Omnichanneli teenuse tingimused

1. Järgmistes tingimustes (edaspidi: tingimused) sätestatakse tingimused, mille alusel osutatakse Omnichanneli teenust, mis hõlmab kliendi tellitud kaupade toimetamist kliendi soovitud asukohta.

2. Tingimused kehtivad vaid Eesti territooriumil asuvates House kaubamärgi kauplustes müüdavatele toodetele, välja arvatud tehasepoed.

3. Tingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) Müüja – LPP Estonia OÜ (reg. 10813224), Tartu mnt 80D, 10112 Tallinn, Estonia, EE100724749 

b) Kauplus – House kaubamärgi kauplus, mis asub Eesti territooriumil

c) Kaubad – kõik kaupluses müüdavad vallasasjad

d) Klient – kaupu ostev või kaupade ostmisest huvitatud isik

e) Omnichannel – müüja osutatav teenus, mis võimaldab kliendil saada oma tellitud kaubad vastavalt käesolevas dokumendis kirjeldatud tingimustele.

4. Klientidel on võimalik Omnichanneli teenust kasutada, kui nende soovitud toodet ei ole antud hetkel vastavas kaupluses saada. Omnichanneli teenust ei saa kasutada kliendi külastuse ajal kaupluses olemas olevate kaupade kohale toimetamiseks.

5. Omnichanneli teenust on võimalik osutada juhul, kui kliendi soovitud toode on soovitud suuruses veel müüja ladudes olemas.

6. Kliendi tellitud kaubad toimetatakse vastavalt kliendi eelistustele kohale ühel järgnevatest viisidest:

a) Eesti territooriumil asuvasse valitud kauplusesse, kust klient sellele isiklikult järele läheb – isiklik järele minemine.

b) Müüja valitud kullerfirma kaudu.

7. Tarnetasu sõltub valitud tarneviisist ja on:

a) Kullerteenus (ettemaks): 3-8 tööpäeva, 5,99 EUR (k/m-ga)

b) Kullerteenus (kättetoimetamine sularahas): 3-8 tööpäeva, 6,99 EUR (k/m-ga)

c) Kohaletoimetamine DPD poolt Pick-up: 3-8 tööpäeva, 3,99 EUR (k/m-ga)

d) Kättesaamine poest: 3-8 tööpäeva, 0,00 EUR

Tellimuste puhul, mis on suuremad kui 39 eurot, on kohaletoimetamine tasuta.

8. Siintoodud tingimustele vastavaks kauba kohale toimetamiseks esitab klient müüjale kauba kohale toimetamiseks vajalikud andmed, milleks on:

a) isikliku järele minemise korral – ees- ja perekonnanimi ja telefoninumber

b) kulleriga kohaletoimetamise korral – ees- ja perekonnanimi, aadress, kus klient soovib kauba kätte saada, ja telefoninumber.

Need andmed on vajalikud müügilepingu sõlmimiseks ja selle nõuetekohaseks täitmiseks. Müüja töötleb nimetatud isikuandmeid vastavalt Omnichanneli isikuandmete töötlemise tingimustele.

9. Kõik teated, mis puudutavad tellimuse täitmist Omnichanneli teenuse kaudu, saadetakse tekstisõnumina telefoninumbrile, mille klient tellimust tehes esitas.

10. Kui kliendil on  www.housebrand.com/ee/et/  keskkonnas ka aktiivne kasutajakonto, saab ta lisaks märkida oma e-posti aadressi. Nii saab ta kasutada keskkonnas Omnichanneli teenusele pakutavaid võimalusi, et oma tellimuse olekut jälgida. See võimalus ei mõjuta asjaolu, et Omnichanneli teenust osutatakse kaupluses sõlmitud müügilepingu, mitte kaugelt sõlmitud lepingu alusel.

11. Müüja jätab endale õiguse Omnichanneli teenuse kättesaadavust ajutiselt piirata ilma selleks põhjust nimetamata.

12. Müügilepingu sõlmimine koos Omnichanneli teenuse kasutamisega kujutab endast müügilepingu sõlmimist kaupluses mõlema poole juuresolekul ega mõjuta kliendi õigusi ja kohustusi seoses kaupluses sõlmitud müügilepingu täitmisega. Eelkõige tähendab see, et kliendi õigused seoses kauba tagastamise ja garantiiga (kaebuste esitamisega) tagatakse vastavalt kauplustes kehtivatele müügieeskirjadele; õigus tagastada Omnichanneli teenuse kaudu tellitud kaupa kehtib kõikidele sel viisil tellitud kaupadele.  

Omnichanneli isikuandmete töötlemise tingimused

1. Järgmistes tingimustes (edaspidi: tingimused) sõnastatakse isikuandmete töötlemise eeskirjad seoses kaupade kohale toimetamisega Omnichanneli teenuse kaudu.

2. Tingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) andmete vastutav töötleja – LPP Estonia OÜ (reg. 10813224), Tartu mnt 80D, 10112 Tallinn, Estonia, EE100724749  (edaspidi "LPP").

b) volitatud töötleja – isik, kellele on LPP usaldanud Omnichanneli teenuse osutamiseks vajalike andmete töötlemise; volitatud töötlejate loend on esitatud tingimustes

c) isikuandmed – füüsilist isikut puudutavad andmed, mis võimaldavad selle isiku tuvastamist ning mille on see isik esitanud andmete vastutavale töötlejale Omnichanneli teenuse kasutamiseks

d) kauplus – House kaubamärgi kauplus, mis asub Eesti territooriumil

e) kaubad – kõik kaupluses müügiks olevad kaubad

f) klient – Omnichanneli teenust kasutav isik, kes annab andmete vastutavale töötlejale oma isikuandmeid

g) Omnichannel – siin kirjeldatud tingimustel kaupade tellimiseks ja kliendile kohale toimetamiseks kasutatav süsteem.

3. Klient annab andmete vastutavale töötlejale oma isikuandmed vaid Omnichanneli teenuse kasutamiseks.

4. Klient esitab oma andmed kaupluses tellimust esitades.

5. Kaupluse töötaja sisestab isikuandmed mobiilseadme abil, kasutades Store Vision mobiilirakendust.

6. Klient saab igal ajal tutvuda isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmise tingimuste ja oma õigustega seoses isikuandmete töötlemisega.

7. Kliendi esitatavad isikuandmed:

a) Omnichanneli teenuse osutamiseks isikliku kaupluses järel käimise korral:

- ees- ja perekonnanimi

- telefoninumber

b) Omnichanneli teenuse osutamiseks müüja valitud kullerfirma kaudu:

- ees- ja perekonnanimi

- kohaletoimetamise aadress

- telefoninumber

c) valikulised andmed:

- e-posti aadress, mis seotakse kliendi kontoga  www.housebrand.com/ee/et/  keskkonnas (kui tal on vastav konto), et klient saaks oma tellimuse olekut jälgida.

8. Nõusoleku andmine tingimustele vastavaks isikuandmete töötlemiseks on täiesti vabatahtlik.

9. Andmete vastutav töötleja ja volitatud töötlejad koguvad ja töötlevad kliendi esitatud isikuandmeid ainult Omnichanneli teenuse osutamiseks.

10. Kliendil on igal ajal õigus:

a) Võtta tagasi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks, mis ei mõjuta nõusolekule tuginevate tegevuste nõuetekohast elluviimist – eelkõige tähendab see esitatud tellimuste ja osutatud teenuste korrektsust.

b) Nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui see ei mõjuta nõusolekule tuginevate tegevuste nõuetekohast elluviimist – eelkõige tähendab see esitatud tellimuste ja osutatud teenuste korrektsust.

c) Nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

d) Nõuda oma isikuandmete edastamist kliendi märgitud isikule.

e) Nõuda andmete vastutavalt töötlejalt teavet oma isikuandmete töötlemise ulatuse kohta.

11. Andmete vastutav kontrollija kinnitab, et kustutab kliendi isikuandmed Store Vision rakendusest ühe kuu jooksul alates päevast, mil klient need andmete vastutavale töötlejale esitas.

12. Pärast tellimuse esitamist säilitavad andmete vastutav töötleja ja volitatud töötlejad andmeid ajaks, mis on vajalik kummagi poole võimalike nõuete (nt kliendi garantiinõude) rahuldamiseks ning perioodiks, mida nõuavad vastavad õigusaktid (nt maksueeskirjad), ning ei töötle andmeid eesmärkidel, mida ei ole käesolevas lõigus märgitud.

13. Omnichanneli teenuse nõuetekohaseks osutamiseks edastab andmete vastutav töötleja kliendi isikuandmed järgmistele volitatud töötlejatele:

a) andmete vastutava töötleja tütarettevõte LPP Estonia OÜ ettevõtte aadress on Tartu mnt 80D, 10112 Tallinn, Estonia, reg nr 10813224, seoses tellimuste vastu võtmise ja kliendi isikuandmete kogumisega

b) Kullerfirma – DPD Eesti AS, Taevavärava tee 1, 75306, Lehmja küla, Rae vald, Eesti

14. Kõik isikuandmete töötlemist, isikuandmetega seotud rikkumist või kahtlustatavat rikkumist puudutavad küsimused tuleb esitada andmete vastutava töötleja klienditeenindusosakonnale:

a) e-posti teel aadressil: support.ee@housebrand.com.com

b) posti teel aadressil: LPP Estonia OÜ, Tartu mnt 80D, 10112 Tallinn, Estonia;

c) telefoni teel: +372 5335 5513

Privaatsuspoliitika uuendus!

Otsime pidevalt uusi lahendusi, et vastata paremini teie ootustele meie teenuse kasutamisel. Austame teie privaatsust ja hoolime teie andmete kaitsest, mistõttu palume Teenuse toimimise uuendamisega seoses tutvuda privaatsuspoliitika uue versiooniga, kus tutvustame isikuandmete käitlemise põhimõtteid, teenuse ulatust, nende töötlemist ning teil sellega seoses olevaid õiguseid ja kohustusi