REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOUSE

Regulamin sklepu internetowego House

1. Przedsiębiorca, kontakt

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.housebrand.com jest LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44 (zwana dalej: „LPP”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000000778, posiadająca REGON: 190852164, NIP: 583-10-14-898, kapitał zakładowy 3.704.846 zł, opłacony w całości.

1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

 • pod adresem E-sklep Housebrand.com, ul. Długie Ogrody 12, 80-769 Gdańsk,
 • telefonicznie pod numerem infolinii dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: 58 353 62 62 (koszt połączenia według taryfy operatora),
 • poprzez pocztę elektroniczną na adres: support.pl@housebrand.com,
 • przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego House

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które LPP przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

3. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.housebrand.com.

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, ewentualnie - orientacyjnej dostępności w salonach stacjonarnych.

3.3. Zamawiając towar, Klient dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów. 

4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru w danym rozmiarze, należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Przejdź do kasy”, jeżeli Klient nie jest jeszcze zalogowany, następuje przeniesienie do panelu logowania/zakładania konta.

4.3. Następnie uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.4. Po założeniu konta/zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.

4.5. Po wybraniu sposobu dostawy (na podany adres lub do wybranego salonu House) i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

4.6. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części „Metody płatności online”, płatności odroczonej lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.

4.7. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.8. Jeśli Klient wybrał jedną z dostępnych płatności online bądź płatności odroczonych, po dokonaniu płatności zostanie przekierowany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

4.9. W przypadku nieotrzymania zapłaty on-line przez LPP, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

4.10. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie, zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca, uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

4.11. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.12. LPP może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem. 

5. Ceny

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i LPP. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez LPP zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4. LPP zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. 

6. Dostępność zamówionych towarów

6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

6.2. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia w tej części.

6.3. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie dostępnych rozmiarów.

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach LPP może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski. 

8.2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.

8.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres lub do salonu, to czas dostawy wynosi 6 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.

8.4. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

8.5. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności jednej z aktualnie dostępnych płatności online, realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie. Od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

8.6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez LPP firma kurierska.

8.7. LPP okresowo i bez dodatkowych kosztów dla Klienta (to jest innych niż wskazane w Regulaminie) może udostępniać opcje dostawy „kup dziś odbierz jutro” lub „kup dziś do 15:00 odbierz jutro” co oznacza, iż większość zamówionych w tej opcji zakupów zostanie przekazana do odbioru przez Klienta w ciągu 24 godzin od zamówienia, jednakże nie jest to gwarantowane przez LPP. Opcja ta może być dostępna tylko przy zamówieniach na dostawę za pośrednictwem kuriera lub do paczkomatu.

9. Formy płatności za zamówienie

9.1. Za pobraniem.

9.2. Przelew: dostępne są wyłącznie przelewy on-line dokonane przy użyciu wybranej przez Klienta, aktualnie dostępnej metody płatności, tj. jest serwisu jednego z partnerów LPP. Po dokonaniu wyboru, Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności.

9.3. LPP nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty, np. w banku lub na poczcie.

9.4. Karta płatnicza: w przypadku, gdy Klient jest posiadaczem karty umożliwiającej dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Klienta partnera LPP. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a operatorem posiadanej przez Klienta karty.

9.5. Płatność odroczona: w przypadku wyboru przez Klienta tej formy płatności, zostanie on przekierowany na stronę wybranego przez Klienta dostawcy odroczonej płatności, z którym Klient zawiera odrębną umowę, na warunkach oferowanych przez wybranego przez Klienta dostawcę.

Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do LPP na adres: support.pl@housebrand.com.

10. Umowa sprzedaży

10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.housebrand.com nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że LPP może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.

10.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

11. Wykonanie umowy – termin

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy, LPP zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 5 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, LPP niezwłocznie skontaktuje się z Klientem, proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Koszt dostawy

12.1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

12.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

 • w przypadku dostawy do wybranego salonu stacjonarnego i płatności online – 0,00 PLN brutto,
 • w przypadku przesyłki standardowej kurierem i płatności online – 7,90 PLN brutto,
 • w przypadku wysyłki do paczkomatu i płatności online – 7,90 PLN brutto,
 • w przypadku przesyłki standardowej kurierem i płatności przy odbiorze – 9,90 PLN brutto.

13. Odstąpienie od umowy

13.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).

13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 365 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta) weszła w posiadanie towaru.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa LPP jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

 • pocztą na adres: Esklep Housebrand.com, LPP S.A.  E-commerce, Panattoni Park Tricity South II, Będzieszyn 103, 83-000 Będzieszyn
 • przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: support.pl@housebrand.com
 • przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce „Kwestie prawne”/”Formularz odstąpienia od umowy” – przy czym nie jest to forma obowiązkowa
 • przez wypełnienie i wysłanie formularza on-line, dostępnego w panelu Klienta przy każdym zamówieniu; w przypadku skorzystania z tego formularza Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie o tym, iż LPP otrzymało jego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Uwaga! Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności. LPP zaleca korzystanie z formularza on-line dostępnego w panelu Klienta wyłącznie ze względu na łatwość i szybkość złożenia oświadczenia.

13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 365-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2. powyżej.

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, LPP zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez LPP), nie później niż 14 dni od dnia, w którym LPP została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej.

13.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie – na przykład w przypadku zwrotu do salonu stacjonarnego sprzedawca może zaproponować zwrot należności w gotówce, na co Klient może, ale nie musi wyrazić zgody. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.

13.7. LPP może wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.

13.8. Rzeczy należy odesłać na adres: Esklep Housebrand.com, LPP S.A.  E-commerce, Panattoni Park Tricity South II, Będzieszyn 103, 83-000 Będzieszyn, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował LPP o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13.9. Zwrot rzeczy dokonywany jest  przez Klienta na jego koszt.

13.10. Klient może skorzystać z oferowanego aktualnie przez LPP sposobu zwrotu – nie dotyczy zamówień opłaconych za pomocą odroczonej płatności.

13.11. Klient może także zwrócić rzecz w każdym salonie działającym na terenie Polski pod marką House, za wyjątkiem salonu outletowego. Dostarczenie do salonu odbywa się na koszt Klienta.

13.12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Reklamacje

14.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów LPP ponosi odpowiedzialność za wady.

14.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym House może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.

14.3. Reklamację można złożyć w każdym salonie stacjonarnym działającym pod marką House (za wyjątkiem salonu outletowego) lub drogą pocztową.

14.4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany zalecany przez LPP formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym, w panelu Klienta, przy każdym zamówieniu), który można wypełnić online lub wypełniony wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: Esklep Housebrand.com, LPP S.A.  E-commerce, Panattoni Park Tricity South II, Będzieszyn 103, 83-000 Będzieszyn.

14.5. LPP rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej realizacji poprzez wiadomość e-mail bądź sms.

14.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar oraz zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii/skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: support.pl@housebrand.com.

14.7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej w salonie House, należna Klientowi kwota pieniężna wraz z ewentualnym przysługującym zwrotem kosztów, zostanie Klientowi zwrócona w salonie, w którym złożona została reklamacja.

14.8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji wysłanej drogą pocztową lub kurierem LPP, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

14.9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji złożonej w salonie stacjonarnym, Klient otrzyma o tym informację, w zależności od wyboru Klienta, poprzez wiadomość e-mail lub sms i jest obowiązany odebrać towar w salonie, w którym składał reklamację w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.

15. Anulowanie zamówienia

Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia, w ciągu 15 minut od złożenia zamówienia, w panelu Klienta, w zakładce „Moje zamówienia”, poprzez kliknięcie przy danym zamówieniu przycisku „Anuluj zamówienie”.

16. Wystawienie faktury

16.1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP lub PESEL do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.

16.2. LPP nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

16.3. W przypadku faktur korygujących, niniejszy Regulamin stanowi dokumentację uzgadniającą warunki korekty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i akceptację ze strony klienta, iż  momentem zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za dany okres jest moment wystawienia faktury korygującej przez LPP. LPP wystawia fakturę korygującą z chwilą zwrotu towaru do LPP (zwrot w salonie lub do magazynu LPP), co stanowi spełnienie warunków do wystawienia faktury korekty.

17. Przetwarzanie danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, LPP przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że w trosce o Twoje bezpieczeństwo dokonaliśmy zmian w naszym sklepie internetowym, związanych z ochroną tych danych.


Opracowaliśmy nowy Regulamin sklepu internetowego oraz nową Politykę prywatności, które zaczną obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Z każdym z tych dokumentów będziesz mógł zapoznać się na naszej stronie www.housebrand.com w zakładce: https://www.housebrand.com/pl/pl/terms oraz https://www.housebrand.com/pl/pl/privacy-policy. Linki do wskazanych dokumentów znajdą się również wszędzie tam gdzie podczas odwiedzania naszej strony masz do czynienia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych czy na regulamin sklepu internetowego.


Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Dostosowaliśmy nasz sklep do nowych wymagań. Twoje dane pozostają bezpieczne.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.