Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží v internetovém obchodu House

Tisk

 

1. Rozsah všeobecných obchodních podmínek, kontaktní údaje

1.1. Rozsah všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí na smluvní vztahy mezi společností LPP Czech Republic, s.r.o., sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00, identifikační číslo 266 98 714 (dále jen „Prodávající“) a Zákazníkem*, a to ve verzi platné v době provedení objednávky v internetovém obchodu www.housebrand.com/cz/cz/ (dále také „e-shop“).

Odlišné nebo alternativní smluvní podmínky navržené ze strany Zákazníka nebudou akceptovány, ledaže Prodávající s nimi výslovně projeví písemný souhlas.

* Pro zjednodušení textace těchto VOP bude pojem Zákazník používán pro mužský i ženský rod. Pro odstranění pochybností se uvádí, že tyto VOP jsou platné pro zákazníky muže i ženy.

1.2. Kontaktní údaje:

Pro kontakt a komunikaci s námi můžete použít následující prostředky:

 • prostřednictvím poštovních služeb na adresu: LPP Czech Republic, s.r.o.,
  Praha 9 – Prosek, Prosecká 855/68, PSČ 190 00
 • prostřednictvím telefonu na lince zákaznické podpory: +420 296 330 713
 • prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: support.cz@housebrand.com
 • prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na naší webové stránce.
 

2. Obecné podmínky pro používání internetovém obchodu

2.1. Nakupovat prostřednictvím internetového obchodu mohou pouze osoby starší 18 let.

2.2. Osoby, které nedosáhly věku 18 let, mohou nakupovat prostřednictvím internetového obchodu pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

2.3. Zákazník je považován za spotřebitele, pokud při objednávání zboží a služeb jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Naopak za podnikatele se považuje jakékoliv společenství (partnerství) nebo jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti.

2.4. Pokud se k nám zaregistrujete, bude nezbytné, abyste nám poskytli své osobní údaje. Z toho důvodu požadujeme váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Bez poskytnutí vašeho souhlasu nebude možné využívat služby tohoto internetového obchodu. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete zde: Zásady zpracování osobních údajů.

2.5. Po provedení registrace v internetovém obchodu vám za účelem ověření správnosti vašich osobních údajů zašleme e-mailovou zprávu s žádostí o kontrolu a potvrzení poskytnutých osobních údajů.

2.6. Zboží se prodává pouze v množství odpovídajícím osobní spotřebě.

2.7. Internetový obchod Prodávajícího představuje pouze katalog zboží. Umístění zboží na webové stránce internetového obchodu tak nezakládá nabídku ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Umístěním zboží v internetovém obchodu Prodávající pouze vyzývá Zákazníka, aby provedl objednávku na zobrazené zboží a uzavřel příslušnou kupní smlouvu (dále jen „Objednávka“).

2.8. Smluvním jazykem při uzavírání smlouvy je čeština. 

3. Zpracování osobních údajů

3.1. Všechny informace týkající se ochrany osobních údajů naleznete na naší webové stránce v záložce Zásady ochrany osobních údajů.

3.2. Dovolujeme si zdůraznit, že poskytnutí vaše souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné, avšak bez tohoto souhlasu nebude možné provést registraci a nákup zboží v našem internetovém obchodu.

3.2. V určitých případech bychom vás chtěli požádat o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání reklamních sdělení, např. zasílání oznámení o speciálních nabídkách, výprodejích apod. Tento souhlas je rovněž dobrovolný a může být kdykoliv odvolán. Více informací k této problematice naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. 

4. Objednávky

4.1. Objednávky zboží se provádějí prostřednictvím internetového obchodu dostupného na internetové adrese www.housebrand.com/cz/cz/.

4.2. Zboží v internetovém obchodu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem o vlastnostech zboží, jeho velikosti, barevných kombinacích a použitých materiálech.

4.3. Při provádění objednávky provede Zákazník výběr konkrétního druhu zboží, jeho velikosti, barvu, případně další nezbytné parametry a množství objednávaného zboží.

5. Objednávky

5.1. Vybranou položku z katalogu zboží vložte do nákupního košíku kliknutím na ikonu „Přidat do košíku“. Tímto se vaše objednávka ještě nestává závaznou.

5.2. Všechny položky, které jsou umístěné do nákupního košíku, mohou být souhrnně zobrazeny kliknutím na ikonu „Nákupní košík“, která je dostupná v horní části webové stránky. Na tomto místě můžete rovněž odebrat položky nebo změnit počet objednávaných položek.

5.3. Pokud chcete provést nákup položek vložených do nákupního košíku, klikněte na ikonu „Objednat“.

5.4. K dokončení nákupu je nezbytné provést registraci v našem internetovém obchodu. Po provedení registrace se vám zobrazí další možnosti, např. shrnutí objednávky, uložené doručovací adresy a historie objednávek. Zaručujete, že všechny údaje uvedené v registraci a objednávce jsou pravdivé, úplné, přesné a správné.

5.5. Posléze si vyberte preferovaný způsob dodání zboží, uveďte doručovací adresu (přímo k vám domů nebo na vybranou prodejnu House) a doplňte platební údaje.

5.6. Následně vyberte požadovanou platební metodu. V internetovém obchodu je možné použít následující platební metody: platební služby PayPal a PayU nebo platba na dobírku (pouze v případě doručení kurýrem na vaši adresu).

5.7. Po výběru platební metody následuje výběr způsobu dodání zboží a určení doručovací adresy. Po provedení výběru těchto parametrů můžete dále pokračovat v nákupu nebo si nechat znovu zobrazit souhrn objednávky.

5.8. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje. Kliknutím na ikonu „Koupit“ podáváte závaznou objednávku položek umístěných v nákupním košíku. Před odesláním závazné objednávky však musíte zaškrtnout políčko akceptující tyto VOP. Tímto postupem je akceptace VOP zahrnuta do vaší objednávky. Fakturační údaje nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Objednávka se pro vás stává závaznou za předpokladu, že tuto objednávku nezrušíte do 15 minut od jejího odeslání. Odeslanou objednávku můžete zrušit kliknutím na ikonu „Zrušit objednávku“.

Pokud si přejete změnit svou objednávku, musíte původní objednávku zrušit a absolvovat znovu objednávkový proces.

5.9. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od kupní smlouvy. Toto právo zůstává předchozím ustanovením bodu 5.8. nedotčeno.

5.10. Až do okamžiku provedení platby máte kdykoliv možnost ukončit objednávkový proces. Chcete-li tak učinit, postačí se zdržet dalších kroků a opustit stránku, kde se objednávka provádí, případně můžete kliknout na ikonu, která vás vrátí na předchozí stránku, nebo kliknout na jakýkoliv produkt na webové stránce www.housebrand.com/cz/cz/ nebo přejít na libovolnou webovou stránku. Objednávka, která není v posledním kroku odeslána, nebude postoupena k vyřízení.

5.11. Po přijetí objednávky Prodávajícím vám bude zaslána e-mailová zpráva s potvrzením o přijetí objednávky, ve které budou znovu uvedeny detaily vaší objednávky. Přijetím objednávky Prodávajícím však ještě není kupní smlouva uzavřena. Kupní smlouva je uzavřena až tehdy, když vám bude doručeno potvrzení o odeslání zboží.

5.12. Za účelem vyjasnění otázek ohledně objednávky nebo doručení vás můžeme kontaktovat telefonicky (pokud jste nám poskytli své telefonní číslo) nebo elektronicky e-mailovou zprávou. Telefonní čísla a e-mailové adresy jsou použity pouze v souvislosti se zpracováním objednávek a dodání zboží a nejsou použity k propagačním a reklamním účelům, ledaže nám poskytnete svůj výslovný souhlas i k těmto účelům.

5.13. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s pravidly uvedenými na webové stránce www.housebrand.com/cz/cz/withdrawal/. Odkaz na pravidla pro odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od smlouvy vám budou zaslány současně s potvrzením o přijetí objednávky elektronicky na vaši e-mailovou adresu.

6. Kupní cena

6.1. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodu jsou uvedeny v CZK včetně daně z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši. Uvedená cena nezahrnuje náklady na dodání zboží, které se liší podle zvoleného způsobu dodání zboží a platební metody. Tyto náklady budou dodatečně přičteny ke kupní ceně. Konečná cena, včetně nákladů na dodání zboží a DPH v zákonné výši, bude zobrazena na konci objednávkového procesu před odesláním objednávky.

6.2. Cena uvedená na konci objednávkového procesu je cenou konečnou. Prodávající a Zákazník jsou touto cenou vázáni. Později nebude tato cena měněna, a to ani v případě, že v internetovém obchodu dojde ze strany Prodávajícího k úpravě kupní ceny za zboží nebo proběhne reklamní slevová akce.

6.3 Prodávající si vyhrazuje právo změnit kupní cenu za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím internetového obchodu, přidávat nové druhy zboží, pořádat a rušit speciální slevové akce, a to vše v souladu s občanským zákoníkem a s dalšími souvisejícími právními předpisy.

7. Dostupnost zboží

Všechny druhy zboží nabízené v internetovém obchodu jsou skladem u Prodávajícího. Ve výjimečných případech, např. když velký počet Zákazníků objedná stejný produkt zároveň, nemusí být produkt dostupný. V takovém případě budete bezodkladně informováni, že zboží je nedostupné a objednávka nemůže být vyřízena. Vzhledem k tomu nebude kupní smlouva uzavřena. Objednané zboží vám může být dodáno, pouze dokud se nevyčerpají zásoby daného druhu zboží.

Aktuálně nedostupné velikosti jsou na stránce produktu zřetelně označeny jinou barvou, než je barva použitá pro dostupné velikosti. Produkty, které nejsou aktuálně skladem, nelze přidat do košíku.

V případě, že vámi požadovaná velikost není skladem, můžete se přihlásit k odběru oznámení o dostupnosti zboží. Jakmile bude předmětný produkt dostupný, zašleme vám oznámení o naskladnění zboží. K využití této služby je požadován váš souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu vaší e-mailové adresy. Tento souhlas můžete odvolat použitím odkazu v doručeném oznámení nebo zasláním e-mailové zprávy na následující e-mailovou adresu: support.cz@housebrand.com.

8. Dodací podmínky

8.1. Objednané zboží je Prodávajícím dodáváno výhradně na území České republiky.

8.2. Vedle způsobu dodání na vámi určenou adresu, si můžete zboží rovněž osobně vyzvednout ve vybrané prodejně House(služba „Klikni & Vyzvedni“).

8.3. Pokud je vybrána služba „Klikni & Vyzvedni“, můžete si vyzvednout svou zásilku na vybrané prodejně House v její provozní době. Při výběru tohoto způsobu dodání jste povinni zadat své telefonní číslo, neboť na toto číslo vám bude zaslána zpráva o doručení zásilky na danou prodejnu. Zároveň bude vaše telefonní číslo společně se jménem a příjmením použito pro identifikaci Zákazníka na prodejně. Zásilka bude připravena k osobnímu převzetí po dobu 14 dnů od jejího doručení na prodejnu. Po uplynutí této doby bude zásilka zaslána zpět do internetového obchodu. Při výběru způsobu dodání „Klikni & Vyzvedni“ nejsou Zákazníkovi účtovány žádné náklady.

8.4. Dodací doba činí obvykle 2 – 4 pracovní dny. Zásilky jsou odesílány v pracovní dny od pondělí do pátku, tzn. že pro účely výpočtu dodací doby se nepřihlíží k víkendovým dnům a svátkům. Doba dodání počíná dnem doručení potvrzení o odeslání zásilky. Pokud není některý z objednaných produktů dostupný nebo zásilka nemůže být odeslána z jiného důvodu, budeme vás neprodleně o této skutečnosti informovat.

9. Platební podmínky

Máte k dispozici následující platební metody: platební služby PayPal, PayU a platba na dobírku (pouze v případě doručení kurýrem na vaši adresu).

Pokud zvolíte službu PayPal jako platební metodu, budete automaticky přesměrováni na webovou stránku společnosti PayPal. V případě výběru ostatních platebních metod budete automaticky přesměrováni na webovou stránku poskytovatele platebních služeb PayU.

Pokud si vyberete online platbu (PayPal, PayU), zajistíme odeslání zásilky ihned, jakmile obdržíme celou částku kupní ceny. Až poté začíná plynout výše uvedená dodací doba.

Upozornění: Svým Zákazníkům nikdy nezasíláme oznámení o tom, že bankovní účet pro platby byl změněn a je vyžadován bezhotovostní bankovní převod. Pokud obdržíte zprávu tohoto charakteru, prosíme o ignorování a neprovádění žádných plateb. V takovém případě nám přepošlete obdržené oznámení na následující e-mailovou adresu: support.cz@housebrand.com.

10. Náklady na dopravu

Objednané zboží je dodáváno výhradně na území České republiky.

Celkové náklady na dopravu závisí na zvoleném způsobu dodání a činí:

- 119 CZK při dopravě kurýrem a platbou předem na vámi určenou doručovací adresu,

- 199 CZK při dopravě kurýrem a platbou na dobírku na vámi určenou doručovací adresu,

- 119 CZK při dopravě přes službu Zásilkovna – možnost objednání přes Zásilkovnu je možné pouze pro objednávky s maximálním počtem 7 kusů

- 119 CZK při dopravě přes službu GLS ParcelShopy - možnost objednání přes GLS ParcelShopy je možné pouze pro objednávky s maximálním počtem 7 kusů

- za doručení na některou z prodejen House (služba Klikni & Vyzvedni) a u objednávek, jejichž hodnota převyšuje částku 950 CZK, nejsou dodatečně účtovány žádné náklady na dopravu

11. Pravidla týkající se práva na odstoupení od kupní smlouvy

11.1. Právo odstoupit od kupní smlouvy

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů, tzn. právo na odstoupení od smlouvy zaniká uplynutím 14 dnů ode dne, kdy jste si vy osobně nebo třetí osoba vámi určená (vyjma kurýra) vyzvedla zásilku objednaného zboží. Pokud chcete odstoupit od smlouvy, informujte nás o svém rozhodnutí (např. ve formě dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem), a to:

 • písemně na adresu 

  LPP – GLS CZ

  Průmyslová 1

  586 01, Jihlava

  Czech Republic

 • telefonicky na čísle +420 296 330 713 nebo
 • elektronicky na e-mailové adrese: support.cz@housebrand.com

Můžete rovněž využít standardizovaný formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na naší webové stránce, nicméně se nejedná o povinný způsob uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. K zachování lhůty pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je dostačující, pokud nám odešlete oznámení o odstoupení od smlouvy v poslední den lhůty pro odstoupení od smlouvy.

11.2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, je naší povinností vám neprodleně vrátit finanční prostředky, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které nabízíme, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy je nám doručeno vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Vrácení peněžních prostředků bude provedeno použitím stejného způsobu platby, který byl vámi použit při původní transakci, ledaže se s vámi domluvíme na jiném řešení. V žádném případě však po vás nebudeme požadovat úhradu nákladů spojených s vrácením peněžních prostředků.

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, máte povinnost nám bezodkladně zaslat zakoupené zboží zpět, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Tato lhůta je dodržena, pokud bude zakoupené zboží odesláno na adresu sídla společnosti v poslední den této 14denní lhůty.

Dokud nám není doručeno zakoupené zboží nebo dokud nám neprokážete řádné odeslání zakoupeného zboží (podle toho, která skutečnost nastane dříve), vyhrazujeme si právo odmítnout vrácení finančních prostředků.

Jako Zákazník odpovídáte za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu, funkčnost a vlastnosti, pokud snížení hodnoty je vám možno přičítat s ohledem na nevhodný způsob manipulace se zbožím. Jako Zákazník jste povinen nám uhradit částku odpovídající snížení hodnoty zboží.

11.3. Formulář pro odstoupení od smlouvy

Pokud chcete odstoupit od kupní smlouvy, prosím vyplňte formulář v následujícím znění a zašlete nám jej poštovní zásilkou nebo e-mailem.

 • poštovní zásilkou na adresu: LPP Czech Republic, s.r.o., Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 19000,
 • elektronicky na e-mailovou adresu: support.cz@housebrand.com

– Tímto Vám oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy ve vztahu k následujícímu zboží/ve vztahu k následujícím službám:

– Objednáno dne                        (*)/Doručeno dne                        (*)

– Jméno a příjmení:

– Adresa:

– Podpis zákazníka (pouze v případě použití písemné podoby formuláře):

– Datum:

(*) Nehodící se škrtněte.

 

12. Právo vrátit zakoupené zboží

Vedle zákonného práva na odstoupení od kupní smlouvy vám garantujeme navíc právo vrátit zakoupené zboží do 30 dnů ode dne převzetí zboží.

Díky této možnosti můžete ukončit smlouvu i po uplynutí 14 dnů pro odstoupení od smlouvy (viz čl. 11). Je ovšem nezbytné, abyste nám zakoupené zboží zaslali zpět do 30 dnů od převzetí zboží (tato lhůta začíná běžet dnem, kdy jste si zboží převzali na prodejně nebo vám bylo doručeno na vámi uvedenou adresu).

K zachování lhůty je dostačující, pokud nám v poslední den předmětné lhůty odešlete zakoupené zboží nebo vyplníte a zašlete nám formulář o vrácení zboží, který je dostupný na naší webové stránce.

Toto právo na vrácení zboží je však možné uplatnit pouze za podmínky, že zboží je vráceno v původním stavu, nepoškozené a v původním obalu. Vrácené zboží smí být použito pouze k prohlédnutí a vyzkoušení.

K uplatnění práva na vrácení zakoupeného zboží můžete využít online formulář na naší webové stránce. Pokud vyplníte online formulář pro vrácení zboží, bude na náklady Prodávajícího zajištěn kurýr, který vrácené zboží od vás vyzvedne. Jste ovšem povinni připravit zboží k přepravě. Zakoupené zboží můžete vrátit i bez vyplnění online formuláře, avšak v takovém případě musíte zajistit vrácení zboží na vlastní náklady (zejm. náklady na zaslání zboží zpět Prodávajícímu).

Přijaté finanční prostředky vám budou vráceny na bankovní účet, ze kterého byla provedena platba za zakoupené zboží. Pokud jste při původní transakci využili platební službu PayPal, budou vám finanční prostředky vráceny na bankovní účet propojený s vaším PayPal účtem.

Je vhodné poznamenat, že tímto právem na vrácení zakoupeného zboží není dotčeno právo na odstoupení od smlouvy. Tato práva lze uplatňovat zcela nezávisle na sobě. Právo na vrácení zakoupeného zboží nemá žádným způsobem vliv na práva ze záruky za jakost.

Další informace ohledně vrácení zakoupeného zboží lze nalézt po přihlášení do sekce „Můj účet“ pod záložkou „Moje objednávky“. Online formulář pro uplatnění práva na vrácení zboží je pak dostupný pod záložkou „Vrácení a výměny“.

13. Záruka

13.1. Na zboží zakoupené v internetovém obchodu se vztahuje zákonná záruka za jakost v délce 24 měsíců od zakoupení zboží. Jakýkoliv produkt zakoupený v internetovém obchodu může být reklamován v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními o odpovědnosti za vady a záruce za jakost obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění. Při uplatnění reklamace můžete požadovat výměnu zboží za nové nebo odstranění vady. Pokud odstranění vady bude spojeno s nepřiměřenými náklady, vyhrazujeme si právo vám dodat nové zboží. Práva ze záruky je možné uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží.

13.2. Při uplatnění reklamace vás žádáme o poskytnutí následujících údajů: číslo objednávky, vaše jméno a příjmení a stručný popis vad, kvůli kterým uplatňujete reklamaci. Online formulář k uplatnění reklamace nám můžete zaslat poštou nebo elektronicky na e-mail support.cz@housebrand.com. Reklamované zboží nám zašlete na následující adresu: House Central Kladno, Petra Bezruče 3388, Kladno 272 01

K zaslání reklamovaného zboží můžete použít online formulář v zákaznickém účtu v záložce „Moje objednávky“ a k vyzvednutí reklamované zboží využít službu GLS. V takovém případě jsou náklady na vyzvednutí a doručení zboží hrazeny z naší strany. V ostatních případech je povinen nést náklady na doručení reklamovaného zboží Zákazník.

13.3 Vytištěním a přiložením faktury do balíčku.

Ke každému zakoupenému zboží je přikládáno potvrzení o nákupu zasílané elektronicky. Klient má také možnost stažení faktury v záložce Klienta. LPP neodpovídá za poskytnutí chybných údajů klientem.

14. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

14.1. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Zákazníkem (který vůči Prodávajícímu vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání – tj. spotřebitel) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

email: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

14.2. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

15. Výhrada vlastnického práva

Prodávající si vyhrazuje k objednanému zboží vlastnické právo, dokud nebude Zákazníkem uhrazena kupní cena v plné výši.

16. Autorská práva

Obsah této webové stránky, včetně obrázků, videí a textů, je chráněn autorskými právy. Užití obrázků, videí nebo textů je povoleno pouze pro soukromé účely, přičemž jakékoliv další použití je bez výslovného písemného souhlasu Prodávajícího zakázáno.

17. Rozhodné právo a soudní příslušnost

17.1. Na smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem se použijí právní předpisy platné v České republice, vyjma Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Tato volba práva se použije pouze v takovém rozsahu, aby spotřebitel nebyl zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu (od nichž se nelze smluvně odchýlit a jež by se v případě neexistence volby práva použila) státu, ve kterém má spotřebitel své obvyklé bydliště v době provedení objednávky v internetovém obchodu.

17.2. V případě smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který není spotřebitelem (tj. jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti), budou všechny spory vyplývajících ze smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Zákazníkem řešeny u příslušného soudu České republiky podle sídla Prodávajícího.

18. Změna VOP

Prodávající je oprávněn jednostranně provádět změny těchto VOP, je-li to nezbytné za účelem uvedení VOP do souladu se změnami právních nebo technických předpisů. O provedených úpravách budou Zákazníci informováni, a to zveřejněním změněného znění VOP. Změna VOP se stává součástí uzavřené smlouvy, pokud Zákazník nepodá písemnou námitku proti změně do 6 týdnů od doručení oznámení o tom, že změny byly implementovány do smluvních vztahů Prodávajícího.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.
Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Vážený zákazníku,

abychom ochránili Vaše osobní údaje, které jste nám svěřili a vzhledem k nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 vcházející v platnost dne 25. května 2018, bychom Vás s ohledem na Vaši bezpečnost rádi informovali, že jsme provedli určité změny v našem internetovém obchodě, které jsou spojeny s ochranou těchto údajů.

Vytvořili jsme nové obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů, oba dokumenty platné od 25. května 2018. Budete si je moci přečíst na naší stránce http://www.housebrand.com, záložky http://www.housebrand.com/cz/cz/terms a http://www.housebrand.com/cz/cz/privacy-policy. Odkazy na tyto dokumenty budou také dostupné kdykoliv budete dávat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo s obchodními podmínkami při návštěvě našich stránek.

Podle daného nařízení budete mít kromě práv na přístup, úpravu a vymazání Vašich údajů další práva vyplývající z tohoto nařízení, jako například: právo požádat o vymazání Vašich údajů, právo odvolat souhlas ke zpracování údajů a právo zamítnout zpracování údajů. Přizpůsobili jsme náš obchod novým požadavkům. Vaše údaje zůstanou v bezpečí.

V případě dotazů či pochybností nás neváhejte kontaktovat.