Uvjeti i odredbe pružanja usluge Omnichannel HOUSE

1. Sljedeći Uvjeti i odredbe (dalje u tekstu: „Uvjeti i odredbe“) određuju pravila za pružanje usluge Omnichannel koja se sastoji od dostave robe koju je naručio kupac na lokaciju koju je odredio kupac.

2. Uvjeti i odredbe odnose se isključivo na prodaju robe u trgovinama robne marke House koje se nalaze na području Republike Hrvatske, što ne uključuje outlet trgovine.

3. Pojmovi upotrijebljeni u Uvjetima i odredbama imaju sljedeće značenje:
a) Prodavač – društvo LPP Croatia d.o.o. sa sjedištem na adresi Zagreb, Avenija Dubrovnik 16, OIB 46556562723, Sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS:080892279
b) Trgovina – trgovina robne marke House na području Republike Hrvatske.
c) Roba – bilo kakva prijenosna roba dostupna za prodaju u trgovini.
d) Kupac – osoba koja kupuje robu / osoba zainteresirana za kupnju robe.
e) Omnichannel – usluga koju pruža Prodavač kako bi omogućio Kupcu preuzimanje robe koju je Kupac naručio prema opisanim uvjetima i odredbama.

4. Kupac može upotrebljavati uslugu Omnichannel ako proizvod koji ga zanima nije dio dostupne robe u trgovini u kojoj se Kupac nalazi u tom trenutku. Nije moguće upotrebljavati uslugu Omnichannel za dostavu robe dostupne u trgovini u trenutku kada se Kupac nalazi u njoj.

5. Preduvjet upotrebe usluge Omnichannel je da je proizvod za koji je Kupac zainteresiran dostupan u skladištu Prodavača u veličini koju je naznačio Kupac.

6. Roba koju je Kupac naručio bit će dostavljena prema njegovoj želji na jedan od sljedećih načina:
a) U naznačenu trgovinu na području Republike Hrvatske te će je Kupac osobno preuzeti – osobno preuzimanje.
b) Preko kurirske službe koju je odabrao Prodavač – na trošak Prodavača.

7. Za izvršenje dostave prema ovdje navedenim uvjetima i odredbama Kupac treba pružiti Prodavaču podatke potrebne za dostavu, a to su:
a) U slučaju osobnog preuzimanja – ime, prezime i telefonski broj.
b) U slučaju usluge dostave – ime, prezime, adresa na kojoj će Kupac preuzeti naručenu robu i telefonski broj.

Ovi podatci potrebni su za sklapanje i ispravno izvršavanje uvjeta kupoprodajnog ugovora. Podatke će obraditi Prodavač na temelju „Uvjeta i odredbi za obradu osobnih podataka u okviru usluge Omnichannel“.

8. Sve obavijesti vezane uz izvršavanje narudžbe koja je dio usluge Omnichannel pružat će se slanjem poruka na telefonski broj koji je Kupac dao tijekom narudžbe.

9. Ako Kupac ima aktivan račun na internetskoj platformi www.housebrand.com, može dodatno pružiti i svoju adresu e-pošte. Ovo omogućuje Kupcu da upotrijebi mogućnosti koje pruža platforma za uslugu Omnichannel radi praćenja statusa narudžbe. Ova mogućnost ne utječe na činjenicu da se usluga Omnichannel izvršava na temelju kupoprodajnog ugovora potpisanog u trgovini, a ne kao ugovor potpisan na daljinu.

10. Prodavač zadržava pravo na privremeno ograničavanje dostupnosti usluge Omnichannel bez pružanja razloga za to.

11. Sklapanje kupoprodajnog ugovora putem usluge Omnichannel smatra se istovjetnim sklapanju kupoprodajnog ugovora u prisutnosti obje ugovorne strane u trgovini i ne utječe na prava i obaveze Kupca iz  kupoprodajnog ugovora sklopljenog u trgovini. Ovo znači da Kupac ostvaruje prava vezana uz povrat robe i prava vezana uz jamstvo (prigovori) u skladu s pravilima vezanima uz prodaju u trgovinama; pravo na povrat robe naručene preko usluge Omnichannel vrijedi za svu robu koja je naručena na taj način.Uvjeti i odredbe za obradu osobnih podataka u okviru usluge Omnichannel

1. Sljedeći Uvjeti i odredbe (dalje u tekstu: „Uvjeti i odredbe“) određuju pravila za obradu osobnih podataka povezanih s dostavom robe u okviru usluge Omnichannel. 

2. Pojmovi upotrijebljeni u Uvjetima i odredbama imaju sljedeće značenje:
a) Voditelj obrade podataka – društvo LPP Croatia d.o.o. sa sjedištem na adresi Zagreb, Avenija Dubrovnik 16, OIB 46556562723.
b) Izvršitelj obrade – organizacija kojoj je društvo LPP Croatia d.o.o. povjerilo obradu osobnih podataka prikupljenih u svrhu pružanja usluge Omnichannel; popis izvršitelja obrade priložen je uz Uvjete i odredbe.
c) Osobni podatci – podatci vezani uz fizičku osobu koji omogućuju njezinu identifikaciju, a koje fizička osoba pruža voditelju obrade podataka u svrhu upotrebe usluge Omnichannel.
d) Trgovina – trgovina robne marke House na području Republike Hrvatske.
e) Roba – bilo kakva roba za prodaju u trgovini.
f) Kupac – osoba koja upotrebljava uslugu Omnichannel i pruža svoje osobne podatke voditelju obrade podataka.
g) Omnichannel – sustav za narudžbu robe i dostavu robe kupcu prema ovdje opisanim uvjetima i odredbama.

3. Kupac pruža osobne podatke voditelju obrade podataka samo u svrhu upotrebe usluge Omnichannel.

4. Kupac pruža osobne podatke tijekom narudžbe u trgovini.

5. Zaposlenici trgovine unose osobne podatke na mobilnom uređaju preko aplikacije Store Vision.

6. Kupac može u bilo kojem trenutku pročitati uvjete za davanje privole za obradu osobnih podataka, kao i prava Kupca vezana uz obradu njegovih osobnih podataka.

7. Osobni podatci koje pruža Kupac uključuju sljedeće:
a) podatci potrebni za osobno preuzimanje u trgovini u okviru usluge Omnichannel:

- ime i prezime
- telefonski broj
b) podatci potrebni za pružanje usluge Omnichannel preko kurirske službe koju odabire Prodavač:
- ime i prezime
- adresa za dostavu
- telefonski broj
c) neobavezno:
- adresa e-pošte koja se u slučaju da Kupac ima korisnički račun na platformi www.housebrand.com povezuje s tim računom kako bi Kupac mogao pratiti status narudžbe.

8. Privola za obradu osobnih podataka prema Uvjetima i odredbama daje se u potpunosti dobrovoljno.

9. Osobne podatke koje pruža Kupac prikupljaju i obrađuju voditelj obrade podataka i izvršitelji obrade samo u svrhu pružanja usluge Omnichannel.

10. Vezano uz osobne podatke Kupac u svakom trenutku ima pravo na:
a) Povlačenje privole za obradu osobnih podataka, što neće utjecati na ispravnost bilo kakvih radnji poduzetih na temelju dane privole, tj. prije svega na ispravnost narudžbi i pruženih usluga.
b) Zahtijevanje brisanja osobnih podataka, što neće utjecati na ispravnost bilo kakvih radnji poduzetih na temelju dane privole, tj. prije svega na ispravnost narudžbi i pruženih usluga.
c) Ograničavanje obrade osobnih podataka.
d) Zahtijevanje prijenosa osobnih podataka organizaciji koju naznači Kupac.
e) Zahtijevanje od voditelja obrade podataka da pruži informacije o opsegu obrade osobnih podataka.

11. Voditelj obrade podataka izjavljuje da će izbrisati osobne podatke Kupca iz mobilne aplikacije Store Vision unutar mjesec dana od dana kada ih je Kupac dao voditelju obrade podataka.

12. Nakon narudžbe voditelj obrade podataka i izvršitelji obrade pohranit će osobne podatke Kupca na razdoblje potrebno za izvršavanje svih potraživanja svake strane (npr. izvršavanje jamstvenih zahtjeva Kupca), kao i vrijeme određeno primjenjivim propisima (npr. porezni propisi) te ih neće obrađivati u svrhe koje nisu naznačene u ovom stavku.

13. Kako bi se osiguralo ispravno pružanje usluge Omnichannel, voditelj obrade podataka prenijet će osobne podatke Kupca sljedećim izvršiteljima obrade:
a) podružnica voditelja obrade podataka društvo LPP Croatia d.o.o. sa sjedištem na adresi Zagreb, Avenija Dubrovnik 16, OIB: 46556562723, Sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080892279
b) kurirska služba – General Logistics Systems Croatia d.o.o. za usluge, Popovec (grad Zagreb) Varaždinska 116, OIB: 88360795357, Sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080852963

14. Sve zahtjeve vezane uz obradu osobnih podataka, povredu osobnih podataka ili sumnju na povredu osobnih podataka treba uputiti Odjelu službe za korisnike voditelja obrade podataka na jedan od sljedećih načina:
a) slanjem e-poruke na: support.hr@housebrand.com ili office.croatia@lppsa.com
b) slanjem pošte na: LPP Croatia, Avenija Dubrovnik 16, 10000 Zagreb
c) pozivom na broj Službe za korisnike +385 1 8000 039 (Trošak poziva u skladu sa cjenikom operatera)

Ažuriranje pravila o privatnosti!

Stalno tražimo nova rješenja kako bismo bolje odgovorili na vaša očekivanja pri korištenju naše usluge. Poštujemo Vašu privatnost i brinemo o zaštiti Vaših podataka, stoga Vas u vezi s ažuriranjem rada Servisa molimo da pročitate novu verziju Pravila privatnosti, gdje predstavljamo načela postupanja s osobnim podacima, opseg njihove obrade te prava i obveze koje imate u vezi s tim.