Politica de confidențialitate

Prioritatea noastră principală este să vă protejăm informațiile și să respectăm confidențialitatea datelor dvs. pe măsură ce utilizați site-ul nostru, astfel încât să ne preocupăm de măsurile de securitate adecvate și de confortul dvs. în a utiliza site-urile noastre. Această politică stabilește regulile și domeniul de aplicare al prelucrării de către noi a datelor dvs. și drepturile și responsabilitățile conexe.

 Termeni și definiții:

 • Website – magazinul online de la adresa https://www.housebrand.com/ro/ro.
 • Utilizator – persoană fizică ce folosește Site-ul.
 • LPP – LPP S.A. cu sediul social în Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, înregistrată în Registrul Judecătoresc Național, păstrat de Tribunalul Districtual pentru Gdańsk-Północ în Gdańsk, Secția 7 Comercială pentru Registrul Judecătoresc Național cu numărul KRS 778 (denumită în continuare: „LPP”), cu capital social în valoare de 3.708.482 PLN (integral vărsat), nr. REGON 190852164, nr. NIP 583-10-14-898.
 • GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Operatorul de date este:

LPP ROMANIA FASHION S.R.L., având sediul în Bucureşti, Calea Griviței, nr. 84-102, Cod Postal: 010735, Bloc: The Mark Tower Aripa E, Etaj 6, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/17329/2007 având CUI: RO22418650.

Persoana împuternicită: LPP SA, cu sediul în Polonia, Gdansk, strada Lakowa nr.39/44, înregistrată în Registrul Întreprinderilor din Registrul Național al Instanțelor ținut de Instanța Districtului Gdańsk-Północ în Gdańsk, Divizia a 7-a Comercială a Registrului Național al Instanțelor, la KRS nr. 778, având un capital social de 3.708.482 PLN (vărsat integral), REGON nr. 190852164, NIP No. 583-10-14-898.

LPP a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor care poate fi contactat pentru toate aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor:

 • prin curier , la: LPP ROMANIA FASHION SRL, Grivitei (Cale), Nr. 84-102, Cod Postal 010735, Bloc The Mark Tower Aripa E, Etaj 6, București, România, înmatriculată la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/17329/2007 având CUI: RO22418650
 • prin e-mail la: dataprivacy@lpp.com.

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal.

1. Cumpărături și servicii online.

Prelucrăm datele dumneavoastră în măsura în care este necesar pentru încheierea și executarea contractului de vânzare și oferirea altor servicii ale noastre, cum ar fi:

a) permisiunea de utilizare a site-urilor și aplicațiilor noastre mobile pentru prezentarea și vinderea produselor noastre;

b) furnizarea de servicii locale, inclusiv cele oferite în magazinele fizice ale LPP și în timpul evenimentelor și târgurilor la care participă LPP;

c) executarea de programe promoționale regulate și ciclice;

d) procesarea tranzacțiilor încheiate, cum ar fi realizarea plăților și expedierea produselor;

e) asigurarea asistenței pentru clienți și exercitarea drepturilor clienților, cum ar fi drepturile de garanție sau retur, atât înainte, cât și după încheierea contractului de vânzare, inclusiv prin comunicare directă (telefon, e-mail);

f) furnizarea informațiilor, mesajelor, buletinelor informative și altor comunicări directe ale LPP;

g) garantarea securității, funcționalității și stabilității serviciilor noastre la toate nivelurile;

h) evaluarea și măsurarea datelor legate de procesul de cumpărare, inclusiv retururile și anulările de către Utilizator;

i) oferirea, livrarea și solicitarea de carduri cadou și reduceri;

j) prezentarea produselor proprii ale LPP în funcție de preferințele dvs. de modă.

În cazul încheierii contractului și executării și prestării serviciilor pe care intenționați să le utilizați, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe baza contractului de vânzare încheiat (articolul 6, alineatul (1), litera (b) din GDPR). În celelalte cazuri, interesul legitim al LPP care decurge din activitatea sa este temeiul legal (articolul 6, alineatul (1), litera (f) din GDPR).

2. Prezentarea produselor și serviciilor.

De asemenea, datele dvs. pot fi prelucrate pentru:

a) a analiza frecvența vizualizărilor produselor afișate pe site și a prezenta bunurile și serviciile LPP care se potrivesc cu istoricul dvs. de cumpărături și preferințele dvs.;

b) a personaliza ofertele mărcilor LPP pe baza datelor partajate de dvs.;

c) a ajusta vizualizările paginilor și a crea recomandări pe baza preferințelor dvs. de modă.

În acest scop, folosim datele dispozitivului și datele de acces, precum și date similare primite de la partenerii noștri. Prezentarea personalizată a produselor și serviciilor vă permite să utilizați site-ul în mod confortabil și ușor și vă garantează disponibilitatea tuturor produselor pe care le oferim. Prin personalizare, vă putem prezenta bunuri și servicii care se potrivesc nevoilor dumneavoastră.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în scopul alinierii produselor noastre la preferințele dvs. este interesul legitim al LPP, sub formă de marketing direct (articolul 6, alineatul (1), litera (f) din GDPR). 

3. Publicitate și cercetare de piață, analiza datelor.

În cadrul analizelor de date, inclusiv a cercetărilor de piață, folosim datele dvs. pentru propriile noastre nevoi promoționale, în scopul de:

a) a crea grupuri țintă de utilizatori (și în rețelele sociale, cum ar fi Facebook) cu interese și așteptări similare, un comportament similar de utilizare a Site-ului sau obiceiuri de cumpărare similare (segmentare);

b) a colecta și a prelucra informații privind datele demografice și datele referitoare la preferințele de modă, obiceiurile de cumpărare și comportamentul de utilizare a site-ului și a utiliza aceste informații în scopul activităților de promovare a produselor și serviciilor mărcilor LPP;

c) a identifica și anticipa tendințele modei;

d) a crea previziuni privind cumpărăturile online;

e) a promova produsele și serviciile noastre;

f) a planifica și a analiza eficiența activităților de promovare în cadrul grupurilor țintă;

g) a îmbunătăți și a adapta activitățile promoționale privind propriile produse și servicii.

Astfel, vă putem prezenta produse interesante ale tuturor mărcilor LPP în conformitate cu preferințele dvs., folosind date statistice care sunt cumulate și anonimizate, precum și date care pot fi legate de o anumită persoană prin pași suplimentari.

Temeiul legal al prelucrării este interesul legitim al LPP sub formă de marketing direct (articolul 6, alineatul (1), litera (f) din GDPR).

4. Dezvoltarea produselor și tehnologiilor.

Folosim datele dvs. în scopul dezvoltării produselor și serviciilor noastre (crearea de aplicații mobile, dezvoltarea tehnologiilor, personalizarea serviciilor noastre) și alinierea acestora la preferințele dvs. În acest sens, folosim date cumulate, pseudonimizate sau anonimizate care facilitează și accelerează rezolvarea problemelor la cumpărăturile online și sunt benefice pentru nivelul de servicii pentru clienți. Astfel urmărim următoarele obiective:

a) crearea unor soluții tehnice prin care să eliminăm problemele legate de găsirea produselor potrivite pentru a vă îmbunătăți experiența de cumpărare;

b) îmbunătățirea canalelor de comunicare cu Operatorul de date prin utilizarea soluțiilor de comunicare automatizate (de exemplu, robot de chat);

c) optimizarea serviciilor și tehnologiilor personalizate în ceea ce privește analiza datelor, promovarea mărcilor LPP și cumpărăturile online;

d) dezvoltarea tehnologiilor care vizează garantarea securității sistemelor informatice, a datelor cu caracter personal și prevenirea fraudei;

e) optimizarea proceselor de afaceri și logistice constând în accelerarea și simplificarea executării contractelor încheiate și a serviciilor oferite;

f) dezvoltarea permanentă a unor soluții tehnologice pentru îmbunătățirea și optimizarea personalizării ofertelor;

g) implementarea și dezvoltarea unor soluții care permit rezolvarea automatizată a problemelor ridicate de clienți;

h) prevenirea fraudei;

i) dezvoltarea și verificarea soluțiilor de programe informatice menite să optimizeze procesele elementare de afaceri și logistice.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. este interesul legitim al Operatorului, care implică dezvoltarea de produse și tehnologii ce sunt necesare pentru a desfășura activitatea în mod corespunzător și pentru a alinia produsele și serviciile la nevoile dumneavoastră (articolul 6, alineatul (1), litera (f) din GDPR).

5. Optimizarea serviciilor.

În scopul îmbunătățirii operațiunilor noastre de afaceri și protecției intereselor LPP, datele dvs. sunt prelucrate pentru:

a) îmbunătățirea serviciilor pentru clienți furnizate de Biroul de Servicii pentru Clienți, în special prin implementarea soluțiilor de rezolvare mai rapidă a problemelor (automatizarea serviciilor pentru clienți);

b) prevenirea fraudei;

c) respectarea exercitării drepturilor clienților care apar în urma încheierii contractului (reclamații, retururi);

d) exercitarea corespunzătoare a responsabilităților LPP legate de încheierea contractelor de vânzare (documentarea tranzacțiilor și depozitarea documentației fiscale);

e) demonstrarea conformității cu prevederile legale aplicabile activității de afaceri a LPP, în special în ceea ce privește drepturile clienților și protecția datelor cu caracter personal;

f) asigurarea pretențiilor din partea LPP.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. este interesul legitim în optimizarea activității noastre de afaceri și, în cazul în care prelucrarea datelor este impusă de lege (de exemplu, legislația fiscală, legislația privind protecția consumatorilor), de a demonstra conformitatea noastră cu o astfel de legislație (articolul 6, alineatul (1), litera (f) din GDPR).

Ce date procesăm?

 1. Pentru a vă înregistra contul pe Site: prenume și nume, adresă de e-mail.
 2. Pentru a vă permite să folosiți și să gestionați contul dvs. de pe Site: prenume și nume, număr de telefon, adresă de e-mail, sex, adresă (stradă, număr clădire, număr apartament, cod poștal, oraș, țară), număr de identificare fiscală sau cod numeric personal (dacă se emite o factură).
 3. Pentru a trimite informații (buletin informativ) despre campanii promoționale, oferte speciale, coduri promoționale: adresa de e-mail, numărul de telefon, data nașterii.
 4. Pentru executarea contractelor dvs. de vânzare înregistrate pe Site: prenume și nume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă (stradă, număr clădire, număr apartament, cod poștal, oraș, țară), număr de identificare fiscală sau cod numeric personal (dacă se emite o factură), detalii despre cumpărăturile dvs. pe Site.
 5. Pentru executarea contractelor încheiate fără înregistrarea dvs. pe Site: prenume și nume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă (stradă, număr clădire, număr apartament, cod poștal, oraș, țară), număr de identificare fiscală (dacă se emite o factură).
 6. Pentru a vă informa despre disponibilitatea produselor pe care le-ați specificat: adresa de e-mail.
 7. Pentru a face decontări cu dvs. pentru bunurile pe care le returnați: număr de cont bancar.
 8. Pentru a vă permite să ne contactați: prenume, nume, datele tranzacției (adresă de expediere, articole comandate), detalii de contact (adresa poștală, inclusiv strada, numărul clădirii, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara, adresa de e-mail, numărul de telefon), vocea – pentru a îmbunătăți calitatea serviciului de asistență pentru clienți, este posibil să înregistrăm apelurile telefonice, fapt despre care sunteți informați la începutul apelului.

Drepturile persoanelor vizate.

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul:

 1. Să vă ștergeți în mod independent contul, inițiind procedura de ștergere a contului în secțiunea „Datele mele”.
 2. Să ștergeți datele dvs. fără a indica motivul; acest lucru poate duce, după caz, la ștergerea contului dvs. de pe Site.
 3. Să vă opuneți prelucrării datelor dvs. în întregime sau parțial și pentru un anumit scop.
 4. Să restricționați prelucrarea datelor dvs. pentru un anumit timp sau într-o anumită măsură.
 5. Să corectați sau să rectificați datele dvs. personale. De asemenea, puteți face modificările pe cont propriu după ce vă conectați pe Site în secțiunea „Datele mele”.
 6. Să vă retrageți consimțământul pentru buletinul informativ.
 7. Să transferați datele dvs. către o altă entitate. În acest scop, ne puteți contacta prin intermediul formularului de contact, specificând numele și adresa entității căreia îi vom transfera datele și domeniul de aplicare al datelor – adică specificând ce informații vom transfera. Transferul va avea loc electronic odată ce solicitarea dvs. este confirmată. Acest lucru este necesar pentru a garanta securitatea unor astfel de date și pentru a confirma că solicitarea vine în mod specific de la dvs.
 8. Să fiți informat cu privire la domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal.
 9. Să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere a datelor cu caracter personal; în Polonia, acesta este președintele Oficiului pentru Protecția Datelor, adresa: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Trimiterea cererilor și exercitarea drepturilor dvs. nu vor avea niciun impact asupra acțiunilor noastre finalizate. Veți primi informații despre rezultatul solicitării dvs. în termen de o lună. 

Stocăm datele despre tranzacțiile dvs. pentru perioada care decurge din legislația fiscală sau pentru a ne asigura interesele în calitate de Operator prin colectarea de dovezi legate de analizarea reclamațiilor sau returnarea bunurilor. Faptul de a vă șterge datele dvs. nu oprește prelucrarea acestora în privința specificată.

Comunicările referitoare la datele cu caracter personal.

Ne puteți trimite notificări sau solicitări referitoare la datele cu caracter personal utilizând un canal de comunicare la alegerea dvs.:

 1. E-mail către: support.ro@housebrand.com.
 2. Telefon: 0312 201 177 (costul depinde de operator).
 3. Formular de contact disponibil pe Site.
 4. Scrisoare către: LPP România Fashion SRL. - Bucureşti, Calea Griviței, nr. 84-102, Cod Postal: 010735, Bloc: The Mark Tower Aripa E, Etaj 6, Sector 1, România; Persoana împuternicită: LPP SA - str. Lakowa nr.39/44, 80-769 Gdansk, Polonia.

Timpul de păstrare a datelor cu caracter personal.

Păstrăm datele cu caracter personal pe durata:

a) existenței contului dumneavoastră pe Site;

b) care rezultă din prevederile legislației fiscale (datele tranzacției) – 5 ani de la sfârșitul anului fiscal când a apărut obligația noastră fiscală;

c) care rezultă din utilizarea Serviciului Asistență Clienți (sub orice formă) – 2 ani de la fiecare contact;

d) activităților noastre promoționale (buletin informativ) – până când vă revocați consimțământul;

e) activităților de promovare directă a produselor noastre – până când vă exprimați o obiecție efectivă și legitimă;

f) perioadei în care așteptați notificarea despre disponibilitatea produsului – maximum 6 luni de la solicitare;

g) operațiunilor statistice, urmăririi revendicărilor sau apărării împotriva revendicărilor (de exemplu, reclamațiilor) – până la expirarea termenului pentru o revendicare respectivă care decurge din prevederile legale.

Transferul prelucrării datelor sau transferul datelor.

Transferăm datele dvs. pentru prelucrare în măsura în care este necesar pentru atingerea obiectivelor specifice către partenerii și companiile noastre din Grupul LPP. Acestea includ, dar nu se limitează la personalul depozitelor și magazinelor fizice. Pentru o mai bună utilizare a magazinului online de către dvs., putem partaja datele dvs. cu furnizorii de servicii IT sau servicii analitice (de exemplu, în legătură cu pregătirea unei prezentări personalizate de produs sau segmentarea utilizatorilor), cu furnizorii de servicii cloud (de exemplu, prin utilizarea de software pe serverele furnizorilor), cu părțile care trimit corespondența de promovare a produselor sau serviciilor noastre (Buletin informativ). De asemenea, oferim date entităților care participă la executarea contractului încheiat pe Site, de exemplu, companiilor de curierat și operatorilor de plată. Acestea devin operatori ai acestor date în momentul în care datele sunt partajate. O listă a partenerilor de încredere cărora le transferăm sau cărora le partajăm date cu caracter personal este disponibilă AICI.

Cu excepția obiectivelor specificate în Politica de confidențialitate, datele dvs. cu caracter personal nu vor fi partajate cu terțe părți sau cu alte entități. Prin urmare, nu veți primi alte materiale promoționale în afara materialelor noastre. Nu oferim servicii promoționale terților.

Garantăm prelucrarea în siguranță a datelor dumneavoastră cu caracter personal prin utilizarea unor măsuri tehnice și organizatorice eficiente și selectate corespunzător.

Transferul de date în afara SEE.

În cadrul utilizării de către Operator a instrumentelor necesare pentru a sprijini operațiunile sale curente, furnizate, de exemplu, de către Google, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în țări din afara Spațiului Economic European (SEE), în special în Statele Unite ale Americii (SUA) sau într-o altă țară în care o entitate care colaborează cu acesta deține instrumente utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în colaborare cu Operatorul. Securizarea corespunzătoare a datelor cu caracter personal prelucrate în afara SEE este garantată prin aplicarea unor contracte externe privind prelucrarea datelor bazate pe clauze contractuale standard care îndeplinesc cerințele GDPR.

Informații comerciale – Buletin informativ.

Vă puteți abona la Buletinul informativ furnizând adresa de e-mail sau numărul de telefon. Prin furnizarea acestor date sunteți de acord să primiți informații comerciale care provin exclusiv de la LPP (e-mail sau mesaj text). Vă informăm despre oferte, tendințe, oferte speciale, reduceri și cupoane de reducere (în acest scop, este posibil să partajăm adresa dvs. de e-mail sau numărul de telefon cu partenerii noștri de încredere), precum și despre cumpărăturile nefinalizate în magazinul online prin mijloace electronice de comunicare. De asemenea, vi se poate cere să vă exprimați opinia prin sondaje.

Vă puteți dezabona în orice moment accesând linkul disponibil în fiecare newsletter sau trimițând un e-mail la adresa: support.ro@housebrand.com.

Notificare despre disponibilitatea produsului.

La cererea dvs., vă putem trimite notificări electronice cu privire la disponibilitatea produselor pe care le-ați specificat. Când un anumit produs este disponibil, veți primi o notificare la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o. Datele personale sunt oferite în mod liber, dar sunt necesare dacă doriți să primiți notificări.

Date prelucrate de site-uri și dispozitive mobile.

În scopul de a vă oferi servicii (atunci când acest lucru este necesar sau rezultă din interesul legitim, al nostru sau al terților), avem dreptul de a obține și de a înregistra automat datele transmise serverului de navigatoarele de Internet sau de dispozitivele dvs. (de exemplu, pentru a garanta securitatea activelor IT sau securitatea altor Utilizatori). Datele pot include, de exemplu, cookie-uri, o adresă IP, parametri de programe și echipamente informatice, site-uri pe care s-a navigat, un număr de identificare a dispozitivului mobil, informații despre utilizarea aplicației și alte date referitoare la dispozitivele și sistemele pe care le utilizați. Colectarea unor astfel de informații sprijină funcționarea corectă a paginilor de Internet și vă permite să utilizați în mod confortabil și să accesați complet site-ul nostru.

Cookie-uri.

Cookie-urile sunt fișiere text mici care conțin date IT ce permit Site-ului să funcționeze corect. Acestea sunt stocate pe dispozitivele dvs. terminale. Fișierele permit recunoașterea dispozitivului și adaptarea corectă a aspectului Site-ului la preferințele dvs. Cookie-urile sunt necesare pentru a vă permite să vă conectați corect pe site și să utilizați toate funcțiile fără întreruperi. Cookie-urile ne informează despre activitatea dumneavoastră pe Site, dar nu permit identificarea dumneavoastră completă. Cookie-urile pot fi folosite, de exemplu, pentru:

a) a adapta conținutul Site-ului la preferințele dvs. și a optimiza utilizarea paginilor de internet;

b) a crea statistici pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizați Site-ul nostru, astfel încât să putem afișa un conținut care se potrivește preferințelor dvs. de modă;

c) a menține sesiunea deschisă;

d) a vă oferi conținut de marketing pentru produsele noastre, adaptat nevoilor dvs.

Pentru mai multe informații despre cookie-uri, navigați AICI 

Conectarea cu conturile de rețele de socializare.

Vă puteți înscrie pe site-urile noastre și apoi să utilizați opțiunea de conectare prin contul dvs. de socializare (de exemplu, Facebook, Google etc.). Depinde de dvs. modul în care vă înscrieți sau vă conectați. Conectarea dvs. este autentificată de site-ul de socializare.

De asemenea, primiți informații despre sfera datelor furnizate nouă de site-ul de socializare. În acest caz, acestea sunt date necesare și suficiente pentru identificarea dvs. și pentru crearea în siguranță a unui cont pe site-urile noastre. Datele provin din profilul dvs. public și includ în primul rând prenumele, numele și adresa de e-mail.

Nu avem niciun drept asupra contului dvs. din rețeaua de socializare, în special pentru a posta orice conținut pe acesta. Pentru mai multe informații despre datele utilizate de site-urile de socializare, accesați politica de confidențialitate a site-ului respectiv (de exemplu, Facebook https://www.facebook.com/policy.php sau Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Site-ul de socializare pe care l-ați folosit pentru a vă înscrie pe site-ul nostru nu ne informează cu privire la ștergerea contului dvs. de pe acel site de socializare și decizia dvs. de a nu vă conecta prin acel cont, motiv pentru care datele dvs. utilizate pentru autentificare vor rămâne în baza noastră de date. În timp ce sunteți conectat pe site-ul nostru, vă puteți șterge în mod independent contul, inițiind procedura de ștergere a contului în secțiunea „Datele mele”.

Chiar dacă vă ștergeți datele, nu încetăm neapărat prelucrarea acestora; stocăm datele despre tranzacțiile dvs. pentru perioada care decurge din legislația fiscală sau pentru a ne asigura interesele în calitate de Operator prin colectarea de dovezi legate de analizarea reclamațiilor sau returnarea bunurilor.

Facebook Custom Audience.

Utilizând instrumentul Facebook Custom Audience, este posibil să transmitem o bază de date securizată cu adrese de e-mail sau numere de telefon ale clienților noștri către instrumentele Facebook. Dacă sunteți un utilizator înregistrat al Facebook sau al altor site-uri web din grupul Meta și adresa dvs. de e-mail sau numărul de telefon este același cu cel pe care l-ați trimis în timp ce vizitați aceste site-uri web, vi se pot prezenta mesaje sponsorizate despre ofertele, tendințele, oferte speciale, cupoanele de reduceri sau reducerile noastre. Cu acest instrument, nu vom transmite informații promoționale direct prin adresa dvs. de e-mail sau numărul de telefon. Puteți dezactiva în mod independent funcția de remarketing „Segmente de public personalizate” din setările de reclame. În acest scop, trebuie să fiți autentificat la contul dvs. de Facebook. Pentru mai multe informații despre grupurile țintă non-standard, vizitați: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

Pluginul Facebook.

Site-ul nostru conține un plugin Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Pluginul Facebook pe site-ul nostru este marcat cu logo-ul Facebook. Acest plugin vă va conecta direct la profilul nostru de pe server-ul Facebook. Ulterior, Facebook află că ați vizitat site-ul nostru de la adresa dvs. IP.

Dacă vizitați site-ul nostru în timp ce sunteți conectat la profilul dvs. Facebook, Facebook va înregistra informații despre vizită. Chiar dacă nu sunteți conectat, Facebook poate obține informații despre adresa IP. Dorim să subliniem că Facebook nu ne furnizează informații despre colectarea și prelucrarea datelor. Scopul și domeniul de aplicare al datelor colectate de Facebook ne sunt necunoscute.

Dacă doriți să primiți informații suplimentare despre politica de confidențialitate, vă rugăm să contactați Facebook sau să citiți termenii de utilizare ai acestei platforme: https://www.facebook.com/about/privacy/. Dacă nu doriți să împărtășiți informațiile cu privire la vizitele dvs. pe paginile noastre cu Facebook, vă recomandăm să vă deconectați mai întâi din contul dvs. de Facebook.

Facebook Pixel.

Paginile noastre de Internet includ Facebook Pixel, astfel încât să vă putem oferi publicitate pentru produsele mărcilor noastre, în funcție de interesele dvs., ori de câte ori vizitați Facebook sau alte site-uri care folosesc, de asemenea, acest instrument. În consecință, este posibil să primiți o reclamă personalizată, astfel încât site-ul nostru și produsele pe care le oferim să vă fie cât mai interesante și să corespundă nevoilor dumneavoastră în cel mai bun mod posibil. Primind astfel de date, suntem, de asemenea, capabili să măsurăm rata de succes a reclamelor personalizate și să creăm rapoarte cu privire la acest conținut. Datele colectate sunt anonime, deoarece nu obținem informații despre identitatea utilizatorului. Datele sunt păstrate și prelucrate de Facebook, motiv pentru care este posibil să le conectați la profilul de utilizator potrivit. Facebook folosește astfel de date în scopuri publicitare. Pentru mai multe informații despre protecția confidențialității, accesați Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Puteți dezactiva în mod independent funcția de remarketing „Segmente de public personalizate” din setările de reclame. În acest scop, trebuie să fiți autentificat la contul dvs. de Facebook.

Pixel și alte tehnologii similare.

Partenerii ale căror servicii le folosim pot plasa așa-zisul „pixel” pe site-urile noastre web. Prin intermediul „pixel” sau al unei tehnologii similare, se stabilește o conexiune la serverele partenerilor noștri atunci când vizitați site-urile noastre web. Utilizarea „pixel” necesită consimțământul dumneavoastră, pe care îl furnizați odată cu acceptarea cookie-urilor promoționale. Partenerii noștri pot asocia ofertele speciale afișate pentru produsele noastre cu preferințele dumneavoastră în materie de modă determinate pe baza informațiilor furnizate partenerilor noștri în timpul utilizării site-urilor web.

Astfel, puteți primi conținut personalizat despre produsele noastre, astfel încât acestea să fie mai interesante și mai relevante pentru dumneavoastră. Primind astfel de date, suntem, de asemenea, capabili să măsurăm rata de succes a reclamelor personalizate și să creăm rapoarte cu privire la acest conținut. Informații detaliate despre prelucrarea datelor dumneavoastră de către partenerii noștri sunt disponibile AICI.

TikTok Pixel.

Site-urile noastre web includ TikTok Pixel, motiv pentru care, de fiecare dată când vizitați site-ul web TikTok, vi se afișează reclame pentru produsele mărcilor noastre, bazate pe interesele dumneavoastră. Astfel, puteți primi reclame personalizate ale produselor noastre, gândite să fie cât mai interesante și să corespundă preferințelor dumneavoastră în cel mai bun mod posibil. Primind astfel de date, suntem, de asemenea, capabili să măsurăm rata de succes a reclamelor personalizate și să creăm rapoarte cu privire la acest conținut. Datele colectate sunt anonime, deoarece nu obținem informații despre identitatea utilizatorului. Datele sunt păstrate și prelucrate de TikTok, motiv pentru care este posibil să vă conectați la profilul de utilizator potrivit. TikTok folosește astfel de date în scopuri publicitare.

Pentru mai multe informații despre protecția confidențialității, accesați site-ul TikTok: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings

Informații despre profilurile mărcii LPP în rețelele de socializare.

Dispunem de profiluri pe rețelele de socializare: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (denumite în continuare „rețele de socializare”), unde postăm informații despre produsele mărcilor noastre. Administratorii rețelelor de socializare vă înregistrează comportamentul cu ajutorul cookie-urilor și al altor tehnologii similare, inclusiv în timpul fiecărei interacțiuni cu profilurile noastre. Domeniul complet și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal pe rețelele de socializare sunt definite de administratorii acestora.

Dacă vizitați profilurile noastre, obținem acces la statistici generale referitoare la interesele dvs. și datele demografice (cum ar fi vârsta, sexul, regiunea) generate de administratorii rețelelor sociale. Suntem pe deplin responsabili pentru gestionarea și postarea pe astfel de profiluri, pentru informațiile postate de utilizatori, de asemenea, în mesaje private și pentru comunicarea pe site-urile de socializare specificate.

Facebook și Instagram sunt administrate de către Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda („Facebook”).

YouTube este administrat de către Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, SUA.

Pinterest este administrat de către Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, SUA.

Dacă aveți un cont pe un anumit site de socializare, avem acces la informațiile setate ca publice în aceleași condiții ca și alți utilizatori ai site-ului.

Când ne accesați profilul, administratorul rețelelor sociale folosește cookie-uri și alte tehnologii similare pentru a monitoriza comportamentul utilizatorului și acțiunile pe care le întreprindeți. Informațiile sunt colectate, de exemplu, pentru a întocmi statistici despre site. Statisticile conțin numai date statistice anonimizate despre utilizatorii care vizitează profilul și nu pot fi asociate cu o anumită persoană. Nu avem acces la datele personale utilizate de rețelele de socializare pentru a pregăti, de exemplu, statistici ale site-ului.

Datorită statisticilor site-ului generate de rețelele de socializare, avem informații despre cum folosiți profilurile noastre și care dintre conținutul postat este cel mai popular. Cu ajutorul unor astfel de informații, ne îmbunătățim profilurile prin alinierea mai precisă a conținutului pe care îl postăm cu interesele și preferințele dumneavoastră. Administratorii fiecăruia dintre site-urile de social media sunt responsabili de prelucrarea datelor dvs. în scopul generării statisticilor legate de site. În consecință, fiecare dintre administratori are obligația de a vă informa cu privire la orice chestiune legată de prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul realizării statisticilor site-ului și posibilitatea exercitării dreptului de protecție a confidențialității conform legislației aplicabile.

Utilizăm serviciile oferite de site-urile de socializare pentru a promova bunuri și servicii, în special prin segmentarea utilizatorilor și activităților care ne permit să aliniem în mod corespunzător produsele pe care le oferim la nevoile dvs. (în conformitate cu regulile stabilite în ceea ce privește utilizarea acestor site-uri).

Pentru mai multe informații despre drepturile dumneavoastră de protecție a datelor legate de crearea statisticilor privind site-ul și despre posibilitatea de a exercita aceste drepturi direct în interacțiunile cu rețelele de socializare, vă rugăm să accesați:

1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://privacycenter.instagram.com/

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy?hl=ro

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/ro/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=en

Declarația privind protecția datelor de către Google Analytics.

Site-urile noastre utilizează mecanismele de analiză a serviciilor web ale Google Inc. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA”): Google Analytics, Google Double Click și Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click și Google Tag Manager utilizează cookie-uri pentru a analiza modul de utilizare a website-urilor. Informațiile colectate prin cookie-uri sunt transmise către serverele Google din SUA și sunt arhivate.

Dacă funcția de anonimizare IP este activată în timp ce vizitați site-ul nostru web, IP-ul dvs. de utilizator este prescurtat de Google. Acest lucru se aplică statelor membre ale Uniunii Europene și altor state enumerate în acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri speciale este trimisă o adresă IP completă către serverul Google din SUA, unde este abreviată. În acest fel, funcția de anonimizare a adresei IP este activă pe site-ul nostru.

La cererea operatorului site-ului, Google folosește informațiile colectate pentru a analiza traficul site-ului și pentru a pregăti rapoarte privind utilizarea site-ului și a altor servicii legate de utilizarea acestuia. Adresa IP comunicată de navigatorul dvs. în cadrul Google Analytics nu este păstrată împreună cu alte date Google.

Utilizăm Google Analytics pentru a analiza folosirea site-ului nostru, în scopul de a-l îmbunătăți și pentru a vă prezenta produse atractive ale mărcilor noastre.

Google Ads.

În cadrul utilizării instrumentelor Google Ads, datele dumneavoastră pot fi trimise altor parteneri și furnizori de LPP. Scopul utilizării Google Ads este de a promova produsele mărcilor noastre prin Google Ads pe site-uri externe. Pe baza datelor primite din campaniile publicitare, putem stabili rata de succes a activităților noastre promoționale. Realizăm acest lucru afișând numai reclame care sunt în concordanță cu preferințele dvs. de modă, iar scopul nostru este să ne îmbunătățim site-ul pentru a-l face mai atrăgător pentru dvs. Dacă vizitați site-ul nostru web printr-o reclamă Google, Google Ads, un cookie va fi salvat pe computerul dvs., dar acest lucru nu va permite identificarea dvs. completă. Informațiile colectate se pot referi la afișarea de reclame specifice pe site-uri, în motorul de căutare Google și prin serviciile partenerilor Google. Dacă sunteți un utilizator Google înregistrat, Google poate conecta vizita dvs. pe site-ul nostru la contul dvs. Dacă nu sunteți un utilizator Google înregistrat sau nu sunteți autentificat, Google vă poate salva și adresa IP.

Google Ads Customer Match.

Prin utilizarea instrumentului Google Ads Customer Match, este posibil să trimitem instrumentelor Google o bază de date securizată cu adrese de e-mail sau numere de telefon ale clienților noștri. Dacă sunteți un utilizator înregistrat, de exemplu, al YouTube, Gmail sau altor site-uri web din grupul Google și adresa dvs. de e-mail sau numărul de telefon este același cu cel pe care l-ați trimis în timp ce vizitați site-uri web din grupul Google, vi se pot prezenta mesaje despre ofertele, tendințele, ofertele speciale, reducerile sau cupoanele noastre de reducere. Cu acest instrument, nu vom transmite informații promoționale direct prin adresa dvs. de e-mail sau numărul de telefon. Pentru mai multe informații despre afișarea reclamelor conform listei de clienți stabilite, vizitați: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360.

Utilizăm mecanisme de analiză a serviciilor web ale Google Marketing Platform, cum ar fi Display & Video 360, Campaign Manager 360 și Search Ads 360. Site-urile noastre web folosesc eticheta Floodlight DV360 pentru a evalua eficacitatea campaniilor de promovare și de publicitate ale mărcilor noastre. Scopul este de a optimiza afișarea anumitor reclame în favoarea celor care se potrivesc în mod corespunzător cu preferințele sau gusturile dvs. de modă. Instrumentul face posibilă colectarea și stocarea informațiilor despre reclamele pe care faceți clic, precum și informații bazate pe comportamentul dumneavoastră pe site-urile web ale terților. Google folosește un ID cookie pentru a înregistra ce anunțuri sunt afișate în care browser și, astfel, poate împiedica afișarea lor de mai multe ori. În plus, Google poate folosi ID-uri cookie pentru a înregistra conversiile legate de solicitările de anunțuri. Cookie-urile nu conțin date cu caracter personal, cum ar fi adrese de e-mail, nume de familie sau adrese de domiciliu. Acest instrument permite browserului dvs. să se conecteze automat la serverul Google.

Obiectivul nostru este să vă prezentăm acele produse ale mărcilor noastre care sunt în concordanță cu interesele dumneavoastră.

Pentru mai multe detalii despre Google Marketing Platform, vizitați https://marketingplatform.google.com/about/.

Microsoft Bing Ads. 

Site-ul nostru utilizează Bing Ads de la Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SUA). Ca urmare, un cookie este salvat pe computerul dvs. odată ce vizitați site-ul nostru prin Microsoft Bing, care promovează produsele mărcilor noastre. Cookie-urile utilizate ca parte a Microsoft Bing Ads au un scop de marketing și optimizare în ceea ce privește serviciile pe care le oferim. Cookie-urile salvate stochează informații despre vizita dvs. pe site-urile noastre și informații despre produsele mărcilor noastre care vă interesează. Cookie-urile fac posibilă identificarea clară a browserului web, dar nu sunt folosite pentru a vă stabili identitatea ca utilizator al site-ului nostru.

Pentru mai multe informații despre politica de confidențialitate Microsoft Bing, accesați: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

De asemenea, vă puteți schimba opțiunile în orice moment, în conformitate cu regulamentul din secțiunea Renunțarea la instrumentele de marketing.

Renunțarea la instrumentele de marketing.

Puteți gestiona setările cookie-urilor în browserul dvs. Alegerea dvs. poate compromite utilizarea deplină a unor funcții ale site-ului. Puteți dezactiva salvarea datelor de utilizare a site-ului (inclusiv adresa IP) colectate prin cookie-uri și transmiterea acestora către Google, precum și partajarea acestora de către Google, prin descărcarea și instalarea pluginului disponibil la adresa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dacă nu doriți să primiți prezentări personalizate ale produselor noastre sau reclame de la partenerii noștri, puteți utiliza următoarele soluții: 

1. alegeți setările corespunzătoare în browserul dvs. prin dezactivarea cookie-urilor de la terți; pentru mai multe informații, accesați politica privind cookie-urile;
2. dezactivați cookie-urile pentru Urmărirea Conversiilor, adică dezactivați cookie-urile din domeniul „www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads; acele setări vor fi șterse după ștergerea cookie-urilor;
3. dezactivați reclamele personalizate care fac parte din campania „Despre reclame” la adresa http://www.aboutads.info/choices; setările vor fi șterse după ștergerea cookie-urilor;
4. alegeți dezactivarea permanentă în Firefox, Internet Explorer sau Google Chrome în http://www.google.com/settings/ads/plugin; totuși, vă rugăm să rețineți că acest lucru poate limita funcționalitatea site-ului nostru;
5. alegeți preferințele cu privire la colectarea și utilizarea datelor de către Microsoft, inclusiv personalizarea reclamelor la: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?refd=privacy.microsoft.com&ru=https%3A%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings%3Frefd%3Dprivacy.microsoft.com;
6. dezactivează serviciile Criteo utilizând o opțiune disponibilă la https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/.

Modificări legate de Politica de confidențialitate.

Pentru mai multe informații despre politica de confidențialitate Google, accesați: https://policies.google.com/privacy.

Serviciile și caracteristicile site-ului se pot schimba, ceea ce înseamnă că putem modifica Politica de confidențialitate în viitor. Vom anunța noi versiuni ale documentului pe site. Documentul este oferit în scop informativ. Am revizuit informațiile de mai sus la data 29.09.2023

Politica de confidențialitate actualizată!

Căutăm în mod constant noi soluții pentru a răspunde mai bine așteptărilor tale atunci când utilizezii Serviciul nostru. Îți respectăm confidențialitatea și ne pasă de protecția informațiilor tale, astfel că, în legătură cu actualizarea funcționării Serviciului, te rugăm să citești noua versiune a Politicii de Confidențialitate, în care îți prezentăm principiile de tratare a datelor cu caracter personal, domeniul de aplicare a prelucrării acestora, precum și drepturile și obligațiile pe care le ai în acest sens.

 
Politica de confidențialitate

1. Administratorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este: LPP ROMANIA FASHION SRL, Grivitei (Cale), Nr. 84-102, Cod Postal 010735, Bloc The Mark Tower Aripa E, Etaj 6, București, România, înmatriculată la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/17329/2007 având CUI: RO22418650 (numit în cele ce urmează şi LPP RO);

2. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal prin e-mail:dataprivacy@lpp.com sau prin corespondență la adresa furnizată mai sus;

3. În ceea ce privește datele dumneavoastră personale, vă rugăm să contactați support.ro@housebrand.com;

4. Datele tale vor fi prelucrate pe baza consimțământului tău explicit în scopul de a-ți trimite informații comerciale (newsletter) despre promoțiile curente, noutăți despre produse și servicii legate de mărcile deținute de LPP (Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp);

5. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate până când îți vei retrage consimțământul pentru abonarea la newsletter;

6. Poți gestiona consimțămintele din secțiunea "Contul meu" dacă ești utilizator înregistrat în magazinul nostru online.