Privatumo politika

Mūsų didžiausias prioritetas – informacijos apsauga ir jūsų privatumo užtikrinimas, kol naršote mūsų svetainėje, todėl mes imamės tinkamų saugumo priemonių ir pasirūpiname jūsų patogumu naudojantis mūsų svetainėmis. Šioje politikoje įtvirtintos jūsų duomenų tvarkymo taisyklės ir apimtis, taip pat susijusios jūsų teisės ir pareigos.

 Terminai ir pagrindinės sąvokos:

 • Svetainė – internetinė parduotuvė https://www.housebrand.com/lt/lt/.
 • Naudotojas – svetaine besinaudojantis fizinis asmuo.
 • LPP – LPP S.A., kurios registruotos buveinės adresas yra ul. Łąkowa 39/44, Gdańsk, įregistruota Nacionaliniame teismų registre, kurį tvarko Gdanske veikiantis Gdańsk-Północ apygardos teismas, Nacionalinio teismų registro 7-asis komercinis skyrius, KRS Nr. 778 (toliau – LPP), kurios akcinis kapitalas yra 3 708 482 PLN (visiškai apmokėtas), REGON Nr. 190852164, mokesčių mokėtojo kodas (NIP) 583-10-14-898.
 • BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

Duomenų valdytojas yra:

„House“ yra UAB LPP Lithuania prekės ženklas. Priklausome Lenkijos LPP Group (LPP S.A., Łąkowa 39/44, 80-769 Gdanskas, Lenkija). Duomenų tvarkymo valdytojas - t. y. šalis, kuri nustato asmeninių duomenų tvarkymo tikslus ir priemones kartu su teikiamomis paslaugomis, yra: UAB LPP Lithuania, J. Balčikonio st. 3, LT-08247 Vilnius, Lietuva

LPP paskyrė Duomenų apsaugos pareigūną, į kurį galima kreiptis visais asmens duomenų tvarkymo ir su duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo klausimais:

 • paštu: UAB LPP Lithuania, J. Balčikonio st. 3, LT-08247 Vilnius, Lietuva
 • el. paštu: dataprivacy@lpp.com.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai.

1. Apsipirkimas internetu ir paslaugos.

Jūsų duomenis tvarkome ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant sudaryti ir vykdyti pardavimo sutartį ir pasiūlyti kitas mūsų paslaugas, pvz.:

a) suteikti galimybę naudotis mūsų svetainėmis ir mobiliosiomis programėlėmis, skirtomis mūsų produktams pristatyti ir parduoti;

b) sudaryti sąlygas teikti vietines paslaugas, įskaitant paslaugas, siūlomas fizinėse LPP parduotuvėse, taip pat renginiuose ir mugėse, kuriose dalyvauja LPP;

c) vykdyti reguliarias ir ciklines reklamines programas;

d) tvarkyti sudarytus sandorius, pavyzdžiui, atsiskaitymus ir prekių siuntimą;

e) užtikrinti klientų aptarnavimą ir klientų teisių, pavyzdžiui, teisių pagal garantiją ar teisės grąžinti prekes, įgyvendinimą iki pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo ir po jo, įskaitant tiesioginį bendravimą (telefonu, el. paštu);

f) dalytis LPP turima informacija, siųsti pranešimus, naujienlaiškius ir kitus tiesioginius pranešimus;

g) užtikrinti mūsų paslaugų saugumą, funkcionalumą ir stabilumą visais lygmenimis;

h) įvertinti ir pamatuoti duomenis, susijusius su apsipirkimo procesu, įskaitant naudotojo grąžintas prekes ir atšauktus užsakymus;

i) siūlyti, išduoti ir panaudoti dovanų čekius ir nuolaidas;

j) pateikti LPP produkciją atsižvelgiant į jūsų pageidavimus.

Jeigu sudaroma ir vykdoma sutartis bei teikiamos jūsų pageidaujamos paslaugos, jūsų asmens duomenys tvarkomi sudarytos pardavimo sutarties pagrindu (t. y. remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu). Kitais atvejais teisėtą pagrindą sudaro LPP teisėtas interesas, susijęs su įmonės vykdoma veikla (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

2. Produktų ir paslaugų pateikimas.

Jūsų duomenys taip pat gali būti tvarkomi siekiant:

a) analizuoti produktų peržiūrų svetainėje dažnumą ir pateikti LPP prekes ir paslaugas, atitinkančias jūsų apsipirkimo istoriją ir pageidavimus;

b) suasmeninti LPP prekių ženklų pasiūlymus remiantis jūsų pateiktais duomenimis;

c) koreguoti puslapių peržiūras ir rengti rekomendacijas pagal jūsų pageidavimus.

Šiuo tikslu naudojame įrenginio duomenis ir prieigos duomenis, taip pat analogiškus iš mūsų partnerių gautus duomenis. Suasmeninus produktų ir paslaugų pateikimą, sudaromos sąlygos patogiai ir lengvai naudotis svetaine bei užtikrinamas visų mūsų siūlomų produktų prieinamumas. Suasmenindami turinį, mes galime pateikti jūsų poreikius atitinkančias prekes ir paslaugas.

Duomenų tvarkymo siekiant suderinti mūsų produktus su jūsų pageidavimais teisinis pagrindas yra LPP teisėtas interesas, susijęs su tiesiogine rinkodara (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). 

3. Reklama ir rinkos tyrimai, duomenų analizė.

Atlikdami duomenų analizę, taip pat rinkos tyrimus, jūsų duomenis naudojame pardavimo skatinimo tikslais, kad:

a) sukurtume tikslines naudotojų, turinčių bendrų interesų, lūkesčių, panašių naudojimosi svetaine ir apsipirkimo įpročių, grupes (įskaitant grupes socialiniuose tinkluose, pvz., „Facebook“) (segmentavimas);

b) rinktume ir tvarkytume informaciją, susijusią su demografiniais duomenimis ir duomenimis apie pirkėjų pageidavimus, apsipirkimo įpročius ir elgseną svetainėje, taip pat kad šią informaciją panaudotume LPP prekių ženklų produktų ir paslaugų pardavimui skatinti;

c) nustatytume ir numatytume mados tendencijas;

d) parengtume apsipirkimo internetu prognozes;

e) paskatintume savo produktų ir paslaugų pardavimą;

f) suplanuotume ir analizuotume pardavimo skatinimo veiklos efektyvumą tikslinėse grupėse;

g) tobulintume ir pakoreguotume mūsų produktų ir paslaugų pardavimo skatinimo veiklą.

Tokiu būdu galime jums pateikti įdomių visų LPP prekių ženklų produktų, atsižvelgdami į jūsų pageidavimus bei remdamiesi apibendrintais ir nuasmenintais statistiniais duomenimis, taip pat duomenimis, kuriuos papildomais veiksmais galima susieti su konkrečiu asmeniu.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra LPP teisėtas interesas, susijęs su tiesiogine rinkodara (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

4. Produktų ir technologijų kūrimas.

Jūsų duomenis naudojame, kad kurtume savo produktus ir paslaugas (kurtume mobiliąsias programėles, plėtotume technologijas, suasmenintume savo paslaugas) ir juos pritaikytume pagal jūsų pageidavimus. Tam mes naudojame apibendrintus, pseudonimais užkoduotus ar nuasmenintus duomenis, kurie padeda lengviau ir greičiau išspręsti apsipirkimo internetu problemas ir yra naudingi klientų aptarnavimo požiūriu. Tokiu būdu siekiame šių tikslų:

a) sukurti techninius sprendimus, kurie padeda pašalinti problemas, susijusias su tinkamų produktų paieška, ir pagerinti jūsų apsipirkimo patirtį;

b) patobulinti bendravimo su duomenų valdytoju kanalus, pasitelkiant automatinio ryšio sprendimus (pvz., pokalbių robotą);

c) optimizuoti suasmenintas paslaugas ir duomenų analizės technologijas, skatinti LPP prekių ženklų pardavimą ir apsipirkimą internetu;

d) kurti IT sistemų ir asmens duomenų saugumo bei sukčiavimo prevencijos technologijas;

e) optimizuoti verslo ir logistikos procesus, apimančius sudarytų sutarčių vykdymo ir paslaugų teikimo spartinimą ir supaprastinimą;

f) nuolat kurti technologinius sprendimus, skirtus pasiūlymų suasmeninimui tobulinti ir optimizuoti;

g) diegti ir kurti automatinio problemų, apie kurias praneša klientai, šalinimo sprendimus;

h) užkirsti kelią sukčiavimui;

i) kurti ir tikrinti programinės įrangos sprendimus, skirtus baziniams verslo ir logistikos procesams optimizuoti.

Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Duomenų valdytojo teisėtas interesas, susijęs su produktų ir technologijų kūrimu, kurio reikia siekiant tinkamai vykdyti veiklą bei priderinti produktus ir paslaugas prie jūsų poreikių (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

5. Paslaugų optimizavimas.

Siekiant tobulinti verslo operacijas ir apsaugoti LPP interesus, jūsų duomenys tvarkomi, kad:

a) būtų gerinamos klientų aptarnavimo tarnybos teikiamos paslaugos, ypač įgyvendinant greitesnio problemų šalinimo sprendimus (klientų aptarnavimo automatizavimas);

b) būtų užkirstas kelias sukčiavimui:

c) būtų užtikrinamos kliento teisės, kylančios iš sudarytos sutarties (skundai, prekių grąžinimas);

d) LPP tinkamai vykdytų pareigas, susijusias su pardavimo sutarčių sudarymu (sandorių dokumentavimas ir mokestinių dokumentų saugojimas);

e) būtų laikomasi LPP veiklai taikomų teisės aktų nuostatų, ypač susijusių su vartotojų teisėmis ir asmens duomenų apsauga;

f) būtų užtikrinti LPP reikalavimai.

Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas, susijęs su mūsų veiklos optimizavimu, o jei tvarkyti duomenis yra privaloma pagal teisės aktus (pvz., mokesčių teisės aktus, vartotojų apsaugos teisės aktus) – siekiant įrodyti, kad laikomės tokių teisės aktų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Kokius duomenis tvarkome?

 1. Kad užregistruotume jūsų paskyrą svetainėje – vardą, pavardę ir el. pašto adresą.
 2. Kad sudarytume jums sąlygas naudoti ir valdyti savo paskyrą svetainėje – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, lytį, adresą (gatvę, namo ir buto numerį, pašto kodą, miestą, šalį), mokesčių mokėtojo kodą ar asmens kodą (jeigu išrašoma sąskaita faktūra).
 3. Kad siųstume jums informaciją (naujienlaiškį) apie reklamines kampanijas, specialius pasiūlymus, nuolaidų kodus – el. pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą.
 4. Kad vykdytume pardavimo sutartis, sudarytas jums užsiregistravus svetainėje – vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą (gatvę, namo ir buto numerį, pašto kodą, miestą, šalį), mokesčių mokėtojo kodą ar asmens kodą (jeigu išrašoma sąskaita faktūra), jūsų apsipirkimo svetainėje duomenis.
 5. Kad vykdytume pardavimo sutartis, sudarytas be registracijos svetainėje – vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą (gatvę, namo ir buto numerį, pašto kodą, miestą, šalį), mokesčių mokėtojo kodą (jeigu išrašoma sąskaita faktūra).
 6. Kad jus informuotume apie jūsų nurodytų prekių prieinamumą – el. pašto adresą.
 7. Kad tvarkytume mokėjimus už jūsų grąžinamas prekes – banko sąskaitos numerį.
 8. Kad sudarytume jums sąlygas su mumis susisiekti – vardą, pavardę, sandorio duomenis (pristatymo adresą, užsakytas prekes), kontaktinius duomenis (adresą, įskaitant gatvę, namo ir buto numerį, pašto kodą, miestą, šalį, el. pašto adresą, telefono numerį), balsą – siekdami gerinti klientų aptarnavimo kokybę, galime įrašinėti pokalbius telefonu (apie tai jums pranešama pokalbio pradžioje).

Duomenų subjektų teisės.

Kai tvarkomi asmens duomenys, jūs turite teisę:

 1. Savarankiškai panaikinti savo paskyrą skiltyje „Mano duomenys“ pasirinkę paskyros panaikinimo procedūrą.
 2. Ištrinti savo duomenis nenurodžius priežasties; jie gali būti atitinkamai ištrinti panaikinus paskyrą svetainėje.
 3. Visiškai ar iš dalies nesutikti su duomenų tvarkymu konkrečiais tikslais.
 4. Apriboti duomenų tvarkymą konkrečiam laikotarpiui ar konkrečia apimtimi.
 5. Pataisyti asmens duomenis. Jūs taip pat galite savarankiškai atlikti pakeitimus skiltyje „Mano duomenys“, kai tik prisijungsite prie paskyros svetainėje.
 6. Atsiimti savo sutikimą gauti naujienlaiškį.
 7. Perduoti savo duomenis kitam subjektui. Tuo tikslu galite susisiekti su mumis užpildydami formą, kurioje reikia nurodyti subjekto, kuriam turime perduoti jūsų duomenis, pavadinimą ir adresą bei duomenų apimtį, t. y. kurią informaciją turime perduoti. Duomenys bus perduoti elektroniniu būdu, kai tik patvirtinsite prašymą. Tai būtina siekiant užtikrinti tokių duomenų saugumą ir patvirtinti, kad prašymą tikrai pateikėte jūs.
 8. Gauti informaciją apie tvarkomų asmens duomenų apimtį.
 9. Pateikti skundą asmens duomenų priežiūros institucijai; Lenkijoje šią funkciją atlieka Asmens duomenų apsaugos tarnybos prezidentas, adresas: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Prašymų pateikimas ir jūsų teisių įgyvendinimas neturi jokio poveikio mūsų įvykdytiems veiksmams. Informaciją apie jūsų prašymo nagrinėjimo rezultatą gausite per vieną mėnesį. 

Mes saugome duomenis apie jūsų operacijas mokesčių teisės aktuose nustatytą laikotarpį arba tam, kad, atlikdami duomenų valdytojo funkciją, užtikrintume jūsų interesus rinkdami informaciją, susijusią su skundų nagrinėjimu ar prekių grąžinimu. Jums ištrynus savo duomenis, jie toliau tvarkomi konkrečiu požiūriu.

Pranešimai, susiję su asmens duomenimis.

Visus pranešimus arba prašymus, susijusius su asmens duomenimis, galite siųsti pasirinktu būdu:

 1. El. paštu support.lt@housebrand.com
 2. Telefonu +370 5 204 2129  (skambučio kaina priklauso nuo operatoriaus).
 3. Užpildydami formą, kurią rasite svetainėje.
 4. Paštu: UAB LPP Lithuania, J. Balčikonio st. 3, LT-08247 Vilnius, Lietuva

Asmens duomenų saugojimo terminas.

Mes saugome asmens duomenis:

a) kol turite paskyrą svetainėje;

b) mokesčių teisės aktuose nustatytą laikotarpį (operacijų duomenis) – 5 metus nuo mokestinių metų, kuriais atsirado jūsų mokestinė prievolė, pabaigos;

c) kai naudojatės klientų aptarnavimo tarnybos paslaugomis (bet kokia forma) – 2 metus nuo kiekvieno kontakto dienos;

d) kol vykdome pardavimo skatinimo veiklą (siunčiame naujienlaiškį) – iki atšauksite savo sutikimą;

e) kol vykdome mūsų produktų tiesioginio pardavimo skatinimo veiklą – iki pareikšite galiojantį teisėtą prieštaravimą;

f) kol laukiate pranešimo apie prekės prieinamumą – ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos;

g) kol vykdomos statistinės operacijos, nagrinėjamos pretenzijos ar imamasi gynybos, susijusios su pretenzijomis (pvz., skundais) – iki atitinkamo reikalavimo, kylančio iš teisės aktų nuostatų, senaties pabaigos.

Duomenų tvarkymo arba duomenų perdavimas.

Jūsų duomenis perduodame tvarkyti savo partneriams ir LPP grupės įmonėms ta apimtimi, kiek tai yra būtina konkretiems tikslams pasiekti. Tai, be kita ko, gali būti sandėlių ir fizinių parduotuvių darbuotojai. Kad jums būtų patogiau naudotis mūsų internetine parduotuve, mes taip pat dalinamės jūsų duomenimis su IT paslaugų ar analitinių paslaugų (pvz., susijusių su suasmenintu produktų pateikimu ar naudotojų segmentavimu) teikėjais, debesijos paslaugų (pvz., naudojant paslaugų teikėjų serveriuose įdiegtą programinę įrangą) teikėjais, šalimis, siunčiančiomis korespondenciją, skirtą skatinti mūsų produktų ar paslaugų pardavimą (naujienlaiškį). Mes taip pat teikiame duomenis subjektams, dalyvaujantiems vykdant svetainėje sudarytą sutartį, pvz., kurjerių tarnyboms ir mokėjimų operatoriams. Jie tampa tokių duomenų valdytojais tuo momentu, kai šiais duomenimis pasidalijama. Patikimų partnerių, kuriems perduodame duomenis arba su kuriais dalijamės asmens duomenimis, sąrašą rasite ČIA.

Išskyrus atvejus, kai siekiama privatumo politikoje įvardytų tikslų, jūsų asmens duomenimis nebus dalijamasi su trečiosiomis šalimis ar kitais subjektais. Todėl gausite tik mūsų reklaminę medžiagą. Mes neteikiame trečiosioms šalims pardavimo skatinimo paslaugų.

Mes užtikriname jūsų duomenų tvarkymo saugumą naudodami veiksmingai ir tinkamai atrinktas technines ir organizacines priemones.

Duomenų perdavimas už EEE ribų.

Nors duomenų valdytojas naudojasi priemonėmis, padedančiomis vykdyti kasdienes operacijas, kurias teikia, pavyzdžiui, „Google“, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į šalį, esančią už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, visų pirma į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) arba kitą šalį, kurioje su ja bendradarbiaujantis subjektas naudoja asmens duomenų tvarkymo priemones bendradarbiaudamas su duomenų valdytoju. Tinkamas ne EEE teritorijoje tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas išorės sutartimis dėl duomenų tvarkymo, pagrįstomis standartinėmis sutarčių sąlygomis, atitinkančiomis BDAR reikalavimus.

Komercinė informacija – naujienlaiškis.

Jūs galite prenumeruoti naujienlaiškį, nurodę savo el. pašto adresą ar telefono numerį. Nurodydami šiuos duomenis, jūs sutinkate gauti išimtinai LPP parengtą komercinę informaciją (el. paštu arba tekstine žinute (SMS). Apie pasiūlymus, tendencijas, specialius pasiūlymus, išpardavimus ir nuolaidų kuponus (šiuo tikslu savo patikimiems partneriams galime perduoti jūsų el. pašto adresą arba telefono numerį), taip pat apie nebaigtus užsakymus internetinėje parduotuvėje informuojame elektroninėmis ryšio priemonėmis. Jūsų taip pat gali būti paprašyta dalyvauti apklausoje ir pareikšti savo nuomonę.

Atsisakyti naujienlaiškio galite bet kuriuo metu spustelėję nuorodą, pateiktą visuose mūsų naujienlaiškiuose, arba atsiųsdami el. laišką adresu support.lt@housebrand.com.

Pranešimas dėl prekyboje atsiradusios prekės.

Gavę jūsų prašymą, mes galime atsiųsti jums elektroninį pranešimą dėl jūsų nurodytų prekių prieinamumo. Prekei atsiradus prekyboje, jūs gausite pranešimą jūsų nurodytu el. pašto adresu. Asmens duomenys nurodomi laisva valia, bet jie yra būtini, jeigu norite gauti pranešimą.

Svetainių ir mobiliųjų įrenginių tvarkomi duomenys.

Siekdami teikti jums paslaugas (kai tai yra būtina arba yra susiję su mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais), mes turime teisę automatiškai gauti ir registruoti duomenis, kuriuos interneto naršyklės ar jūsų įrenginiai perduoda serveriui (pvz., kad užtikrintume IT priemonių ar kitų naudotojų saugumą). Tokie duomenys, be kita ko, gali būti, pvz., slapukai, IP adresas, programinės ir aparatinės įrangos parametrai, tinklalapiai, kuriuose buvo naršoma, mobiliojo įrenginio identifikacinis numeris, programėlės naudotojo informacija ir kiti duomenys, susiję su jūsų naudojamais įrenginiais ir sistemomis. Renkant tokią informaciją užtikrinamas tinkamas svetainių veikimas ir jums sudaromos sąlygos patogiai ir visapusiškai naudotis mūsų svetaine.

Slapukai.

Slapukai – tai maži tekstiniai failai, apimantys IT duomenis, kurie leidžia svetainei tinkamai veikti. Jie saugomi jūsų galiniuose įrenginiuose. Šie failai leidžia atpažinti įrenginį ir tinkamai pritaikyti svetainės pateikimą pagal jūsų pageidavimus. Slapukai reikalingi tam, kad jūs galėtumėte tinkamai prisijungti prie svetainės ir naudotis visomis funkcijomis be jokių trikdžių. Iš slapukų mes sužinome apie jūsų veiklą svetainėje, bet pagal juos negalime visiškai jūsų identifikuoti. Slapukai gali būti naudojami siekiant, pvz.:

a) pritaikyti svetainės turinį prie jūsų pageidavimų ir optimizuoti naudojimąsi svetainėmis;

b) parengti statistinius duomenis, kurie padeda mums suprasti, kaip naudojatės mūsų svetaine, ir rodyti jums turinį, pritaikytą pagal jūsų pageidavimus;

c) palaikyti sesiją;

d) pateikti jums mūsų produktų rinkodaros turinį, pritaikytą pagal jūsų poreikius.

Daugiau informacijos apie slapukus rasite ČIA

Prisijungimas per socialinių tinklų paskyras.

Jūs galite prisiregistruoti mūsų svetainėse, o vėliau prie jų prisijungti per savo socialinių tinklų paskyrą (pvz., „Facebook“, „Google“ ir t. t.). Jūs sprendžiate kaip prisijungti. Jūsų prisijungimą patvirtina socialinio tinklo svetainė.

Jūs taip pat gaunate informaciją, kokia apimtimi mes teikiame duomenis socialinio tinklo svetainei. Šiuo atveju tai – duomenys, kurių reikia ir pakanka, kad būtų nustatyta jūsų tapatybė ir saugiai sukurta paskyra mūsų svetainėse. Duomenys gaunami iš jūsų viešo profilio, visų pirma tai – vardas, pavardė ir el. pašto adresas.

Neturime jokių leidimų naudotis jūsų socialinės žiniasklaidos paskyra, ypač skelbti joje bet kokį turinį. Daugiau informacijos apie socialinių tinklų svetainių naudojamus duomenis rasite atitinkamos svetainės privatumo politikoje (pvz., „Facebook“ https://www.facebook.com/policy.php arba „Google“ https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Socialinio tinklo svetainė, per kurią prisijungėte prie mūsų svetainės, mūsų neinformuoja, jeigu jūsų paskyra toje socialinio tinklo svetainėje buvo panaikinta, taip pat jeigu nusprendėte nesijungti per tą paskyrą, todėl jūsų duomenys, kurie naudojami prisijungiant, bus saugomi mūsų duomenų bazėje. Būdami prisijungę prie mūsų svetainės, jūs galite savarankiškai panaikinti savo paskyrą skiltyje „Mano duomenys“ pasirinkę paskyros panaikinimo procedūrą.

Net jums ištrynus savo duomenis, mes nebūtinai nustosime juos tvarkę; mes saugome duomenis apie jūsų operacijas mokesčių teisės aktuose nustatytą laikotarpį arba tam, kad, atlikdami duomenų valdytojo funkciją, užtikrintume jūsų interesus rinkdami informaciją, susijusią su skundų nagrinėjimu ar prekių grąžinimu.

„Facebook Custom Audience“.

Naudodamiesi tikslinės auditorijos funkcija „Facebook Custom Audience“, „Facebook“ priemonėms galime perduoti apsaugotą klientų el. pašto adresų arba telefono numerių duomenų bazę. Jeigu esate „Facebook“ ar kitų „Meta“ grupei priklausančių svetainių registruotas naudotojas, o jūsų el. pašto adresas arba telefono numeris sutampa su tuo, kurį pateikėte lankydamiesi šiose svetainėse, jums gali būti pateikiami remiami pranešimai apie mūsų pasiūlymus, tendencijas, specialius pasiūlymus, išpardavimus ar nuolaidų kuponus. Naudodamiesi šia funkcija, reklaminės informacijos tiesiogiai nesiųsime jūsų el. pašto adresu ar telefonu. Reklamos nuostatose jūs galite savarankiškai išjungti „Custom Audiences“ funkciją. Kad tai padarytumėte, turite prisijungti prie savo paskyros socialiniame tinkle „Facebook“. Daugiau informacijos apie nestandartines tikslines grupes rasite tinklalapyje https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.

Socialinio tinklo „Facebook“ papildinys.

Mūsų svetainėje naudojamas socialinio tinklo „Facebook“ (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) papildinys. „Facebook“ papildinys mūsų svetainėje pažymėtas „Facebook“ logotipu. Šis papildinys jus iškart nukreips į jūsų profilį „Facebook“ serveryje. Tokiu būdu „Facebook“ sužino, kad iš savo IP adreso lankėtės mūsų svetainėje.

Jeigu mūsų svetainėje apsilankote būdami prisijungę prie savo „Facebook“ profilio, „Facebook“ įrašys informaciją apie apsilankymą. Net jeigu nesate prisijungę, „Facebook“ gali gauti informaciją apie IP adresą. Atkreipiame dėmesį, kad „Facebook“ neteikia mums informacijos apie tai, kaip renkami ir tvarkomi duomenys. Mums nėra žinoma „Facebook“ renkamų duomenų paskirtis ir apimtis.

Jeigu pageidaujate gauti papildomos informacijos apie privatumo politiką, susisiekite su „Facebook“ arba susipažinkite su jo naudojimo taisyklėmis, kurios skelbiamos tinklalapyje https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeigu nenorite dalintis informacija apie savo apsilankymus mūsų tinklalapiuose per „Facebook“, rekomenduojame pirma atsijungti nuo savo „Facebook“ paskyros.

„Facebook Pixel“.

Mūsų tinklalapiuose įdiegta priemonė „Facebook Pixel“, kad jums apsilankius „Facebook“ ar kitose svetainėse, kurios naudoja šią priemonę, galėtume jums reklamuoti savo prekių ženklų produktus atsižvelgdami į jūsų pageidavimus. Todėl jūs galite matyti suasmenintą reklamą, jums pateikiamas kuo labiau jus dominantis ir kuo labiau jūsų poreikius atitinkantis svetainės turinys bei siūlomi produktai. Gaudami tokius duomenis, mes taip pat galime įvertinti suasmenintos reklamos sėkmingumą bei parengti ataskaitas dėl tokio turinio. Surinkti duomenys yra nuasmeninti, mes negauname informacijos apie naudotojo tapatybę. Duomenis saugo ir tvarko „Facebook“, todėl nėra galimybės juos susieti su atitinkamu naudotojo profiliu. „Facebook“ tokius duomenis naudoja reklamos tikslais. Daugiau informacijos apie privatumo apsaugą rasite socialiniame tinkle „Facebook“ https://www.facebook.com/about/privacy/. Reklamos nuostatose jūs galite savarankiškai išjungti „Custom Audiences“ funkciją. Kad tai padarytumėte, turite prisijungti prie savo paskyros socialiniame tinkle „Facebook“.

„Pixel“ ir panašios technologijos.

Paslaugas mums teikiantys partneriai mūsų svetainėse gali naudoti vadinamąją „pixel“ technologiją. Kai naudojama „pixel“ ar panaši technologija, jums lankantis mūsų svetainėse prisijungiama prie mūsų partnerių serverių. Norint naudoti „pixel“ technologiją, reikalingas jūsų sutikimas, kurį jūs suteikiate sutikdami su reklaminiais slapukais. Mūsų partneriai pritaiko specialius mūsų prekių pasiūlymus pagal jūsų pageidavimus remdamiesi informacija, kuri mūsų partneriams teikiama jums naudojantis mūsų svetainėmis.

Todėl galite matyti suasmenintą turinį, susijusį su mūsų prekėmis, kuris jus labiau domina ir atitinka jūsų pageidavimus. Gaudami tokius duomenis, mes taip pat galime įvertinti suasmenintos reklamos sėkmingumą bei parengti ataskaitas dėl tokio turinio. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip mūsų partneriai tvarko jūsų duomenis, rasite ČIA.

„TikTok Pixel“.

Mūsų svetainėse naudojamas „TikTok Pixel“ kodas, todėl kaskart apsilankius „TikTok“ svetainėje jums bus rodoma jus dominančių mūsų prekių ženklų reklama. Dėl šios priežasties galite matyti suasmenintą jus kuo labiau dominančių ir kuo labiau jūsų pageidavimus atitinkančių mūsų produktų reklamą. Gaudami tokius duomenis, mes taip pat galime įvertinti suasmenintos reklamos sėkmingumą bei parengti ataskaitas dėl tokio turinio. Surinkti duomenys yra nuasmeninti, mes negauname informacijos apie naudotojo tapatybę. Duomenis saugo ir tvarko „TikTok“, todėl yra galimybė juos susieti su atitinkamu naudotojo profiliu. „TikTok“ tokius duomenis naudoja reklamos tikslais.

Daugiau informacijos apie privatumo apsaugą rasite „TikTok“ svetainėje https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Informacija apie LPP prekių ženklų profilius socialiniuose tinkluose.

Mes turime profilius šiuose socialiniuose tinkluose: „Facebook“, „Instagram“, „YouTube“, „Pinterest“, „TikTok“ (toliau – socialiniai tinklai), kuriuose skelbiame informaciją apie mūsų prekių ženklų produktus. Socialinių tinklų administratoriai fiksuoja jūsų elgesį naudodami slapukus ir kitas panašias technologijas, tai jie daro ir kiekvienos sąveikos su mūsų profiliais metu. Visą asmens duomenų tvarkymo socialiniuose tinkuose apimtį ir tikslus nustato tų tinklų administratoriai.

Jums apsilankius mūsų profiliuose, mes galime gauti bendrus statistinius duomenis, susijusius su jūsų pomėgiais, ir demografinius duomenis (pvz., apie amžių, lytį, regioną), kuriuos sukuria socialinių tinklų administratoriai. Mes prisiimame visą atsakomybę už tokių profilių valdymą ir įrašų juose skelbimą, už naudotojų skelbiamus įrašus, privačius pranešimus ir komunikaciją nurodytų socialinių tinklų svetainėse.

„Facebook“ ir „Instagram“ administruoja „Facebook Ireland Ltd.“, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland („Facebook“).

„YouTube“ administruoja „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

„Pinterest“ administruoja „Pinterest Inc.“, 550 Brannan St, San Francisco, USA.

Jeigu turite paskyrą konkretaus socialinio tinklo svetainėje, mes galime matyti informaciją, kurią nurodėte esant viešą, tokiomis pat sąlygomis kaip ir kiti svetainės naudotojai.

Jums lankantis mūsų profilyje, socialinio tinklo svetainės administratorius naudoja slapukus arba panašias technologijas, kad stebėtų jūsų elgesį ir veiksmus. Ši informacija renkama, pavyzdžiui, siekiant parengti svetainės statistinius duomenis. Statistiniai duomenys apima tik nuasmenintus statistinius duomenis apie profilyje apsilankiusius naudotojus; jų neįmanoma susieti su konkrečiu asmeniu. Mes neturime prieigos prie asmens duomenų, kuriuos socialinis tinklas naudoja, kad galėtų, pvz., parengti svetainės statistinius duomenis.

Turėdami socialinių tinklų parengtus statistinius duomenis, mes disponuojame informacija, kaip jūs naudojatės mūsų profiliais ir kuris paskelbtas turinys yra populiariausias. Turėdami tokios informacijos, mes tobuliname savo profilius tiksliau pritaikydami mūsų skelbiamą turinį prie jūsų pomėgių ir pageidavimų. Kiekvienos socialinių tinklų svetainės administratoriai yra atsakingi už jūsų duomenų tvarkymą svetainės statistinių duomenų rengimo tikslais. Todėl kiekvienas administratorius privalo jus informuoti apie visus klausimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu svetainės statistinių duomenų rengimo tikslais, ir apie galimybę pasinaudoti teise į privatumo apsaugą pagal galiojančius įstatymus.

Mes naudojamės socialinių tinklų svetainių siūlomomis paslaugomis, kad paskatintume savo prekių ir paslaugų pardavimą, ypač segmentuojant naudotojus ir vykdant veiklą, kuri leidžia mums tinkamai pritaikyti siūlomus produktus prie jūsų poreikių (vadovaujantis tokių svetainių naudojimo sąlygose įtvirtintomis taisyklėmis).

Daugiau apie jūsų teises į duomenų apsaugą, susijusias su svetainės statistinių duomenų rengimu, ir galimybę tiesiogiai įgyvendinti šias teises sąveikaujant su socialiniais tinklais rasite čia:


1. „Facebook“:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. „Instagram“:

https://privacycenter.instagram.com/

3. „YouTube“:

https://policies.google.com/privacy?hl=lt

4. „Pinterest“:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. „TikTok“:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=en

Pareiškimas dėl „Google Analytics“ suteikiamos duomenų apsaugos.

Mūsų svetainėse naudojami „Google Inc.“ („Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) žiniatinklio paslaugų analizės mechanizmai: „Google Analytics“, „Google Double Click“ ir „Google Tag Manager“. „Google Analytics“, „Google Double Click“ ir „Google Tag Manager“ naudoja slapukus, kad išanalizuotų, kaip naudojamos svetainės. Slapukų surinkta informacija perduodama JAV esantiems „Google“ serveriams ir archyvuojama.

Jeigu lankantis mūsų svetainėje yra aktyvuota IP adreso nuasmeninimo funkcija, „Google“ sutrumpina naudotojo IP adresą. Tai taikoma Europos Sąjungos valstybėms narėms ir kitoms valstybėms, pasirašiusioms Europos ekonominės erdvės susitarimą. Visas IP adresas siunčiamas JAV esančiam „Google“ serveriui, kuriame jis sutrumpinamas, tik ypatingais atvejais. Taip mūsų svetainėje veikia IP adreso nuasmeninimo funkcija.

Svetainės operatoriaus prašymu, „Google“ naudoja surinktą informaciją, kad išanalizuotų svetainės duomenų srautą ir parengtų ataskaitas apie svetainės ir kitų su svetainės naudojimu susijusių paslaugų naudojimą. Taikant „Google Analytics“ jūsų naršyklės perduotas IP adresas nesaugomas kartu su kitais „Google“ duomenimis.

„Google Analytics“ naudojame, kad išanalizuotume, kaip naudojama mūsų svetainė, taip pat kad ją patobulintume ir jums pateiktume patrauklius mūsų prekių ženklų produktus.

„Google Ads“.

Naudojant „Google Ads“ priemones, jūsų duomenys gali būti siunčiami kitiems LPP partneriams ir paslaugų teikėjams. „Google Ads“ priemonės naudojamos siekiant per „Google Ads“ reklamuoti mūsų prekių ženklų produktus išorės svetainėse. Remdamiesi gautais reklaminių kampanijų duomenimis, mes galime nustatyti, kiek mūsų reklaminė veikla yra sėkminga. Tai mes darome rodydami tik tokias reklamas, kurios atitinka jūsų pageidavimus; mūsų tikslas – tobulinti mūsų svetainę ir padaryti ją patrauklesnę jums. Jums apsilankius mūsų svetainėje per „Google Ads“ reklamą, jūsų kompiuteryje bus išsaugotas slapukas, tačiau tai nesuteiks galimybės nustatyti jūsų tapatybę. Surinkta informacija gali būti susijusi su konkrečios reklamos rodymu svetainėse, „Google“ paieškos sistemoje bei „Google“ partneriams teikiant paslaugas. Jeigu esate registruotas „Google“ naudotojas, „Google“ gali susieti jūsų apsilankymą mūsų svetainėje su jūsų paskyra. Jeigu nesate registruotas „Google“ naudotojas arba nesate prisijungę, „Google“ taip pat gali išsaugoti jūsų IP adresą.

„Google Ads Customer Match“.

Naudodamiesi „Google Ads Customer Match“ funkcija, „Google“ priemonėms galime pateikti apsaugotą savo klientų el. pašto adresų arba telefono numerių duomenų bazę. Jeigu esate „YouTube“, „Gmail“ ar kitų „Google“ grupei priklausančių svetainių registruotas naudotojas, o jūsų el. pašto adresas arba telefono numeris sutampa su tuo, kurį pateikėte lankydamiesi „Google“ grupei priklausančiose svetainėse, jums gali būti pateikiami remiami pranešimai apie mūsų pasiūlymus, tendencijas, specialius pasiūlymus, išpardavimus ar nuolaidų kuponus. Naudodamiesi šia funkcija, reklaminės informacijos tiesiogiai nesiųsime jūsų el. pašto adresu ar telefonu. Daugiau informacijos apie tai, kaip reklama yra rodoma pagal sudarytą klientų sąrašą, rasite tinklalapyje https://support.google.com/google-ads/answer/7474263

„Google Campaign Manager“, „Display & Video 360“, „Studio“, „Search Ads 360“.

Mes naudojame platformos „Google Marketing Platform“ žiniatinklio paslaugų analizės priemones, pvz., „Display & Video 360“, „Campaign Manager 360“ ir „Search Ads 360“. Siekiant įvertinti mūsų prekių ženklų pardavimo skatinimo ir reklamos kampanijų veiksmingumą, mūsų svetainėse naudojama žyma „Floodlight DV360“. Tikslas – optimizuoti tam tikros jūsų pageidavimus ar skonį atitinkančios reklamos matomumą. Ši priemonė leidžia rinkti ir saugoti informaciją apie reklamą, kurią spustelėjote, taip pat informaciją apie jūsų veiksmus trečiųjų šalių svetainėse. „Google“ naudoja slapukų identifikatorius, kad fiksuotų, kuri reklama ir kurioje naršyklėje yra rodoma, todėl gali sutrukdyti ją rodyti daugiau nei kartą. Be to, „Google“ gali naudoti slapukų identifikatorius, kad fiksuotų su reklamos užklausomis susijusias konversijas. Slapukuose nėra jokių asmens duomenų, pvz., el. pašto adresų, pavardžių ar namų adresų. Ši priemonė leidžia jūsų naršyklei automatiškai prisijungti prie „Google“ serverio.

Mūsų tikslas – pristatyti mūsų prekių ženklų produktus, kurie atitinka jūsų interesus.

Daugiau informacijos apie „Google Marketing Platform“ rasite tinklalapyje https://marketingplatform.google.com/about/.

„Microsoft Bing Ads“. 

Mūsų svetainėje naudojama įmonės „Microsoft“ (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) priemonė „Bing Ads“. Todėl, kai apsilankote mūsų svetainėje per „Microsoft Bing“, jūsų kompiuteryje išsaugomas slapukas, kuriuo reklamuojami mūsų prekių ženklų produktai. Slapukai, naudojami kaip „Microsoft Bing Ads“ dalis, skirti rinkodaros ir optimizavimo tikslais, susijusiais su mūsų teikiamomis paslaugomis. Išsaugotuose slapukuose saugoma informacija apie jūsų apsilankymą mūsų interneto svetainėse ir apie tai, kokie mūsų prekių ženklų produktai jus domina. Slapukai leidžia aiškiai identifikuoti interneto naršyklę, tačiau jie nenaudojami jūsų, kaip mūsų svetainės naudotojo, tapatybei nustatyti.

Daugiau informacijos apie „Microsoft Bing“ privatumo politiką rasite tinklalapyje https://privacy.microsoft.com/lt-lt/privacystatement.

Savo nuostatas taip pat galite pakeisti bet kuriuo metu vadovaudamiesi gairėmis, kurios skelbiamos skiltyje „Opting out of marketing tools“ („Rinkodaros priemonių atsisakymas“).

Rinkodaros priemonių atsisakymas.

Slapukų nuostatas galite tvarkyti savo naršyklėje. Dėl jūsų pasirinkimo gali neveikti kai kurios svetainės funkcijos. Jūs galite neleisti išsaugoti slapukų surinktus duomenis apie naudojimąsi svetaine (įskaitant IP adresą) ir juos perduoti „Google“, taip pat sutrukdyti „Google“ jais dalintis, atsisiuntę ir įdiegę papildinį iš tinklalapio https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeigu nenorite, kad jums būtų rodoma suasmeninta informacija apie mūsų produktus arba mūsų partnerių reklama, galite: 

1) savo naršyklėje pasirinkti atitinkamas nuostatas ir išjungti trečiųjų šalių slapukus; daugiau informacijos rasite Slapukų politikoje;
2) išjungti konvertavimo sekimo (angl. Conversion Tracking) slapukus, t. y. išjungti slapukus iš srities www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads; šios nuostatos bus ištrintos pašalinus slapukus;
3) išjungti suasmenintą reklamą, kuri teikiama vykdant kampaniją „About Ads“, tinklalapyje http://www.aboutads.info/choices; šios nuostatos bus ištrintos pašalinus slapukus;
4) pasirinkti visam laikui išjungti reklamą naršyklėje „Firefox“, „Internet Explorer“ arba „Google Chrome“ apsilankius tinklalapyje http://www.google.com/settings/ads/plugin; tačiau atkreipiame dėmesį, kad dėl to gali būti apribotas mūsų svetainės funkcionalumas;
5) pasirinkite, ar leisite Microsoft rinkti ir naudoti duomenis, įskaitant suasmenintus skelbimus: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?refd=privacy.microsoft.com&ru=https%3A%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings%3Frefd%3Dprivacy.microsoft.com;
6)  išjunkite „Criteo“ rinkodaros paslaugas adresu:  https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/.

Daugiau informacijos apie „Google“ privatumo politiką rasite tinklalapyje https://policies.google.com/privacy.

Privatumo politikos pakeitimai.

Svetainės paslaugos ir funkcijos gali keistis, t. y. ateityje galime keisti Privatumo politiką. Naujas dokumento versijas paskelbsime svetainėje. Dokumentas yra informacinio pobūdžio. Pirmiau pateiktą informaciją atnaujinome 14.03.2023

 
Privatumo politikos atnaujinimas!

Nuolat ieškome naujų sprendimų, kad galėtume geriau pateisinti Jūsų lūkesčius naudojantis mūsų svetaine. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir rūpinamės informacijos apsauga, susijusia su Svetainės atnaujinimu, todėl prašome susipažinti su nauja Privatumo politikos redakcija, kurioje pristatome tvarkymosi su asmens duomenimis taisykles, taip pat jūsų teises ir pareigas.

 
Privatumo politika

1. Jūsų asmens duomenų administratorius yra LPP LITHUANIA UAB, J. Balčikonio g. 3 LT-08247 Vilnius, Įmonės kodas: 111795946;

2. Su asmens duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu dataprivacy@lpp.com arba susirašinėdami aukščiau nurodytu adresu;

3. Dėl savo asmeninių duomenų susisiekite adresu support.lt@housebrand.com;

4. Jūsų duomenys bus tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu, siekiant siųsti Jums komercinę informaciją (naujienlaiškį) apie dabartines akcijas, prekių naujienas ir paslaugas, susijusias su LPP priklausančiais prekių ženklais (Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp). Asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol atšauksite savo sutikimą prenumeruoti naujienlaiškį;

5. Asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol atšauksite savo sutikimą prenumeruoti naujienlaiškį;

6. Sutikimus galite tvarkyti skiltyje „Mano paskyra“, jei esate registruotas mūsų internetinės parduotuvės vartotojas.