Regulament fidelizare clienți VIP

Regulamentul de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP_ 30.05.2011

Modificare Regulament de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP nr. 1 / 16.07.2014

Modificare Regulament de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP nr. 2 / 15.12.2015

Modificare Regulament de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP nr. 3 / 25.05.2018

Modificare Regulament de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP nr. 4 / 10.09.2021

 

ACT ADITIONAL NR. 4 DIN 10.09.2021

LA REGULAMENTUL DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL DE FIDELIZARE A CLIENTILOR VIP LPP ROMANIA FASHION S.R.L.

 

Operatorul – compania LPP ROMANIA FASHION S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Sevastopol, nr. 24, etaj 4, birourile nr. 1 si 5, sector 1, Bucuresti, care urmeaza sa urmareasca si implementeze desfasurarea Programului,

A decis amendarea prevederilor Regulamentului de Participare la Programul de Fidelizare a Clientilor VIP LPP Romania Fashion S.R.L. (denumit „Regulamentul”), dupa cum urmeaza:

Art. I. Se modifica prevederile ce fac referire la adresa sediului social si de corespondenta a Operatorului din Regulament si orice referire la acesta incepand cu data prezenta, va fi inteleasa a fi facuta cu privire la LPP ROMANIA FASHION S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 84-98 si 100-102, Sector 1, The Mark Tower, Etaj 6, Aripa de Est.

Art. II Se modifica prevederile punctului 3.7 al sectiunii 3 din Regulament denumita “MODALITATEA DE ACORDARE A PRIVILEGIILOR CARDULUI DE FIDELITATE LPP VIP. DURATA”, care va avea urmatorul continut:

“3.7 Prezentul program de fidelizare se desfasoara pana cel tarziu la data de 31.12.2022, operatorul avand dreptul sa inceteze si/sau sa sisteze sau sa prelungeasca oricand acest program, prin postarea unui anunt pe site-ul www.housebrand.com/ro/ro, in magazinele din Romania sau pe pagina sa de facebook cu cel putin 5 zile calendaristice anterior datei incetarii si/sau sistarii sau prelungirii, dupa caz.”

Art. III Toate celelalte prevederi cuprinse in Regulamentului de Participare la Programul de Fidelizare a Clientilor VIP LPP Romania Fashion S.R.L., raman nemodificate.

Prezentul act aditional la Regulament a fost redactat de catre LPP ROMANIA FASHION S.R.L., cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata si a fost semnat sub semnatura privata.

LPP ROMANIA FASHION S.R.L.

Politica de confidențialitate actualizată!

Căutăm în mod constant noi soluții pentru a răspunde mai bine așteptărilor tale atunci când utilizezii Serviciul nostru. Îți respectăm confidențialitatea și ne pasă de protecția informațiilor tale, astfel că, în legătură cu actualizarea funcționării Serviciului, te rugăm să citești noua versiune a Politicii de Confidențialitate, în care îți prezentăm principiile de tratare a datelor cu caracter personal, domeniul de aplicare a prelucrării acestora, precum și drepturile și obligațiile pe care le ai în acest sens.