Omnichannel pakalpojuma noteikumi

1. Šie Noteikumi (turpmāk tekstā: “Noteikumi”) nosaka noteikumus Omnichannel pakalpojuma nodrošināšanai, kas ietver Klienta pasūtīto preču piegādi uz Klienta norādīto piegādes adresi.

2. Noteikumi attiecas tikai uz House zīmola preču pārdošanu Latvijas teritorijā veikalos, izņemot outlet veikalus.

3. Šajos Noteikumos lietoti šādi termini:

a) Pārdevējs – LPP LATVIA LTD, Stacijas laukums 4, Riga, LV-1050 Latvia, LV40003604688.

b) Veikals – House zīmola veikals, kas atrodas Latvijas

c) Preces – jebkuras preces, kas tiek pārdotas Veikalā

d) Klients – persona, kas iegādājas Preces/ir ieinteresēta Preču iegādē

e) Omnichannel – Pārdevēja sniegts pakalpojums, lai nodrošinātu, ka Klients saņem savas pasūtītās preces saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem.

4. Klients var izmantot Omnichannel pakalpojumu, ja interesējošais produkts nav pieejams Preču piedāvājumā Veikalā, kurā tajā brīdī atrodas Klients. Omnichannel pakalpojumu nevar izmantot Preču piegādei, kuras pieejamas Veikalā brīdī, kad tajā atrodas Klients.

5. Omnichannel pakalpojums tiek sniegts ar noteikumu, ka Klientu interesējošais produkts Klienta norādītājā izmērā joprojām ir pieejams Pārdevēja noliktavās.

6. Klienta pasūtītās preces tiks piegādātas, pēc Klienta izvēles, vienā no šādiem veidiem:

a) uz norādīto veikalu Latvijas teritorijā, un tad Klients personīgi tās izņem veikalā – preces saņemšana veikalā.

b) piegāde ar Pārdevēja izvēlētu kurjera pakalpojumu uzņēmumu.

7. Sūtīšanas izmaksas ir atkarīgas no izvēlētās nosūtīšanas metodes un ir:

a) Kurjers (priekšapmaksa): 5,99 EUR (ieskaitot jebkuru piemērojamo PVN)

b) Kurjerpasts (maksājums par piegādi): 6,99 EUR (ieskaitot jebkuru piemērojamo PVN)

c) Piegāde uz DPD savākšanas punktiem: 3.99 EUR (ieskaitot jebkuru piemērojamo PVN)

d) Piegāde veikalā: BEZMAKSAS

8. Lai piegādi veiktu saskaņā ar šiem noteikumiem, Klients sniedz Pārdevējam piegādei nepieciešamos datus, tas ir:

a) preci saņemot veikalā – vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

b) piegāde ar kurjeru – vārds, uzvārds, adrese, kurā Klients saņems preces, un tālruņa numurs.

Šie dati nepieciešami pārdošanas līguma noslēgšanai un pareizai izpildei. Datus apstrādā Pārdevējs saskaņā ar “Omnichannel Personas datu apstrādes noteikumiem”.

9. Jebkādi paziņojumi par pasūtījuma izpildi, kas ir daļa no Omnichannel pakalpojuma, tiek sūtīti kā teksta ziņojums uz Klienta tālruņa numuru, kas norādīts pasūtījuma veikšanas brīdī.

10. Ja Klientam ir aktīvs lietotāja konts www.housebrand.com vietnē, tad pēc izvēles ir iespējams norādīt e-pasta adresi. Tas ļaus Klientam izmantot vietnes piedāvātās funkcijas Omnichannel pakalpojumam, tikai un vienīgi ar mērķi izsekot pasūtījuma statusu. Šī iespēja neietekmē to, ka Omnichannel pakalpojumu veic pēc pārdošanas līguma noslēgšanas Veikalā un nevis pēc distances līguma noslēgšanas.

11. Pārdevējs patur tiesības īslaicīgi ierobežot Omnichannel pakalpojumu, neminot iemeslu.

12. Pārdošanas līguma noslēgšana par Omnichannel pakalpojumu lietošanu nozīmē pārdošanas līguma noslēgšanu starp abām pusēm, tām atrodoties Veikalā, un neietekmē Klienta tiesības un pienākumus, kas saistīti ar pārdošanas līguma noslēgšanu Veikalā. Tas jo īpaši nozīmē to, ka Klienta tiesības, kas saistītas ar Preces sūtīšanu atpakaļ un garantiju (sūdzībām), tiek izskatītas saskaņā ar Veikalā piemērojamiem pārdošanas noteikumiem; tiesības sūtīt preces atpakaļ, ja tās pasūtītas izmantojot Omnichannel, attiecas uz visām precēm, kas pasūtītas šādā veidā.

 

Omnichannel Personas datu apstrādes noteikumi

 

1. Noteikumi (turpmāk tekstā: “Noteikumi”) nosaka personas datu apstrādes noteikumus attiecībā uz preču piegādi, izmantojot Omnichannel pakalpojumu.

2. Šajos Noteikumos lietoti šādi termini:

a) Datu pārzinis – LPP LATVIA LTD, Krasta iela 46, Riga, LV-1003 Latvia, LV40003604688.

b) Apstrādātājs – uzņēmums, kuram LPP uzticējis Omnichannel pakalpojuma nolūkā savākto personas datu apstrādi; Noteikumos iekļauts Apstrādātāju saraksts;

c) Personas dati – fiziskas personas dati, kas ļauj to identificēt un, kurus Datu pārzinim sniedz pati persona, ar mērķi lietot Omnichannel pakalpojumu;

d) Veikals – House zīmola veikals, kas atrodas Latvijas;

e) Preces – jebkuras preces, kas ir pārdošanā Veikalā;

f) Klients – persona, kura izmanto Omnichannel pakalpojumu, sniedzot Datu pārzinim savus Personas datus;

g) Omnichannel – sistēma Preču pasūtīšanai un piegādes nodrošināšanai Klientam saskaņā ar šiem noteikumiem.

3. Klients sniedz Datu pārzinim savus Personas datus tikai Omnichannel pakalpojuma izmantošanas mērķim.

4. Klients sniedz savus Personas datus brīdī, kad veic pasūtījumu Veikalā.

5. Veikala darbinieks ievada Personas datus, izmantojot mobilo ierīci Store Vision mobilajā aplikācijā.

6. Jebkurā brīdī, Klients var izlasīt noteikumus par piekrišanu Personas datu apstrādei, kā arī Klientam ir tiesības attiecībā uz savu Personas datu apstrādi.

7. Klienta sniegtie Personas dati ir šādi:

a) dati, kas nepieciešami Omnichannel pakalpojuma sniegšanai, preci saņemot veikalā:

- vārds, uzvārds;

- tālruņa numurs.

b) dati, kas nepieciešami Omnichannel pakalpojuma sniegšanai, izmantojot Pārdevēja izvēlētu kurjeru pakalpojumu uzņēmumu:

- vārds, uzvārds;

- piegādes adrese;

- tālruņa numurs.

c) izvēles:

- e-pasta adrese, kura, ja Klientam ir lietotāja konts  www.housebrand.com/lv/lv/  vietnē, tiks sasaistīta ar kontu, sniedzot iespēju Klientam izsekot sava pasūtījuma statusu.

8. Piekrišanu Personas datu apstrādei saskaņā ar Noteikumiem, Klients sniedz brīvprātīgi.

9. Klienta sniegtos Personas datus vāc un apstrādā Datu pārzinis un Apstrādātāji tikai ar mērķi sniegt Omnichannel pakalpojumu.

10. Klientam attiecībā uz saviem Personas datiem ir tiesības jebkurā laikā:

a) atsaukt piekrišanu Personas datu apstrādei, kas neietekmē jebkādu darbību pareizību, kuras veiktas saskaņā ar sniegto piekrišanu — tas ir, jo īpaši, veikto pasūtījumu un sniegto pakalpojumu pareizību;

b) pieprasīt Personas datu dzēšanu, kas neietekmē jebkādu darbību pareizību, kas veiktas saskaņā ar sniegto piekrišanu — tas ir, jo īpaši, veikto pasūtījumu un sniegto pakalpojumu pareizību;

c) pieprasīt ierobežot Personas datu apstrādi;

d) pieprasīt Personas datu nodošanu Klienta norādītam subjektam;

e) pieprasīt informāciju no Datu pārziņa par Personas datu apstrādes procesu.

11. Datu pārzinis paziņo, ka Klienta Personas dati tiks dzēsti no Datu pārziņa Store Vision aplikācijas viena mēneša laikā no dienas, kad Klients tos sniedzis Datu pārzinim.

12. Pēc pasūtījuma veikšanas Klienta Personas datus glabā Datu pārzinis un Apstrādātāji uz laiku, kas nepieciešams katras puses prasību izpildei (piemēram, Klienta garantijas prasības izpildei), kā arī uz laiku, kurš noteikts normatīvajos aktos (piemēram, noteikumos par nodokļiem), un tos apstrādā tikai šajā nodaļā minētajiem mērķiem.

13. Pareizai Omnichannel pakalpojumu izpildei Datu pārzinis nodod Klienta Personas datus šādiem Datu apstrādātājiem:

a) Datu pārziņa filiālei: LPP LATVIA LTD, Krasta iela 46, Riga, LV-1003 Latvia, LV40003604688, lai pieņemtu pasūtījumu un apstrādātu Klienta Personas datus;

b) Kurjera pakalpojumu uzņēmumam – SIA DPD Latvija, Uriekstes 8a, LV – 1005, Rīga, Latvija, PVN reģ. nr. LV 40003393255

14. Jebkādas prasības par Personas datu apstrādi, pārkāpumu vai iespējamu pārkāpumu adresējamas Datu pārziņa Klientu apkalpošanas nodaļai vienā no šādiem veidiem:

a) sūtot e-pastu uz: support.lv@housebrand.com;

b) sūtot pa pastu uz: SIA LPP Latvija ltd Krasta iela 46, Rīga, LV1084

c) zvanot uz +371 68 617 969.

 
Privātuma politikas atjauninājums!

Mēs pastāvīgi meklējam jaunus risinājumus, lai labāk apmierinātu Jūsu vajadzības, izmantojot mūsu Pakalpojumus. Mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par datu aizsardzību, tāpēc saistībā ar Pakalpojuma darbības atjaunošanu lūdzam iepazīties ar Privātuma politikas atjaunoto versiju, kurā iepazīstinām ar personas datu apstrādi, darbības jomu, kā arī Jūsu tiesībām un pienākumiem.