуг. У збережених файлах cookie міститься інформація про відвідування вами наших сайтів і те, які товари наших брендів вас зацікавили. Файли cookie дозволяють точно ідентифікувати веб-браузер, але вони не використовуються для ідентифікації вас як користувача нашого сайту.

Для отримання більш докладної інформації про Політику конфіденційності Microsoft Bing, перейдіть за посиланням: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

Ви також можете змінити свої налаштування у будь-який час відповідно до інструкцій у розділі Відмова від маркетингових інструментів.

Відмова від маркетингових інструментів.

Ви можете керувати налаштуваннями файлів cookie у своєму браузері. Ваш вибір може вплинути на повноцінне використання всіх можливостей сайту. Ви можете відключити збереження даних про використання сайту (включно з IP-адресою), зібраних за допомогою файлів cookie, та їх передачу до Google, а також доступ до них з боку Google, завантаживши та встановивши плагін, доступний за посиланням: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Якщо ви не хочете отримувати персоналізовані презентації наших товарів або рекламу від наших партнерів, ви можете зробити наступне: 

 • відповідним чином змінити налаштування вашого браузера, відмовившись від використання файлів cookie третіх осіб; для отримання більш детальної інформації перейдіть до політики щодо файлів cookie;
 • заблокувати файли cookie для Conversion Tracking, тобто заблокувати файли cookie з домену «www.googleadservices.com», https://www.google.de/settings/ads; ці налаштування будуть видалені після видалення файлів cookie;
 • відключити персоналізовані рекламні оголошення, які є частиною кампанії «About Ads» на сторінці http://www.aboutads.info/choices; налаштування будуть видалені після видалення файлів cookie;
 •  обрати постійне відключення цих файлів у Firefox, Internet Explorer або Google Chrome на сторінці http://www.google.com/settings/ads/plugin; але зауважте, що це може обмежити функціональність нашого сайту.
 • Зробити вибір щодо збору та використання даних корпорацією Майкрософт, включаючи персоналізацію оголошень за адресою: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?refd=privacy.microsoft.com&ru=https%3A%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings%3Frefd%3Dprivacy.microsoft.com

Для отримання більш докладної інформації про політику конфіденційності Google перейдіть за посиланням: https://policies.google.com/privacy.

Зміни у Політиці конфіденційності.

Послуги та функціональні можливості Сайту можуть змінюватись, і у зв'язку з цим можливе внесення змін у Політику конфіденційності у майбутньому. Інформація про нові версії документа буде опублікована на Сайті. Цей документ надається в інформаційних цілях. Наведену вище інформацію було оновлено 6.03.2023

Оновлення політики конфіденційності!

Ми постійно шукаємо нові рішення, щоб краще відповідати вашим очікуванням при використанні нашого Сервісу. Ми поважаємо вашу конфіденційність та дбаємо про захист вашої інформації, тому у зв’язку з оновленням роботи Сервісу просимо ознайомитися з новою версією Політики конфіденційності, де ми представляємо принципи обробки персональних даних, обсяг їх обробки, а також права та обов’язки, які ви маєте у зв’язку з цим.

 
Політика конфіденційності

1. Розпорядником ваших персональних даних є LPP S.A., що знаходиться в Гданську, вул. Лонкова, 39/44; номер KRS 0000000778;

2. Ви можете зв'язатися з уповноваженим із захисту персональних даних електронною поштою: dataprivacy@lpp.com або листом за вказаною вище адресою;

3. Щодо ваших персональних даних, будь ласка, звертайтеся за адресою support.ua@housebrand.com;

4. Обробка персональних даних даних здійснюється на підставі твоєї прямої згоди з метою надсилання комерційної інформації (інформаційної розсилки) про поточні акції, нові продукти та послуги брендів, що належать LPP (Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp);

5. Персональні дані будуть оброблятися до тих пір, поки ти не відкличеш свою згоду на підписку на розсилку новин;

6. Управління згодою здійснюється з "Особистого кабінету", якщо ти є зареєстрованим користувачем нашого інтернет-магазину.