Regulament fidelizare clienți VIP

Regulamentul de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP_ 30.05.2011

Modificare Regulament de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP nr. 1 / 16.07.2014

Modificare Regulament de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP nr. 2 / 15.12.2015

Modificare Regulament de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP nr. 3 / 25.05.2018

Modificare Regulament de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP nr. 4 / 10.09.2021

 

ACT ADITIONAL NR. 4 DIN 10.09.2021

LA REGULAMENTUL DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL DE FIDELIZARE A CLIENTILOR VIP LPP ROMANIA FASHION S.R.L.

 

Operatorul – compania LPP ROMANIA FASHION S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Sevastopol, nr. 24, etaj 4, birourile nr. 1 si 5, sector 1, Bucuresti, care urmeaza sa urmareasca si implementeze desfasurarea Programului,

A decis amendarea prevederilor Regulamentului de Participare la Programul de Fidelizare a Clientilor VIP LPP Romania Fashion S.R.L. (denumit „Regulamentul”), dupa cum urmeaza:

Art. I. Se modifica prevederile ce fac referire la adresa sediului social si de corespondenta a Operatorului din Regulament si orice referire la acesta incepand cu data prezenta, va fi inteleasa a fi facuta cu privire la LPP ROMANIA FASHION S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 84-98 si 100-102, Sector 1, The Mark Tower, Etaj 6, Aripa de Est.

Art. II Se modifica prevederile punctului 3.7 al sectiunii 3 din Regulament denumita “MODALITATEA DE ACORDARE A PRIVILEGIILOR CARDULUI DE FIDELITATE LPP VIP. DURATA”, care va avea urmatorul continut:

“3.7 Prezentul program de fidelizare se desfasoara pana cel tarziu la data de 31.12.2022, operatorul avand dreptul sa inceteze si/sau sa sisteze sau sa prelungeasca oricand acest program, prin postarea unui anunt pe site-ul www.housebrand.com/ro/ro, in magazinele din Romania sau pe pagina sa de facebook cu cel putin 5 zile calendaristice anterior datei incetarii si/sau sistarii sau prelungirii, dupa caz.”

Art. III Toate celelalte prevederi cuprinse in Regulamentului de Participare la Programul de Fidelizare a Clientilor VIP LPP Romania Fashion S.R.L., raman nemodificate.

Prezentul act aditional la Regulament a fost redactat de catre LPP ROMANIA FASHION S.R.L., cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata si a fost semnat sub semnatura privata.

LPP ROMANIA FASHION S.R.L.

Datele tale personale E sigur cu noi

Dragă client,

Pentru a proteja datele cu caracter personal pe care ni le-ai încredințat și având în vedere că Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (UE), din 27 aprilie 2016, intră în vigoare la 25 mai 2018, dorim să te informăm că am făcut anumite schimbări în magazinul nostru online, care sunt legate de protecția acestor date.


Am dezvoltat noi Termeni și Condiții pentru magazinul online și o nouă politică de confidențialitate, ambele documente fiind valabile începând cu data de 25 mai 2018. Le vei putea citi pe site-ul nostru, www.housebrand.com, accesând taburile: https://www.housebrand.com/ro/ro/terms și https://www.housebrand.com/ro/ro/privacy-policy. Aceste linkuri îţi vor sta la dispoziţie oricând vei vizita magazinul nostru online.


În conformitate cu regulamentul menționat mai sus, ai următoarele drepturi: de acces, de rectificare și de ștergere a datelor tale, , dreptul de a-ți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor și dreptul de a te opune prelucrării datelor, dreptul de a restricționa /limita prelucrarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obține intervenția umană în cazul unei decizii individuale automatizate și dreptul de a adresa o plângere autorității de supraveghere a prelucrării datelor. Ne-am adaptat magazinul online la noile cerințe legale. Datele tale rămân în siguranță.
Dacă ai întrebări sau nelămuriri, ne poți contacta oricând la adresa: 84-98 și 100-102, The Mark Tower, Aripa de Est, etaj 6, Sector 1, București, e-mail: dpo.romania@lppsa.com / contact@housebrand.com