Regulamin dotyczący zasad zwrotu i wymiany towaru zakupionego w salonach stacjonarnych sieci House

1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady zwrotów bądź wymian towaru zakupionego w salonach stacjonarnych sieci House.

2. Regulamin nie dotyczy salonów outletowych i sklepu internetowego, w których sprzedawane są produkty marki House.

3. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

a) Sprzedawca – LPP S.A. z siedziba w Gdańsku 80-769, ul. Łąkowa 39/44

b) Towar – wszelkie produkty zakupione w Salonach sieci House, znajdujących się na terytorium Polski

c) Salon sieci House – salon sprzedaży pod marką House znajdujący się na terenie Polski

d) Wymiana Towaru – wymiana zakupionego Towaru na identyczny towar w obrębie rozmiaru bądź koloru

4. Każdemu Konsumentowi umożliwia się dokonanie zwrotu bądź wymiany Towaru zakupionego w Salonie sieci House w terminie do 365 dni od dnia dokonania zakupu (tzn. od dnia następnego od daty ujawnionej na paragonie fiskalnym/Fakturze VAT jako daty sprzedaży) na zasadach wskazanych w Regulaminie. Po upływie ww. terminu nie ma możliwości zwrotu bądź wymiany Towaru. Zwrot dokonywany jest na poniższych warunkach:

a) Konsument ma prawo dokonać zwrotu/wymiany Towaru zakupionego w dowolnym Salonie Stacjonarnym House na terenie Polski w terminie do 30 dni od dnia dokonania zakupu, tzn. od dnia ujawnionego na paragonie fiskalnym jako data sprzedaży. Zwrot rozliczony zostanie w takiej samej formie jak został dokonany zakup.

b) Konsument ma prawo dokonać zwrotu Towaru zakupionego w dowolnym Salonie Stacjonarnym House na terenie Polski w terminie od 31 do 365 dni od dnia dokonania jego zakupu (tzn. od dnia ujawnionego na paragonie fiskalnym jako data sprzedaży). Zwrot rozliczony zostanie tylko i wyłącznie poprzez doładowanie karty podarunkowej o wartość zwracanego towaru.

5. Zwrotowi bądź wymianie podlega Towar, który:

a) nie nosi śladów użytkowania,

b) nie został w żaden sposób uszkodzony,

c) posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania,

d) znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony,

e) posiada nieuszkodzone wkładki zabezpieczające (dół stroju kąpielowego).

6. Zwrotowi bądź wymianie nie podlega:

a) bielizna (majtki),

b) towar zakupiony w salonach outletowych,

c) towar zakupiony poza granicami Polski,

d) towar zakupiony na szczególnych warunkach, między innymi towar uszkodzony,

e) torby papierowe.

7. Zwrotowi bądź wymianie nie podlega Towar zakupiony w systemie Tax Free, co do którego dokonano zwrotu podatku VAT.

8. Zwrotu bądź wymiany towaru Konsument może dokonać w dowolnym Salonie na terenie Polski, niezależnie od miejsca faktycznego zakupu towaru. Zwrot lub wymiana będą dokonane tylko za okazaniem oryginalnego paragonu fiskalnego lub oryginału Faktury VAT, a w przypadku płatności kartą płatniczą również za okazaniem wydruku potwierdzenia z terminala.

9. Z chwilą przyjęcia towaru do zwrotu, Konsument:

a) Zwraca Sprzedawcy również paragon, o którym mowa w punkcie poprzedzającym. Jeżeli na paragonie znajdowały się również inne towary, Konsument otrzymuje paragon zastępczy. Oryginał paragonu pozostaje u Sprzedawcy.

b) Okazuje Sprzedawcy fakturę VAT bądź podaje Sprzedawcy jej numer, a Sprzedawca wystawia fakturę korygującą.

10. Z chwilą przyjęcia towaru do wymiany, Konsument:

a) Okazuje Sprzedawcy również paragon do wglądu, o którym mowa w punkcie 7. Sprzedawca nanosi adnotację na paragonie o wymianie towaru. Oryginał paragonu pozostaje u Klienta.

b) okazuje Sprzedawcy oryginał Faktury VAT. Konsument otrzymuje Fakturę korygującą. Oryginał Faktury VAT jest zwracany do Konsumenta.

11. Zwrot towaru dokonywany jest za zwrotem uiszczonej przez Konsumenta ceny:

a) w przypadku gdy Konsument płacił za towar gotówką, zwrot następuje w gotówce,

b) w przypadku płatności kartą płatniczą, kredytową lub debetową, zwrot należności następuje na tę samą kartę, którą dokonywano płatności za Towar,

c) w przypadku płatności całej należności za towar Kartą Podarunkową House, zwrot należności jest dokonywany na Kartę Podarunkową,

d) przy płatności bonami Sodexo lub innymi bonami pieniężnymi, które są przyjmowane w Sieci House, zwrot należności następuje na Kartę Podarunkową House.

12. Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę na adres Sprzedawcy, wskazany w 3 punkcie Regulaminu.

13. Z Regulaminem można zapoznać się w Salonach sieci House bądź na stronie internetowej www.housebrand.com.

14. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 do odwołania.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że w trosce o Twoje bezpieczeństwo dokonaliśmy zmian w naszym sklepie internetowym, związanych z ochroną tych danych.


Opracowaliśmy nowy Regulamin sklepu internetowego oraz nową Politykę prywatności, które zaczną obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Z każdym z tych dokumentów będziesz mógł zapoznać się na naszej stronie www.housebrand.com w zakładce: https://www.housebrand.com/pl/pl/help-regulamin oraz https://www.housebrand.com/pl/pl/help-polityka-prywatnosci. Linki do wskazanych dokumentów znajdą się również wszędzie tam gdzie podczas odwiedzania naszej strony masz do czynienia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych czy na regulamin sklepu internetowego.


Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Dostosowaliśmy nasz sklep do nowych wymagań. Twoje dane pozostają bezpieczne.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.