Brilles - Atbilst ES prasībām

Lejupielādēt lapu PDF formātā

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

DECLARATION OF CONFORMITY UE


PRODUCENT
PRODUCER:

LPP S.A
UL. ŁĄKOWA 39/44;
80-769 GDAŃSK

oświadcza, że wyrób:

declare that products:

 

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE DAMSKIE/MESKIE/DZIECIĘCE (LADIES’S/MEN’S/KIDS’S SUNGLASSES):

15.02.2024
801AD, 839AD, 840AD, 836AD, 838AD, 828AD, 837AD, 831AD, 832AD, 826AD, 824AD, 823AD, 817AD, 825AD, 814AD, 806AD, 807AD, 805AD, 808AD

06.02.2024
287BN, 288BN, 289BN, 290BN, 291BN, 292BN, 293BN, 294BN, 295BN

4.04.2023
5435U, 5439U, 5441U, 5442U, 5443U, 5445U, 5447U, 5448U, 5453U, 5454U, 5455U, 5456U, 5457U, 5458U, 5459U, 5463U, 5464U, 5465U, 5468U, 5469U, 5470U, 5471U, 5475U, 5476U

14.02.2023
4436U-99X

16.01.2023
5434U, 5444U,  5446U,  5474U, 5467U, 5461U, 5460U, 5436U, 5437U, 5438U, 5460U

21.12.2022
3354U-00X/3354U-99X

20.12.2022
2695U-22X, 3353U-89X/3353U-99X, 4379U-90X, 4379U-99X, 7452W-99X, 7514W-99X

01.12.2022
9057T-99X

21.10.2022
0236U-99X

 

Spełniają wymogi zasadnicze następującego Rozporządzenia:

Comply with European Regulation:


2016/425/UE                         ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

(EU) 2016/425                       REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC


oraz spełniają wymogi następującej normy

and comply with harmonized standard:


ISO 12312-1:2022 Ochrona oczu i twarzy -- Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu -- Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych

ISO 12312-1:2022 Eye and face protection — Sunglasses and related eyewear — Part 1: Sunglasses for general use

 

Niniejsza deklaracja jest sporządzona w oparciu o pozytywne wyniki wydana zostaje na wyłaczną odpowiedzialność producenta.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Privātuma politikas atjauninājums!

Mēs pastāvīgi meklējam jaunus risinājumus, lai labāk apmierinātu Jūsu vajadzības, izmantojot mūsu Pakalpojumus. Mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par datu aizsardzību, tāpēc saistībā ar Pakalpojuma darbības atjaunošanu lūdzam iepazīties ar Privātuma politikas atjaunoto versiju, kurā iepazīstinām ar personas datu apstrādi, darbības jomu, kā arī Jūsu tiesībām un pienākumiem.