Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że w trosce o Twoje bezpieczeństwo dokonaliśmy zmian w naszym sklepie internetowym, związanych z ochroną tych danych.


Opracowaliśmy nowy Regulamin sklepu internetowego oraz nową Politykę prywatności, które zaczną obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Z każdym z tych dokumentów będziesz mógł zapoznać się na naszej stronie www.housebrand.com w zakładce: http://www.housebrand.com/pl/pl/terms oraz http://www.housebrand.com/pl/pl/privacy-policy. Linki do wskazanych dokumentów znajdą się również wszędzie tam gdzie podczas odwiedzania naszej strony masz do czynienia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych czy na regulamin sklepu internetowego.


Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Dostosowaliśmy nasz sklep do nowych wymagań. Twoje dane pozostają bezpieczne.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Okulary - deklaracja zgodności UE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

DECLARATION OF CONFORMITY EU

PRODUCENT:
LPP S.A
UL. ŁĄKOWA 39/44;
80-769 GDAŃSK
POLSKA

 

oświadcza, że wyroby:

declare that products:

YY408, YY410, YY411, YY412, YY413, YY414, YY415, YY417, YY418, YY419, YY420, YY421, YY423, YY424, YY425, YY426, YY427, YY428, YY429, YY431, YY441, YY443, YY444, YY445, YY446, YY447, YY448, YY449, YY450, YY452, YY454, YY455, YY456, YY457, YY458, YY459, YY484, YY487, YY488, YY489, YY490, YY492, YY493, YY495, YY496, YY497, YY499, YY502, YY504YY505, ZD642, ZD643, ZD644, ZD645, ZD646, ZD649,YL623, YL627, YL629, YL630, YL632, YL633, YL634, YL635, YL637, YL638, YL640, YL641, YL644, YL645

Spełniają wymogi zasadnicze następującego Rozporządzenia

Comply with European Regulation 

2016/425/UE      ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

oraz spełniają wymogi następującej normy:

and comply with harmonized standard 

  • EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 Ochrona oczu i twarzy -- Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu -- Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych.

  

Niniejsza deklaracja jest sporządzona w oparciu o pozytywne wyniki badań i wydana zostaje na wyłaczną odpowiedzialność producenta.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.