Izjava o odustajanju od Ugovora na daljinu

 

______________, na _______

___________________

 

___________________

___________________

(podaci klijenta)

 

Stupničke šipkovine 22,
10255 Donji Stupnik
Croatia

(kontakt adresa)

 

U skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača, a koji se odnose na odgovornost za štetu nastalu na proizvodu, ovime izjavljujem da se povlačim iz ugovora koji sam zaključio putem Housebrand internet trgovine (www.housebrand.com) kojom upravlja LPP Croatia d.o.o. Asvenija Dubrovnik 16, Zagreb u vezi sa sljedećim proizvodima koji su predmet narudžbe (br.narudžbe) ___________________ ili računa (br. Računa) ___________________ i koji su mi dostavljeni dana _____________________.

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Broj narudžbe _________________________*

Broj računa ________________________ *

 

* Pružanje tih podataka učinit će proces povrata jednostavnijim i bržim.

 

Robu prilažem u nepromijenjenom stanju.

 

Nadoknadite mi njihovu kupovnu cijenu prijenosom:

- na račun kreditne kartice koja je korištena za izvršenje plaćanja, ili

- na broj računa:

___________________________________________________________________________

- Vraćam robu u Housebrand trgovinu, molim povrat na račun _____________________________________________

 

____________________

Datum i potpis

Vraćam robu u Housebrand trgovinu, molim povrat na račun _____________________________

 

Vaši osobni podaci s nama je sigurno