LPP Lithuania („House“) privatumo taisyklės

Mums labai svarbus Jūsų asmens duomenų saugumas ir norėtume, kad lankydamiesi mūsų svetainėje jaustumėtės saugūs. Šiose privatumo taisyklėse aiškinamas Jūsų duomenų tvarkymo tipas ir pobūdis, Jūsų teisės ir mūsų, kaip duomenų tvarkytojo, atsakomybės.

Pasitelkę moderniausias technines ir organizacines priemones, užtikriname aukštą Jūsų asmens duomenų saugumo lygį ir apsaugome Jūsų duomenis nuo neteisėtos prieigos.

I. SANTRAUKA

Šioje privatumo politikos dalyje rasite informaciją apie taikymo sritį, duomenų tvarkymo valdytoją, valdytojo duomenų apsaugos pareigūną ir duomenų saugumą.

 1. Taikymo sritis

UAB LPP Lithuania duomenų tvarkymą iš esmės galima skirstyti į dvi kategorijas:

 • Sutarčių tvarkymo tikslais sutarčių vykdymui reikalingi duomenys tvarkomi kartu su UAB LPP Lithuania. Jei į sutarties vykdymą įtraukiami išoriniai paslaugų teikėjai, pvz. logistikos kompanijos ar atsiskaitymo paslaugų teikėjai, Jūsų duomenys perduodami šioms šalims tokia apimtimi, kokia yra būtina.
 • Naudojantis UAB LPP Lithuania interneto svetaine / programėle, iš Jūsų galinio įrenginio mūsų serveriui perduodama įvairi informacija. Ši informacija gali apimti ir asmens duomenis. Taip surinkta informacija naudojama svetainės optimizavimui arba reklamų rodymui Jūsų galinio įrenginio naršyklėje, bei kitiems tikslams.

Privatumo taisyklės galioja šioms mūsų siūlomoms paslaugoms:

 • Mūsų internete pateikiamam turiniui, kurį galite peržiūrėti www.housebrand.com/lt/lt/.
 • Visais atvejais, kai nuorodos į šias privatumo taisykles pateikiamos su mūsų siūlomomis paslaugomis (pvz. interneto svetainėse, subdomenuose, mobiliosiose programėlėse, internetu prieinamose paslaugose ar integruotomis trečiųjų šalių svetainėse), nepriklausomai nuo to, kaip jas pasiekiate ar naudojate.

Šios siūlomos paslaugos taip pat kartu vadinamos „paslaugomis“.

 1. Valdytojas

„House“ yra UAB LPP Lithuania prekės ženklas. Priklausome Lenkijos LPP Group (LPP S.A., Łąkowa 39/44, 80-769 Gdanskas, Lenkija).

Duomenų tvarkymo valdytojas - t. y. šalis, kuri nustato asmeninių duomenų tvarkymo tikslus ir priemones kartu su teikiamomis paslaugomis, yra:

UAB LPP Lithuania

Laisvės per. 125

06118 Vilnius

Lietuva

Tel. Nr.: +370 5 204 2129 (Kaina pagal vietinio operatoriaus tarifą)

El. paštas: support.lt@housebrand.com

 1. Duomenų apsaugos pareigūnas

Su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti šiais būdais:

UAB LPP Lithuania

Laisvės per. 125

06118 Vilnius

Lietuva

Tel. Nr.: +370 5 204 2129 (Kaina pagal vietinio operatoriaus tarifą)

El. paštas: support.lt@housebrand.com

II. DETALI INFORMACIJA APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ

Šioje privatumo taisyklių dalyje pateikiama detali informacija apie asmens duomenų tvarkymą kaip mūsų paslaugų dalį. Siekdami aiškumo, suskirstėme šią informaciją pagal konkrečias mūsų teikiamų paslaugų funkcijas. Įprastai naudojantis mūsų paslaugomis gali būti reikalingos įvairios funkcijos, ir kartu su jomis gali tiek paeiliui, tiek vienu metu įsigalioti įvairūs tvarkymo būdai.

 1. Bendroji informacija apie duomenų tvarky

Toliau pateiktos nuostatos taikytinos bet kokiam toliau aprašytam tvarkymui, jei nenurodyta kitaip:

a. Duomenų pateikimas nėra privalomas

Nesama jokio sutartinio ar teisinio įpareigojimo pateikti asmens duomenis. Jums neprivalu pateikti duomenis.

b. Duomenų nepateikimo pasekmės

Reikiamų duomenų (duomenų, pažymėtų kaip būtina informacija) nepateikimo pasekmė yra ta, kad negalėsime Jums suteikti atitinkamos paslaugos. Kitais atvejais duomenų nepateikimas gali lemti, kad negalėsime suteikti paslaugų tuo pačiu būdu ar užtikrinti tokią pat kokybę.

c. Sutikimas

Daugeliu atvejų turėsite galimybę duoti leidimą ir tolesniam duomenų tvarkymui toliau pateiktais būdais (arba, jei taikytina, dalies duomenų tvarkymui). Tokiu atveju, Jums pateikus atitinkamą sutikimo deklaraciją, atskirai informuosime Jus apie visas sąlygas ir Jūsų sutikimo taikymo sritį bei tikslus, kurių siekiame tvarkydami duomenis.

d. Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Duomenis į trečiąsias šalis, t. y. šalis už Europos Sąjungos ribų, perduodame tik laikydamiesi leidžiamumą nustatančių sąlygų, kurias reglamentuoja įstatymai. Sąlygas, nustatančias leidžiamumą, reglamentuoja BDAR 44-49 straipsniai.

e. Perdavimas valdžios institucijoms

Asmens duomenis perduosime valdžios institucijoms (įskaitant teisėsaugos institucijas), jei tai būtina pagal mums taikomas teisines prievoles (teisinis pagrindas: BDAR 6(1) straipsnio punktas c), arba būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti ar apginti teisėtus reikalavimus (teisinis pagrindas BDAR 6(1) straipsnio punktas f).

f. Saugojimo trukmė

Jūsų duomenų nelaikome ilgiau nei tai reikalinga atitinkamam tvarkymo tikslui. Jei duomenys nebereikalingi sutartinių ar teisinių įsipareigojimų vykdymui, jie periodiškai šalinami, išskyrus jei būtina laikinai pratęsti šių duomenų laikymą. To priežastis gali būti pvz.: duomenų saugojimo įsipareigojimai komerciniais arba apmokestinimo tikslais arba įrodymų išsaugojimas teisinių ginčų atveju. Taip pat galime pratęsti Jūsų duomenų saugojimą, jei suteikiate mums aiškų leidimą tai daryti.

g. Duomenų kategorijos

 • Paskyros duomenys: el. pašto adresas ir slaptažodis.
 • Tapatybės nustatymo duomenys: lytis, vardas, pavardė, gimimo data (jei reikalinga).
 • Adreso duomenys: gatvė, namo numeris, papildoma adreso informacija (jei yra), pašto kodas, miestas, šalis.
 • Kontaktiniai duomenys: telefono numeris(-iai), el. pašto adresas(-ai).
 • Užsakymo duomenys: užsakytos prekės, kainos, atsiskaitymo ir siuntimo informacija.
 • Atsiskaitymo duomenys: sąskaitos duomenys, banko kortelės duomenys (jei yra) arba duomenys apie kitas atsiskaitymo paslaugas pvz. „PayPal“.
 • Prieigos duomenys: data ir laikas, kai naudojotės mūsų paslaugomis; interneto svetainė, iš kurios prieigos sistema pasiekia mūsų interneto svetainę; svetainės, atvertos naudojimosi metu; sesijos identifikavimo duomenys (sesijos ID); taip pat informacija iš besijungiančios kompiuterinės sistemos: naudojamas interneto protokolo adresas (IP adresas), naršyklės tipas ir versija, įrenginio tipas ir panaši techninė informacija.
 1. Prieiga prie internetinės svetainės / programėlės

Šioje dalyje aprašoma, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai naudojatės mūsų paslaugomis. Norėtume pabrėžti, kad yra absoliučiai būtina perduoti prieigos duomenis išoriniams turinio tiekėjams (žr. punktą b) dėl techninio informacijos perdavimo internetu funkcionalumo.

a. Informacija apie tvarkymą

Duomenų kategorijos

Tikslas

Teisinis pagrindas

Teisėti interesai (jei taikytina)

Saugojimo trukmė

Prieigos duomenys

Prisijungimas ir paslaugų turinio atvaizdavimas, išpuolių prieš mūsų interneto svetainę aptikimas fiksuojant neįprastą veiklą, klaidų diagnostika

BDAR 6(1) straipsnio punktas f

Tinkamas paslaugų funkcionavimas, duomenų ir verslo procesų apsauga, apsauga nuo netinkamo naudojimo ar žalos, sukeltos trikdant informacijos sistemų veiklą

7 dienos

 

b. Asmens duomenų gavėjai

Gavėjų kategorijos

Veikiami duomenys

Perdavimo teisinis pagrindas

Teisėti interesai (jei taikytina)

Išoriniai turinio teikėjai, teikiantys turinį (pvz. paveikslėlius, filmukus, įterptuosius socialinių medijų įrašus, reklamines juostas, šriftus, informaciją apie atnaujinimus), būtiną paslaugos atvaizdavimui

Prieigos duomenys

BDAR 6(1) straipsnio punktas f

Tinkamas paslaugų veikimas, (pagreitinta) turinio peržiūra

 

 1. Naujienlaiškis

Šioje dalyje aprašoma, kas vyksta su jūsų asmens duomenimis užsiprenumeravus mūsų naujienlaiškį:

a. Informacija apie tvarkymą

Duomenų kategorijos

Tikslas

Teisinis pagrindas

Teisėti interesai (jei taikytina)

Saugojimo trukmė

El. pašto adresas ir telefono numeris

Prisijungimo patvirtinimas (dvigubo sutikimo procesas), naujienlaiškio siuntimas

BDAR 6(1) straipsnio punktas f

 

Naujienlaiškio prenumeratos trukmė

Naujienlaiškio naudotojo profilio duomenys

Naujienlaiškis, sudarytas atsižvelgiant į interesus

BDAR 6(1) straipsnio punktas f

Mūsų paslaugų gerinimas, reklamos tikslai

Naujienlaiškio prenumeratos trukmė

 

b. Asmeninių duomenų gavėjai

Gavėjų kategorijos

Veikiami duomenys

Perdavimo teisinis pagrindas

Teisėti interesai (jei taikytina)

Naujienlaiškio siuntimo paslaugų teikėjas (patronuojančioji kompanija)

Visi duomenys, išvardinti „a“ dalyje

Užsakymų vykdymas (BDAR 28 straipsnis)

 

 

 1. Pagalba klientams

Šioje dalyje sužinosite, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis Jums susisiekus su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi:

a. Informacija apie tvarkymą

Duomenų kategorijos

Tikslas

Teisinis pagrindas

Teisėti interesai (jei taikytina)

Saugojimo trukmė

Duomenų identifikavimas, kontaktiniai duomenys, užklausų / skundų turinys

Klientų užklausų ir vartotojų skundų tvarkymas

BDAR 6(1) straipsnio punktai b, f

Klientų lojalumas, mūsų paslaugų gerinimas

Užklausų tvarkymas

 

b. Asmeninių duomenų gavėjai

Gavėjų kategorijos

Veikiami duomenys

Perdavimo teisinis pagrindas

Teisėti interesai (jei taikytina)

Paslaugos teikėjas (patronuojančioji kompanija)

Vardas, el. pašto adresas, pašto adresas ir atsiskaitymo duomenys

Užsakymų duomenų tvarkymas (BDAR 28 straipsnis)

 

 

 1. Internetinė parduotuvė

Šioje dalyje sužinosite, kaip tvarkome Jūsų asmeninius duomenis, jei apsiperkate mūsų internetinėje parduotuvėje:

a. Informacija apie tvarkymą

Duomenų kategorijos

Tikslas

Teisinis pagrindas

Teisėti interesai (jei taikytina)

Saugojimo trukmė

Duomenų identifikavimas

Prekių pristatymas

BDAR 6(1) straipsnio punktas b

 

Užsakymo vykdymas, 10 metų (sąskaita faktūra)

Adreso duomenys

Prekių pristatymas

BDAR 6(1) straipsnio punktas b

 

Užsakymo vykdymas, 10 metų (sąskaita faktūra)

Užsakymo duomenys

Prekių pristatymas

BDAR 6(1) straipsnio punktas b

 

Užsakymo vykdymas, 10 metų (sąskaita faktūra)

Paskyros duomenys

Prisijungimas

BDAR 6(1) straipsnio punktai a, b

 

Iki paskyros ištrynimo

Atsiskaitymo duomenys

Atsiskaitymas už prekes

BDAR 6(1) straipsnio punktas b

 

Užsakymo vykdymas, 10 metų (sąskaita faktūra)

Kontaktiniai duomenys

Užklausos / užsakymo patvirtinimas

BDAR 6(1) straipsnio punktas b

 

Užsakymo vykdymas, 10 metų (sąskaita faktūra)

Prisijungimo duomenys

Prisijungimų fiksavimas

BDAR 6(1) straipsnio punktas f

Įvykiai, aktualūs saugumui ir apsaugai nuo netinkamo naudojimo

7 dienos

 

b. Asmeninių duomenų gavėjai

Gavėjų kategorijos

Veikiami duomenys

Perdavimo teisinis pagrindas

Teisėti interesai (jei taikytina)

Atsiskaitymo paslaugų teikėjas

Vardas, pavardė ir atsiskaitymo duomenys

Užsakymų duomenų tvarkymas (BDAR 28 straipsnis)

 

 

 1. Stebėjimas

Toliau aprašoma, kaip Jūsų asmens duomenys tvarkomi naudojant stebėjimo technologijas paslaugų analizės ir optimizavimo, bei reklamos tikslais.

Stebėjimo procesų aprašyme taip pat pateikiama informacija, kaip galite uždrausti tvarkyti duomenis arba nesutikti su duomenų tvarkymu. Prašome atkreipti dėmesį, kad parinktis „atsisakyti“, kuria galite nesutikti su tvarkymu, paprastai išsaugoma slapukuose. Jei naudojatės mūsų paslaugomis per naują galinį įrenginį arba kitoje naršyklėje, arba jei ištrynėte Jūsų naršyklėje saugomus slapukus, turėsite iš naujo pareikšti nesutikimą.

Aprašyto sekimo proceso metu asmeniniai duomenys tvarkomi tik pseudonimine forma. Nesama jokio ryšio su konkrečiu, nustatytu fiziniu asmeniu, t. y. duomenys neapjungti su informacija apie pseudonimą.

a. Sekimas mūsų paslaugų analizės, optimizacijos ir naudojimo tikslais, bei siekiant įvertinti reklaminių kampanijų sėkmingumą ir optimizuoti reklamų peržiūras.

- Tvarkymo tikslas

Vartotojų elgesio analizė ir stebėjimas padeda mums ištirti mūsų paslaugų efektyvumą, jas optimizuoti ir pakoreguoti pagal vartotojų poreikius. Stebėjimas taip pat leidžia mums ištaisyti klaidas. Be to, taip galime statistiškai, remdamiesi standartiniais, pastoviais metodais, nustatyti mūsų paslaugų naudojimo parametrus (pasiekiamumas, naudojimo intensyvumas, vartotojo elgesys naršant) ir taip gauti rodiklius, kuriuos galime palyginti visos rinkos mastu.

PStebėjimas kaip būdas nustatyti reklamos kampanijų sėkmingumą leidžia mums optimizuoti būsimas reklamas. Stebėjimą kaip būdą optimizuoti reklamų rodymą pasitelkiame siekdami rodyti vartotojams reklamas, pritaikytas prie jų interesų, ir didinti reklamų sėkmingumą.

- Tvarkymo teisinis pagrindas

Teisėti interesai pagal BDAR 6(1) straipsnio punktą f.

- Susipažinti su naudojamu stebėjimo procesu galite čia.

Jei pageidaujate atsisakyti pagal interesus parinktų reklamų, galite apsilankyti svetainėje http://www.youronlinechoices.com/lt/, spustelėti „Jūsų reklamos pasirinkimai“ ir sekdami instrukcijomis uždrausti visiems kartu ar tam tikriems ten pateiktiems paslaugų teikėjams naudoti duomenis parenkant reklamas pagal Jūsų interesus. Reklamas matysite ir toliau, tačiau jos nebus parenkamos pagal Jūsų interesus.

III. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 1. Prieštaravimo teisė

Jei Jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turėtumėte teisę bet kada tam paprieštarauti, uždrausdami ateityje tvarkyti Jūsų asmens duomenis tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, sietiną su tiesiogine rinkodara.

Taip pat turite teisę tam tikru su Jūsų konkrečia situacija susijusiu pagrindu nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu pagal 6(1) straipsnio punktą (e) arba (f), įskaitant šiomis nuostatomis pagrįstą profiliavimą.

Su mumis taip pat galite susisiekti pagal kontaktinius duomenis, pateiktus I.2.

 1. Prieigos teisės

Turite teisę sužinoti, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kokie duomenys tai yra ir kitą informaciją pagal BDAR 15 straipsnį.

 1. Taisymo teisė

Turite teisę reikalauti, kad nedelsiant ištaisytume netikslius Jūsų asmens duomenis (BDAR 16 straipsnis). Priklausomai nuo tvarkymo tikslo, turite teisę pareikalauti, kad nepilni asmens duomenys būtų papildyti, įskaitant papildomo pareiškimo pateikimą.

 1. Ištrynimo teisė („teisė būti pamirštam“)

Turite teisę reikalauti, kad nedelsiant ištrintume Jūsų asmens duomenis, kai taikytina viena iš BDAR 17(1) straipsnyje nurodytų priežasčių, ir tvarkymas nėra būtinas kuriam nors iš tikslų, reglamentuojamų BDAR 17(3) straipsnyje.

 1. Teisė į tvarkymo apribojimą

Turite teisę reikalauti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, esant bent vienai iš sąlygų, reglamentuotų BDAR 18(1) straipsnio punktuose a-d

 1. Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę gauti Jūsų asmens duomenis, kuriuos esate mums suteikę, struktūruotu, plačiai naudojamu ir mašininiu būdu skaitomu formatu. Taip pat turite teisę perduoti šiuos duomenis arba reikalauti perduoti juos kitam valdytojui be trukdžių iš mūsų pusės, t. y. kad perduotumėme asmens duomenis tiesiogiai, jei tai techniškai įmanoma. Ši teisė visada galioja, jei duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas arba sutartis, ir duomenys tvarkomi automatiškai. Ši teisė negalioja duomenims, gautiems tik popieriniu formatu.

 1. Teisė atšaukti sutikimą

Jei tvarkymas priklauso nuo Jūsų sutikimo, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tai neturi įtakos sutikimu pagrįsto tvarkymo iki sutikimo atsiėmimo teisėtumui.

 1. Teisė pateikti skundą

Turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

IV. TERMINIJA

Tvarkytojas:
Fizinis ar juridinis asmuo, viešoji įstaiga, agentūra ar kita organizacija, tvarkanti asmeninius duomenis valdytojo vardu.
Naršyklė:
Kompiuterinė programa, skirta atvaizduoti interneto puslapius (pvz. „Chrome“, „Firefox“, „Safari“).
Slapukai:
Terminas „slapukas“ reiškia mažą tekstinį failą, kuris išsaugomas vartotojo kompiuteryje apsilankymo interneto svetainėje metu. Šiame faile išsaugoma informacija apie vartotojo elgesį. Jei naršyklė atidaroma ir atitinkama svetainė aplankoma daugiau nei vieną kartą, panaudojamas slapukas. Pagal išsaugotus duomenis interneto serveriui pateikiama informacija apie vartotojo elgseną naršant.
Naudojant slapukus, interneto svetainė išsaugo informaciją mažame tekstiniame faile svetainės lankytojo kompiuteryje. Tokiu būdu vėliau atkuriamos vartotojo parinktys tam interneto puslapiui, bei informacija, svetainės surinkta visiškai nepriklausomai nuo vartotojo. Vėliau šie kompiuteryje išsaugoti tekstiniai failai gali būti iš naujo nuskaitomi to paties interneto serverio, kuris juos sukūrė. Daugelis naršyklių automatiškai priima slapukus. Slapukus galite tvarkyti naudodamiesi naršyklės funkcijomis (paprastai skiltyje „Nustatymai“ arba „Parinktys“). Tokiu būdu galite išjungti slapukų išsaugojimą, leisti juos naudoti tik atskirais atvejais su Jūsų sutikimu ar kitais būdais juos apriboti. Slapukus taip pat galite bet kuriuo metu ištrinti.
Trečiosios šalys:
Šalis, kuri nėra teisiškai įpareigota laikytis ES Duomenų apsaugos direktyvos įstatyminių reikalavimų (šalis už EEZ ribų).
Asmens duomenys:
Bet kokia informacija, susijusi su nustatytu arba galimu nustatyti fiziniu asmeniu. Galimas nustatyti fizinis asmuo yra toks, kurį tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti, ypač pagal nuorodą į tam tikrą identifikatorių, pvz. vardą, identifikacinį numerį, vietovės duomenis, internetinį identifikatorių arba vieną ar daugiau veiksnių, unikalių to fizinio asmens fizinei, psichologinei, genetinei, mąstymo, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei.
Taškai:
Taškai, dar žinomi kaip taškų žymos, stebėjimo taškai, interneto švyturiai arba interneto blakės. Tai maži, nematomi grafiniai elementai HTML koduose, el. laiškuose ar interneto svetainėse. Jei atidaromas dokumentas, šis mažas paveikslėlis atsiunčiamas iš interneto serverio, kuris užregistruoja atsiuntimą. Dėl to serverio operatorius gali matyti, ar (ir kada) buvo atvertas el. laiškas arba aplankyta svetainė. Ši funkcija paprastai realizuojama paleidžiant trumpą programą (javascript). Tokiu būdu galima atpažinti ir perduoti tam tikros rūšies informaciją Jūsų kompiuteryje, pvz. slapukų turinį, laiką ir datą, kai buvo atvertas puslapis ir puslapio, kuriame yra taško žyma aprašymą.
Profiliavimas:
Automatinis asmeninių duomenų tvarkymas bet kokia forma, kai asmeniniai duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus asmeninius aspektus, susijusius su fiziniu asmeniu, ypač siekiant analizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens ekonomine situacija, asmeninėmis nuostatomis, interesais, elgsena, vietove ar judėjimu.
Paslaugos:
Mūsų paslaugos, kurioms taikomos šios privatumo taisyklės (žr. Taikymo sritis);
Stebėjimas:
Duomenų rinkimas ir vertinimas pagal vartotojo elgseną naudojantis mūsų paslaugomis.
Stebėjimo technologijos:
Stebėjimas gali būti vykdomas per žurnalo failus, išsaugomus mūsų interneto serveriuose ir renkant duomenis vartotojo galiniame įrenginyje per taškų žymas, slapukus ir panašias stebėjimo technologijas.
Tvarkymas:
Bet kokia operacija ar operacijų rinkinys, atliekamas su asmens duomenimis arba asmens duomenų rinkiniais tiek automatizuotais, tiek neautomatizuotais būdais, pvz. renkant, įrašant, rūšiuojant, struktūruojant, saugant, adaptuojant, keičiant, atkuriant, atsižvelgiant, naudojant, atskleidžiant perdavimo būdu, platinant ar kitaip darant juos prieinamus, sugretinant ar apjungiant, ribojant, trinant ar šalinant.

Galioja nuo: 2018 gegužės.

Jūsų duomenys yra saugūs

Mielas Kliente,


siekdami apsaugoti mums patikėtus Jūsų asmens duomenis ir atsižvelgdamię į tai, kad 2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679, informuojame, kad rūpindamiesi Jūsų duomenų saugumu savo elektroninės parduotuvės sistemoje atlikome keletą duomenų apsaugos pakeitimų.


Mes parengėme naujas Pirkimo elektroninėje parduotuvėje sąlygas ir naują Privatumo užtikrinimo politikos pareiškimą, kurie įsigalios 2018 m. gegužės 25 d. Su jais galėsite susipažinti mūsų svetainėje www.housebrand.com, atitinkamai skiltyse http://www.housebrand.com/lt/lt/terms ir http://www.housebrand.com/lt/lt/privacy-policy. Nuorodos į šiuos dokumentus Jums taip pat bus pateiktos tada, kai lankydamiesi mūsų svetainėje turėsite duoti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis arba susipažinti su Pirkimo elektroninėje parduotuvėje sąlygomis.


Remiantis minėtu Reglamentu, Jūs turėsite ne tik teisę susipažinti su savo duomenimis, juos ištaisyti ar ištrinti, bet ir įgysite naujų, pavyzdžiui, teisę prašyti ištrinti Jūsų duomenis, teisę atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis ir teisę prieštarauti duomenų tvarkymui. Mes pakeitėme savo parduotuvės sistemą taip, kad ji atitiktų naujus reikalavimus. Jūsų duomenys ir toliau bus saugūs.
Jei turite klausimų ar abejonių, prašome nedvejojant kreiptis į mus.