Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich informací a vašeho soukromí při používání našich webových stránek je naší nejvyšší prioritou. Za tímto účelem přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, jejichž smyslem je zajistit váš klid a pohodlí při používání našich webových stránek. Tyto zásady stanovují pravidla a rozsah zpracování vašich údajů z naší strany a vaše související práva a povinnosti.

 Termíny a definice:

 • Webová stránka – online obchod na adrese https://www.housebrand.com/cz/cz.
 • Uživatel – fyzická osoba používající webovou stránku.
 • LPP – LPP S.A. se sídlem Gdaňsk, ul. Łąkowa 39/44, zapsaná u Národního rejstříkového soudu vedeného u Okresního soudu pro Gdańsk-Północ na adrese Gdańsk, 7. obchodní divize národního rejstříku na KRS č. 778 (dále jen: „LPP“), s akciovým kapitálem 3 708 482 PLN (plně vloženo), REGON č. 190852164, NIP č. 583-10-14-898.
 • GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správcem údajů je:

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost LPP Czech Republic, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 88159, sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 19000, identifikační číslo 266 98 714, daňové identifikační číslo CZ26698714, se zcela splaceným základním kapitálem ve výši 13.200.000,- Kč (dále jen “společnost LPP Czech Republic, s.r.o.” nebo “společnost”).

LPP jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možno kontaktovat v souvislosti se všemi záležitostmi vztahujícími se ke zpracování osobních údajů a pro uplatnění práv souvisejících se zpracováním údajů:

 • poštou: LPP Czech Republic, s.r.o., Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 19000
 • e-mailem: dataprivacy@lpp.com.

 

Účely a právní důvody zpracování osobních údajů.

1. Online nakupování a služby.

Vaše údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění kupní smlouvy a nabízení našich dalších služeb, jako je:

a) umožnění používání našich webových stránek a mobilních aplikací za účelem prezentace a prodeje našich produktů;

b) umožnění místních služeb, včetně těch, které jsou nabízeny v kamenných prodejnách společnosti LPP a během akcí a veletrhů, kterých se společnost LPP účastní;

c) provádění pravidelných a opakujících se propagačních programů;

d) zpracování uzavřených transakcí, což zahrnuje například zúčtování plateb a expedici zboží;

e) zajištění zákaznické podpory a uplatnění práv zákazníka, jako jsou záruční práva nebo práva na vrácení zboží, a to jak před uzavřením kupní smlouvy, tak po něm, včetně přímé komunikace (telefon, e-mail);

f) sdílení vlastních informací, oznámení, newsletterů a jiné přímé komunikace ze strany společnosti LPP;

g) zajištění bezpečnosti, funkčnosti a stability našich služeb na všech úrovních;

h) vyhodnocování a měření dat souvisejících s procesem nákupu, včetně vrácení zboží a zrušení objednávek ze strany uživatele;

i) nabízení, doručování a uplatňování dárkových karet a slev;

j) prezentace vlastních produktů společnosti LPP na základě vašich módních preferencí.

V případě uzavření a plnění smlouvy a poskytování služeb, které chcete využít, jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě uzavřené kupní smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR). Ve zbývajících případech je právním důvodem oprávněný zájem společnosti LPP vyplývající z jejího podnikání (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

2. Prezentace produktů a služeb.

Vaše údaje mohou být také zpracovávány za účelem:

a) analýzy četnosti zobrazení produktů na webových stránkách a prezentace zboží a služeb společnosti LPP, které odpovídají vaší historii nákupů a vašim preferencím;

b) personalizace nabídek značek LPP na základě vámi sdílených údajů;

c) úpravy zobrazení stránek a vytváření doporučení na základě vašich preferencí v oblastí módy.

Za tímto účelem používáme údaje o zařízení a přístupové údaje, jakož i analogické údaje získané od našich partnerů. Personalizovaná prezentace produktů a služeb vám umožňuje snadno a pohodlně používat webové stránky a zaručuje dostupnost všech námi nabízených produktů. Díky personalizaci můžeme nabízet zboží a služby odpovídající vašim potřebám.

Právním základem pro zpracování údajů za účelem přizpůsobení našich produktů vašim preferencím je oprávněný zájem společnosti LPP ve formě přímého marketingu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR). 

3. Reklama a průzkum trhu, analýza dat.

V rámci analýz dat, včetně průzkumu trhu, používáme vaše údaje pro naše vlastní propagační potřeby, abychom mohli:

a) vytvářet cílové skupiny uživatelů (také na sociálních sítích, jako je Facebook) se společnými zájmy a očekáváními, podobnými zvyklostmi při používání webových stránek nebo nakupování (segmentace);

b) shromažďovat a zpracovávat informace týkající se demografických údajů a údajů o preferencích v oblasti módy, zvyklostech a chování na webových stránkách a také tyto informace používat k provádění činností propagujících produkty a služby značek LPP;

c) identifikovat a předvídat módní trendy;

d) vytvářet předpovědi pro online nakupování;

e) propagovat naše produkty a služby;

f) plánovat a analyzovat účinnost propagačních aktivit v cílových skupinách;

g) zlepšovat a upravovat propagační aktivity našich vlastních produktů a služeb.

Takto vám můžeme představit a nabídnout zajímavé produkty všech značek společnosti LPP na základě vašich preferencí pomocí statistických údajů, které jsou agregované a anonymizované, jakož i údajů, které lze pomocí dalších kroků propojit s konkrétní osobou.

Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem společnosti LPP ve formě přímého marketingu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

4. Vývoj produktů a technologií.

Vaše údaje používáme za účelem vývoje našich produktů a služeb (vytváření mobilních aplikací, vývoj technologií, personalizace našich služeb) a jejich přizpůsobení vašim preferencím. Při tom využíváme agregovaná, pseudonymizovaná nebo anonymizovaná data, která usnadňují a urychlují řešení problémů při online nakupování a jsou přínosná s ohledem na zákaznické služby. Tímto způsobem sledujeme následující cíle:

a) vytvoření technických řešení pro odstranění problémů s vyhledáváním správných produktů za účelem zlepšení vašeho zážitku z nakupování;

b) zlepšení komunikačních kanálů se správcem údajů použitím řešení automatické komunikace (např. chatbotů);

c) optimalizace personalizovaných služeb a technologií analýzy dat, propagace značek společnosti LPP a procesů souvisejících s online nakupováním;

d) vývoj technologií zaměřených na bezpečnost IT systémů, osobních údajů a prevenci podvodů;

e) optimalizace obchodních a logistických procesů spočívající ve zrychlení a zjednodušení plnění uzavřených smluv a nabízených služeb;

f) neustálý vývoj technologických řešení pro zlepšení a optimalizaci personalizace nabídky;

g) implementace a vývoj řešení umožňujících automatizované řešení problémů hlášených zákazníky;

h) předcházení podvodům;

i) vývoj a ověřování softwarových řešení zaměřených na optimalizaci základních obchodních a logistických procesů.

Právním důvodem pro zpracování vašich údajů je oprávněný zájem správce týkající se vývoje produktů a technologií, který je nezbytný pro řádné podnikání a přizpůsobení produktů a služeb vašim potřebám (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

5. Optimalizace služeb.

Za účelem zlepšení našich obchodních procesů a ochrany zájmů společnosti LPP jsou vaše údaje zpracovávány za účelem:

a) zlepšení zákaznických služeb poskytovaných oddělením zákaznických služeb, zejména implementací řešení pro rychlejší řešení problémů (automatizace zákaznických služeb);

b) předcházení podvodům;

c) vyhovění uplatnění práv zákazníka vyplývajících z uzavření smlouvy (reklamace, vrácení zboží);

d) řádného vykonávání povinností společnosti LPP souvisejících s uzavíráním kupních smluv (dokumentování transakcí a uchovávání daňových dokladů);

e) prokázání dodržování právních předpisů vztahujících se na obchodní činnosti společnosti LPP, zejména s ohledem na práva spotřebitelů a ochranu osobních údajů;

f) zabezpečení nároků společnosti LPP.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je oprávněný zájem na optimalizaci naší obchodní činnosti a v případě, že je zpracování údajů vyžadováno ze zákona (např. daňovými zákony, zákony na ochranu spotřebitele), k prokázání souladu s těmito předpisy (čl. 6 odst.1 písm. f) nařízení GDPR).

Jaké údaje zpracováváme?

 1. Chcete-li zaregistrovat svůj účet na webové stránce: jméno a příjmení, e-mailová adresa.
 2. Abychom vám umožnili používat a spravovat váš účet na webové stránce: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, pohlaví, adresa (ulice, číslo budovy, číslo bytu, PSČ, město nebo obec, země), daňové identifikační číslo (DIČ) nebo identifikační číslo osoby (IČO) (pokud je vystavena faktura).
 3. Za účelem zasílání informací (newsletter) o propagačních kampaních, speciálních nabídkách, promokódech: e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození.
 4. Za účelem plnění vašich kupních smluv zaregistrovaných na webové stránce: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa (ulice, číslo budovy, číslo bytu, PSČ, město nebo obec, země), daňové identifikační číslo (DIČ) nebo identifikační číslo osoby (IČO) (pokud je vystavena faktura), podrobnosti o vašem nákupu na webové stránce.
 5. Za účelem plnění smluv uzavřených bez vaší registrace na webové stránce: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město nebo obec, stát), daňové identifikační číslo (DIČ) (pokud je vystavena faktura).
 6. Abychom vás mohli informovat o dostupnosti vámi zadaných produktů: e-mailová adresa.
 7. Aby bylo možné provést vypořádání týkající se vámi vráceného zboží: číslo bankovního účtu.
 8. Abyste nás mohli kontaktovat: jméno, příjmení, transakční údaje (doručovací adresa, objednané položky), kontaktní údaje (poštovní adresa včetně ulice, čísla budovy, čísla bytu, PSČ, města nebo obce, země, e-mailové adresy, telefonního čísla), hlas – za účelem zkvalitnění zákaznických služeb můžeme nahrávat telefonní hovory, o čemž jste informováni při zahájení hovoru.

Práva subjektů, jejichž údaje zpracováváme.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo:

 1. Odstranit svůj účet svépomocí spuštěním procedury smazání účtu v sekci „Moje údaje“.
 2. Odstranit své údaje bez udání důvodu; to může případně vést ke smazání vašeho účtu na webové stránce.
 3. Vznést námitku proti zpracování vašich údajů v omezené nebo plné míře a pro konkrétní účel.
 4. Omezit zpracování svých údajů na určitou dobu nebo v určitém rozsahu.
 5. Opravit nebo upravit své osobní údaje. Změny můžete provádět i svépomocí po přihlášení na webovou stránku v sekci „Moje údaje“.
 6. Odvolat svůj souhlas se zasíláním newsletterů.
 7. Přenést svá data jinému subjektu. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře s uvedením jména a adresy subjektu, jemuž máme vaše údaje převést, a rozsahu údajů – tj. uveďte informace, které mají být převedeny. Převod proběhne elektronicky po potvrzení vaší žádosti. To je nezbytné pro zaručení bezpečnosti těchto údajů a pro potvrzení, že žádost skutečně pochází přímo od vás.
 8. Být informováni o rozsahu zpracování osobních údajů.
 9. Podat stížnost u dozorového úřadu pro nakládání s osobními údaji; v Polsku je to předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Odeslání žádostí a výkon vašich práv nebudou mít žádný vliv na naše dokončené akce. Informace o výsledku vaší žádosti obdržíte do měsíce od jejího podání. 

Údaje o vašich transakcích uchováváme po dobu vyplývající z daňových právních předpisů nebo za účelem zajištění našich zájmů coby správce údajů shromažďováním důkazů souvisejících s vyhodnocováním reklamací nebo vracením zboží. Vymazání vašich údajů z vaší strany nezastaví jejich zpracování v uvedeném ohledu.

Komunikace ve vztahu k osobním údajům.

Můžete nám zaslat jakékoli žádosti nebo oznámení týkající se osobních údajů, a to libovolným způsobem:

 1. E-mailem: support.cz@housebrand.com.
 2. Telefonicky: +420 296 330 713 (náklady závisí na operátorovi).
 3. Kontaktním formulářem na webové stránce.
 4. Poštou: LPP Czech Republic, s.r.o., Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 19000.

Doba uchovávání osobních údajů.

Osobní údaje uchováváme po dobu:

a) existence vašeho účtu na webové stránce;

b) vyplývající z daňové legislativy (transakční údaje) – 5 let po skončení daňového roku, kdy nám vznikla daňová povinnost;

c) vyplývající z používání služeb oddělení zákaznických služeb (v jakékoli podobě) – 2 roky po každém jednotlivém kontaktu;

d) trvání našich propagačních aktivit (newsletter) – dokud svůj souhlas neodvoláte;

e) trvání přímých propagačních aktivit našich produktů – až do vaší účinné a oprávněné námitky;

f) čekání na oznámení o dostupnosti produktu – ne déle než 6 měsíců od žádosti;

g) statistických operací, uplatňování nároků nebo obrany proti nárokům (např. reklamacím) – do uplynutí lhůty pro příslušný nárok vyplývající z právních předpisů.

Předávání zpracování údajů nebo předávání údajů.

Vaše údaje předáváme ke zpracování v rozsahu potřebném pro dosažení konkrétních cílů našim partnerům a společnostem ze skupiny LPP. To zahrnuje mimo jiné personál skladů a kamenných prodejen. Pro lepší pohodlí při používání e-shopu můžeme vaše údaje sdílet také s poskytovateli IT služeb nebo analytických služeb (např. v souvislosti s přípravou personalizované prezentace produktu nebo segmentace uživatelů), poskytovateli cloudových služeb (např. používáním softwaru na serverech poskytovatelů), stranami zasílajícími korespondenci, která propaguje naše produkty nebo služby (newsletter). Údaje poskytujeme také subjektům podílejícím se na plnění smlouvy uzavřené na webové stránce, např. kurýrním společnostem a provozovatelům plateb. Tyto subjekty se stávají správci takových údajů v okamžiku, kdy jsou data sdílena. Seznam důvěryhodných partnerů, kterým předáváme nebo s nimiž sdílíme osobní údaje, je k dispozici ZDE.

S výjimkami uvedenými v zásadách ochrany osobních údajů nebudou vaše osobní údaje sdíleny s třetími stranami ani s jinými subjekty. V důsledku toho nebudete dostávat jiné propagační materiály než naše. Neposkytujeme propagační služby třetím stranám.

Zaručujeme bezpečné zpracování vašich osobních údajů používáním účinných a vhodně zvolených technických a organizačních opatření.

Předávání údajů mimo EHP.

Zatímco správce údajů využívá nástroje podporující naše každodenní činnosti, které poskytuje například společnost Google, vaše osobní údaje mohou být předány do země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), zejména do Spojených států amerických (USA) nebo jiné země, ve které spolupracující subjekt udržuje nástroje pro zpracování osobních údajů ve spolupráci se správcem údajů. Řádné zabezpečení zpracovávaných osobních údajů mimo EHP je zaručeno externími smlouvami o zpracování údajů na základě standardních smluvních doložek, které splňují požadavky nařízení GDPR.

Obchodní sdělení – Newsletter.

K odběru newsletteru se můžete přihlásit zadáním své e-mailové adresy nebo telefonního čísla. Poskytnutím těchto údajů souhlasíte s přijímáním obchodních informací pocházejících výhradně od společnosti LPP (prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy). Prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků vás informujeme o nabídkách, trendech, speciálních nabídkách, výprodejích a slevových kupónech (za tímto účelem můžeme sdílet vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo s našimi důvěryhodnými partnery), stejně jako o nedokončených nákupech v internetovém obchodě. Můžete být také požádáni, abyste vyjádřili svůj názor v rámci průzkumů.

Odhlásit se z odběru můžete kdykoli kliknutím na odkaz v každém newsletteru nebo zasláním e-mailu na adresu: support.cz@housebrand.com.

Upozornění na dostupnost produktu.

Na vaši žádost vám můžeme zasílat elektronická oznámení o dostupnosti vámi zadaných produktů. Až bude produkt dostupný, obdržíte oznámení na zadanou e-mailovou adresu. Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně, ovšem jsou nezbytné, pokud chcete dostávat oznámení.

Údaje zpracovávané webovými stránkami a mobilními zařízeními.

Za účelem poskytování služeb (pokud je to nezbytné nebo to vyplývá z našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetích stran) máme právo automaticky získávat a registrovat údaje přenášené na server prostřednictvím webových prohlížečů nebo vašich zařízení (např. s ohledem na zaručení bezpečnosti IT zařízení nebo bezpečnosti ostatních uživatelů). Údaje mohou zahrnovat např. soubory cookie, IP adresu, softwarové a hardwarové parametry, prohlížené webové stránky, ID mobilního zařízení, informace o používání aplikace a další údaje týkající se zařízení a systémů, které používáte. Shromažďování takových informací podporuje správné fungování webových stránek a umožňuje vám pohodlné používání a plný přístup k našim webovým stránkám.

Soubory cookie.

Soubory cookie jsou malé textové soubory obsahující informační údaje, které umožňují správné fungování webových stránek. Jsou ukládány na vašich koncových zařízeních. Soubory cookie umožňují rozpoznání zařízení a správné přizpůsobení vzhledu webových stránek dle vašich preferencí. Soubory cookie jsou nezbytné ke správnému přihlášení na webové stránky a k bezproblémovému používání všech funkcí. Soubory cookie nás informují o vaší aktivitě na webových stránkách, ale neumožňují úplnou identifikaci vaší osoby. Soubory cookie mohou být použity například za účelem:

a) přizpůsobení obsahu webových stránek vašim preferencím a optimalizace používání webových stránek;

b) přípravy statistik, které nám pomohou pochopit, jak naše webové stránky používáte, a zobrazit vám obsah přizpůsobený vašim preferencím v oblasti módy;

c) ponechání relace otevřené;

d) poskytování marketingového obsahu našich produktů přizpůsobeného vašim potřebám.

Další informace o souborech cookie naleznete ZDE 

Přihlašování pomocí účtů na sociálních sítích.

Po registraci na našich webových stránkách můžete využít možnosti přihlášení prostřednictvím svého účtu na sociálních sítích (např. Facebook, Google atd.). Způsob registrace nebo přihlášení závisí na vás. Vaše přihlášení je ověřeno stránkou provozující sociální sítě.

Získáváte také informace o rozsahu údajů, v jakém nám jsou poskytovány stránkou sociálních médií. V tomto případě se jedná o údaje požadované a dostatečné pro vaši identifikaci a pro bezpečné vytvoření účtu na našich webových stránkách. Údaje pocházejí z vašeho veřejného profilu a zahrnují především vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu.

Nedisponujeme žádnými oprávněními, která by se vztahovala na váš účet na sociálních sítích, zejména co se týče zveřejňování jakéhokoli obsahu. Další informace o údajích používaných na sociálních sítích naleznete v zásadách ochrany osobních údajů konkrétní stránky (např. Facebook https://www.facebook.com/policy.php nebo Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Stránka sociálních médií, kterou jste použili k registraci na naší webové stránce, nás neinformuje o smazání vašeho účtu na příslušné stránce sociálních médií a o vašem rozhodnutí nepřihlašovat se prostřednictvím tohoto účtu, a proto vaše údaje používané pro přihlášení zůstanou v naší databázi. Když jste přihlášeni na naší webové stránce, můžete svůj účet smazat sami pomocí postupu smazání účtu v části „Moje údaje“.

I když své údaje vymažete, neznamená to, že musíme nutně ukončit proces jejich zpracování; údaje o vašich transakcích uchováváme po dobu vyplývající z daňových právních předpisů nebo za účelem zajištění našich zájmů coby správce údajů shromažďováním důkazů souvisejících s vyhodnocením reklamací nebo vracením zboží.

Facebook Custom Audience.

Používáním nástroje Facebook Custom Audience můžeme odesílat zabezpečenou databázi e-mailových adres nebo telefonních čísel našich zákazníků nástrojům společnosti Facebook. Pokud jste registrovaní uživatelé Facebooku nebo jiných webových stránek skupiny Meta a vaše e-mailová adresa nebo telefonní číslo jsou shodné s tím, které jste předložili při návštěvě těchto webových stránek, můžou vám být předkládány sponzorované zprávy o našich nabídkách, trendech, speciálních nabídkách, slevách či slevových kuponech. S tímto nástrojem nebudeme reklamní informace posílat přímo přes vaši e-mailovou adresu ani telefonní číslo. Remarketingovou funkci „Vlastní publikum“ můžete sami deaktivovat v nastavení reklamy. K tomu musíte být přihlášeni ke svému účtu na Facebooku. Další informace ohledně cílení na nestandardní skupiny naleznete na adrese: https://cs-cz.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

Zásuvný modul pro Facebook.

Naše stránka obsahuje zásuvný modul pro Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Zásuvný modul pro Facebook na naší stránce je označen logotypem aplikace Facebook. Tento zásuvný modul vás přímo spojí s naším profilem na serveru společnosti Facebook. Facebook se pak dozví o tom, že jste navštívili naše stránky z vaší adresy IP.

Pokud navštívíte naši stránku, zatímco jste přihlášeni ke svému profilu na Facebooku, Facebook uloží informace o této návštěvě. I když nejste přihlášeni, Facebook může získat informace o adrese IP. Rádi bychom upozornili, že společnost Facebook nám neposkytuje informace o shromažďování a zpracování údajů. Účel a rozsah údajů shromažďovaných společností Facebook nám není znám.

Pokud si přejete získat další informace o zásadách ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na společnost Facebook nebo si přečtěte podmínky používání společnosti: https://www.facebook.com/about/privacy/. Pokud si nepřejete sdílet informace o vašich návštěvách na našich webových stránkách se společností Facebook, doporučujeme vám se nejprve odhlásit ze svého účtu na Facebooku.

Facebook Pixel.

Naše webové stránky obsahují kód Facebook Pixel, díky kterému můžeme inzerovat produkty našich značek na základě vašeho zájmu, kdykoli navštívíte Facebook nebo jiné stránky, které rovněž používají tento nástroj. V důsledku toho můžete obdržet personalizovanou reklamu, aby pro vás byly naše webové stránky a produkty, které nabízíme, co nejzajímavější a aby co nejlépe odpovídaly vašim potřebám. Získáním těchto údajů jsme rovněž schopni měřit úspěšnost personalizovaných reklam a vytvářet zprávy týkající se souvisejícího obsahu. Shromažďovaná data jsou anonymní, jelikož jejich prostřednictvím nezískáváme informace o identitě uživatele. Údaje uchovává a zpracovává společnost Facebook, a proto je možné je připojit ke správnému uživatelskému profilu. Facebook tyto údaje používá pro reklamní účely. Další informace o ochraně soukromí Facebooku naleznete na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/. Remarketingovou funkci „Vlastní publikum“ můžete sami deaktivovat v nastavení reklamy. K tomu musíte být přihlášeni ke svému účtu na Facebooku.

Pixel a obdobné technologie.

Partneři, jejichž služby využíváme, můžou na naše webové stránky umístit takzvaný „pixel“. Použitím „pixelu“ nebo obdobné technologie je navázáno spojení se servery našich partnerů, když navštěvujete naše webové stránky. Umístění „pixelu“ vyžaduje váš souhlas, který udělujete v okamžiku, kdy souhlasíte s použitím reklamních souborů cookies. Naši partneři mohou přizpůsobovat zobrazené speciální nabídky našeho zboží vašim módním preferencím, a to na základě informací poskytnutých našim partnerům během doby, kdy používáte naše webové stránky.

Následkem toho máte možnost dostávat personalizovaný obsah s našimi produkty, které jsou pro vás zajímavější a relevantnější k vašim preferencím. Získáním těchto údajů jsme rovněž schopni měřit úspěšnost personalizovaných reklam a vytvářet zprávy týkající se souvisejícího obsahu. Podrobné informace ohledně zpracovávání vašich dat našimi partnery jsou k dispozici ZDE.

TikTok Pixel.

Naše webové stránky obsahují TikTok Pixel. Ten umožňuje, že vám jsou při každé návštěvě webových stránek TikToku předkládány reklamy na zboží našich značek, které se odvíjí od vašich zájmů. V důsledku toho můžete dostávat personalizované reklamy na naše zboží, které jsou pro vás co nejzajímavější a co nejlépe odpovídají vašim potřebám. Získáním těchto údajů jsme rovněž schopni měřit úspěšnost personalizovaných reklam a vytvářet zprávy týkající se souvisejícího obsahu. Shromažďovaná data jsou anonymní, jelikož jejich prostřednictvím nezískáváme informace o identitě uživatele. Údaje uchovává a zpracovává společnost TikTok, což umožňuje připojení k příslušnému uživatelskému profilu. TikTok tyto údaje používá pro reklamní účely.

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na webových stránkách TikToku: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings

Informace o profilech značek LPP na sociálních sítích.

Máme profily na sociálních sítích: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest a TikTok (dále jen „sociální média“), kde zveřejňujeme informace o výrobcích konkrétních značek. Správci sociálních sítí zaznamenávají vaše chování pomocí souborů cookie a dalších podobných nástrojů také při každé interakci s našimi profily. Celý rozsah a účely zpracování osobních údajů na sociálních médiích vymezují správci těchto sítí.

Pokud navštívíte naše profily, získáme přístup k obecným statistikám týkajícím se vašich zájmů a demografických údajů (jako je věk, pohlaví, region) generovaných správci sociálních sítí. Jsme plně zodpovědní za správu a zveřejňování obsahu na těchto profilech, za informace zveřejněné uživateli, a to i v soukromých zprávách, a za komunikaci na konkrétních stránkách sociálních médií.

Facebook a Instagram spravuje Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook“).

YouTube spravuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Pinterest spravuje Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA.

Pokud máte účet na konkrétní stránce sociálních médií, máme přístup k informacím nastaveným jako veřejné za stejných podmínek jako ostatní uživatelé této stránky.

Když náš profil navštívíte, správce stránky sociálních médií využije soubory cookie a další obdobné technologie ke sledování vašeho chování a akcí. Informace se shromažďují například za účelem vytvoření statistiky stránky. Statistika obsahuje pouze anonymizované statistické údaje o uživatelích navštěvujících profil, nelze je spojit s konkrétní osobou. Nemáme přístup k osobním údajům využívaným sociálními médii například pro účely přípravy statistiky stránek.

Vzhledem ke statistikám stránek generovaným sociálními médii máme informace o tom, jak používáte naše profily a co z publikovaného obsahu je nejoblíbenější. Pomocí informací tohoto charakteru vylepšujeme naše profily, jelikož obsah, který zveřejňujeme, přesněji odpovídá vašim zájmům a preferencím. Správci každé ze stránek sociálních médií mají na starosti zpracování vašich údajů za účelem generování statistik stránek. Každý ze správců je pak povinen vás informovat o veškerých skutečnostech spojených se zpracováním osobních údajů pro účely vytváření statistiky stránek a o možnosti uplatnění vašich práv na ochranu soukromí v souladu s příslušnými zákony.

Služby nabízené stránkami sociálních médií využíváme k propagaci zboží a služeb, zejména prostřednictvím segmentace uživatelů a činností, což nám umožňuje vhodně přizpůsobit nabízené produkty vašim potřebám (v souladu s pravidly stanovenými pro používání takových stránek).

Další informace o vašich právech na ochranu osobních údajů souvisejících s vytvářením statistik stránek a o možnosti uplatnění těchto práv přímo v interakcích se sociálními médii naleznete na:

1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://privacycenter.instagram.com/

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy?hl=cs

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/cs/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/cs-CZ

Prohlášení o ochraně údajů Google Analytics.

Naše stránky používají mechanismy rozboru služeb společnosti Google Inc. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA“): Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manager používají soubory cookie k rozboru způsobu používání webových stránek. Informace získané od souborů cookie se předávají na servery Google v USA a archivují se.

Pokud je při návštěvě naší webové stránky zapnutá funkce anonymizace IP adresy, společnost Google zkrátí vaši uživatelskou IP adresu. Toto platí v členských státech Evropské unie a v jiných zemích uvedených v dohodě o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve zvláštních případech je celá adresa IP odeslána na server Google v USA, kde se zkrátí. Tímto způsobem účinkuje funkce anonymizace IP adresy na naší webové stránce.

Na základě žádosti od provozovatele webové stránky využívá společnost Google získané informace k analýze provozu na webové stránce a k přípravě zpráv o používání webové stránky a dalších služeb spojených s používáním webové stránky. IP adresa odeslaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není archivována spolu s jinými údaji Google.

Službu Google Analytics používáme k analýze používání našich webových stránek, k jejich vylepšení a k prezentaci atraktivních produktů našich značek.

Google Ads.

V rámci používání nástrojů služby Google Ads mohou být vaše data zasílána dalším partnerům a poskytovatelům služeb společnosti LPP. Účelem používání služby Google Ads je propagace produktů našich značek prostřednictvím služby Google Ads na externích webových stránkách. Na základě získaných dat z reklamních kampaní můžeme určit úspěšnost našich propagačních aktivit. Za tímto účelem vám zobrazujeme pouze takové reklamy, které jsou v souladu s vašimi módními preferencemi, přičemž naším cílem je vylepšit naši webovou stránku tak, aby byla pro vás co nejpřitažlivější. Pokud navštívíte naše webové stránky prostřednictvím reklamy společnosti Google, služby Google Ads, do vašeho počítače se uloží soubory cookie, které však neumožní vaši úplnou identifikaci. Shromažďované informace se mohou týkat zobrazování konkrétních reklam na webových stránkách, ve vyhledávači Google a prostřednictvím služeb partnerů společnosti Google. Pokud jste registrovaný uživatel s účtem Google, může společnost Google propojit váš proces návštěvy našich stránek s vaším účtem. Pokud nejste registrovaným uživatelem s účtem Google nebo nejste přihlášeni, společnost Google může rovněž ukládat informace o vaší IP adrese.

Google Ads Customer Match.

Užíváním nástroje Google Ads Customer Match můžeme nástrojům společnosti Google odesílat zabezpečenou databázi e-mailových adres nebo telefonních čísel našich zákazníků. Pokud jste registrovaní uživatelé např. YouTube, Gmailu nebo jiných webových stránek skupiny Google a vaše e-mailová adresa nebo telefonní číslo jsou shodné s tím, které jste zadávali při návštěvě webových stránek skupiny Google, můžou vám být předkládány sponzorované zprávy s našimi akcemi, trendy, zvláštními nabídkami, slevami či slevovými kupony. S tímto nástrojem nebudeme reklamní informace posílat přímo přes vaši e-mailovou adresu ani telefonní číslo. Pro další informace týkající se zobrazování reklam na základě seznamu zákazníků navštivte: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360.

Používáme mechanismy analýzy webových služeb Google Marketing Platform, například Display & Video 360, Campaign Manager 360 a Search Ads 360. Naše webové stránky používají značku Floodlight DV360 k hodnocení efektivity propagačních a reklamních kampaní našich značek. Účelem je optimalizace zobrazování určitých reklam ve prospěch těch, které odpovídají vašim preferencím nebo módnímu vkusu. Tento nástroj umožňuje shromažďovat a ukládat informace o reklamách, na které kliknete, a také informace založené na vašem chování na webových stránkách třetích stran. Společnost Google používá ID souboru cookie k zaznamenání toho, které reklamy se zobrazují ve kterém prohlížeči, a může tak zabránit jejich opakovanému zobrazení. Kromě toho může společnost Google používat ID souborů cookie k zaznamenávání konverzí souvisejících s reklamními požadavky. Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje, jako jsou e-mailové adresy, příjmení nebo adresy bydliště. Tento nástroj umožňuje prohlížeči automaticky se připojit k serveru Google.

Naším cílem je představit vám ty produkty našich značek, které odpovídají vašim zájmům.

Další informace o platformě Google Marketing Platform naleznete na adrese https://marketingplatform.google.com/about/.

Reklamy Microsoft Bing Ads. 

Naše webová stránka používá Bing Ads od společnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Jakmile navštívíte naše webové stránky prostřednictvím služby Microsoft Bing, uloží se do vašeho počítače soubor cookie, který propaguje produkty našich značek. Soubory cookie používané v rámci služby Microsoft Bing Ads mají s ohledem na námi poskytované služby marketingový a optimalizační účel. Uložené soubory cookie uchovávají informace ohledně vaší návštěvy našich webových stránek a informace o tom, o které produkty našich značek máte zájem. Soubory cookie umožňují jednoznačnou identifikaci webového prohlížeče, ale nepoužívají se ke zjištění totožnosti vás jakožto uživatele našich webových stránek.

Další informace o ochraně osobních údajů služby Microsoft Bing naleznete na adrese: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement.

Svá nastavení můžete také kdykoli upravit v souladu se zásadami uvedenými v sekci pro zrušení souhlasu s marketingovými nástroji.

Zrušení souhlasu s marketingovými nástroji.

Nastavení souborů cookie lze provádět ve webovém prohlížeči. Vaše nastavení může ohrozit plné využití některých funkcí webových stránek. Můžete zablokovat ukládání údajů o používání webové stránky (včetně IP adresy) shromažďovaných soubory cookie a jejich předávání společnosti Google i jejich sdílení společností Google stažením a instalací zásuvného modulu, který je k dispozici na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Pokud si nepřejete dostávat personalizované prezentace našich produktů nebo reklamy od našich partnerů, můžete zvolit následující řešení: 

 1) zvolit vhodné nastavení ve svém prohlížeči deaktivací souborů cookie třetích stran; další informace naleznete v zásadách používání souborů cookie;
 2) zakázat soubory cookie pro měření konverzí, tj. deaktivovat soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads; tato nastavení budou po vymazání souborů cookie vymazána;
 3) zakázat personalizované reklamy, které jsou součástí kampaně „O reklamách“ na adrese http://www.aboutads.info/choices; po vymazání souborů cookie budou tato nastavení vymazána;
 4) trvale zakázat soubory cookie v prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome na adrese http://www.google.com/settings/ads/plugin; upozorňujeme však, že tyto kroky mohou omezit funkčnost našich webových stránek;
 5) rozhodněte se ohledně shromažďování a používání dat společností Microsoft, včetně personalizace reklam na webu: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?refd=privacy.microsoft.com&ru=https%3A%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings%3Frefd%3Dprivacy.microsoft.com;
 6) zakázat marketingové služby Criteo pomocí možnosti dostupné na https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy;

Změny zásad ochrany osobních údajů.

Služby a funkce webových stránek se mohou změnit, což znamená, že v budoucnu mohou být zásady ochrany osobních údajů předmětem změny. Informace o nových verzích dokumentu oznámíme na webových stránkách. Dokument je poskytován pro informační účely. Výše uvedené informace jsme revidovali dne 6.03.2023

 
Aktualizace zásad ochrany osobních údajů!

Neustále hledáme nová řešení, abychom mohli lépe reagovat na Vaše očekávání při používání naší Služby. Respektujeme Vaše soukromí a dbáme na ochranu Vašich údajů, proto Vás v souvislosti s aktualizací provozu Služby žádáme o přečtení nové verze Zásad ochrany osobních údajů, kde uvádíme zásady nakládání s osobními údaji, rozsah jejich zpracování a práva a povinnosti, které v této souvislosti máte.

 
Zásady ochrany osobních údajů

1. Správcem Vašich osobních údajů je: LPP Czech Republic, s.r.o. Prosecká 852/66 190 00 Praha 9 DIČCZ26698714 (KRS) Městský soud v Praze oddíl C, vložka 88159

2. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: dataprivacy@lpp.com nebo korespondenčně na výše uvedenou adresu;

3. Ohledně vašich osobních údajů kontaktujte prosím support.cz@housebrand.com;

4. Vaše údaje budou zpracovány na základě vašeho výslovného souhlasu za účelem zasílání obchodních informací (newsletter) o aktuálních akcích, produktových novinkách a službách souvisejících se značkami vlastněnými LPP (Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp);

5. Osobní údaje budou zpracovány, dokud neodvoláte svůj souhlas s odběrem newsletteru;

6. Souhlasy můžete spravovat v sekci „Můj účet“, pokud jste registrovaným uživatelem našeho internetového obchodu.